Keresés:
JELENTKEZÉS VÁRÓLISTÁRA

Tisztelt Hallgató!

A BGE Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar nappali munkarend szerint tanuló hallgatói a Lengyel Gyula Kollégiumban (1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7.) igényelhetnek kollégiumi férőhelyet.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetét képező Hallgatói Követelményrendszer 111. § (3) bekezdése alapján, kollégiumi elhelyezését kérheti mindenki, aki az Egyetemre felvételt nyert nappali munkarendű képzésre, illetve aki nappali munkarendű hallgatói jogviszonyban áll.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A beérkezett pályázatok elbírálását követően pontszám szerint kerülnek ragsorolásra. Amennyiben szabad férőhely van a kollégiumban, úgy a várólistára jelentkezett hallgatók pontszámuk alapján kerülhetnek be. A Hallgató az elért pontszámáról a bírálatot követően határozat formájában értesül.

A kollégiumi váróslistás / évközi jelentkezést elektronikus levél formájában lehet benyújtani az alábbi e-mail címre.

szalay-fazekas.bence@uni-bge.hu

A pályázati adatlapot kérjük, töltse ki és e-mailben csatolja a szükséges igazolások mellé.

(Aláírás nélkül a pályázat nem érvényes!)

E-mail tárgya minden eseteben: KOLLVAR_NEPTUNKÓD (a pályázó neptunkódja)

(Amennyiben a fájlok mérte meghaladja a maximálisan megengedett mérettartományt, úgy kérjük, további e-mailben csatolja a szükséges dokumentumokat, hivatkozva a már előzőekben benyújtott dokumentumokra: e-mail tárgya KOLLVAR_NEPTUNKÓD_1 vagy 2 vagy 3…stb. Csak az egymást követően / egy napon belül érkezett e-mailek fogadhatóak el. További e-mail esetben elegendő csak az alábbi csatolt mellékleti dokumentumok lapot kitöltve megküldeni)

 

A beérkezett pályázatokat a kollégium vezetősége bírálja el a BGE SZMSZ III. kötet, HKR IV/1. melléklete alapján. (Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi elbírálásához)

A csatolandó dokumentumok listáját, a  jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

(Fájlméret korlátozás miatt csak az egymást követően / egy napon belül érkezett e-mailek fogadhatóak el.)

 

Pályázati felhívás mellékletei:

 

Pályázathoz szükséges letöltendő adatlapok:

 TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ADATLAPHOZ

*szürke mezőket a kollégiumi vezetőség tölti ki!

Figyelem!

Tájékoztatjuk, hogy a szociális helyzetfelmérő ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Szociális helyzetre pontszám kizárólag abban az esetben adható, ha azt a kérelmező megfelelő dokumentum csatolásával igazolta. Az adatszolgáltatás önkéntes.

MIT KELL CSATOLNI?

  1. A PÁLYÁZATI ADATLAPON megjelölt valamennyi tényt a Budapesti Gazdasági Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet, Hallgatói követelményrendszerének VI./1. számú melléklete tartalmazza.

A benyújtandó dokumentumokat listájának segédletét, a honlapon szerepló felhívás tartalmazza.

Amennyiben

a)     valamelyik a pályázati adatlapon megjelölt adat nem megfelelően igazolt, arra a hallgató nem kap pontot,

b)     valamelyik benyújtott igazolás nem szerepel a benyújtott igazolások összesítését tartalmazó táblázatban, azt a kollégium nem veszi figyelembe, így arra a hallgató nem kap pontot,

c)     a pályázati adatlapon megjelölt egy háztartásban élők jövedelmére vonatkozó adatok közül valamelyik igazolása hiányzik, arra a hallgató nem kap pontot.

  1. Az ILLETÉKES NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ, ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIADOTT IGAZOLÁSÁT az egy háztartásban élők személyéről és számáról.

 

A hiányosan kitöltött adatlap javítására vagy rosszul benyújtott igazolások pótlására nincs lehetőség, hiánypótlás nincs.

 

HOGYAN KELL A KÉRELMET BEADNI?

A formanyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. A Kollégium részére elektronikus formában benyújtani. A Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot, amennyiben

  • a hallgató a pályázatot nem írta alá,
  • nem töltötte ki a benyújtott igazolások összesítését tartalmazó táblázatot, valamint

MIKOR ÉS HOL KELL BENYÚJTANI A PÁLYÁZATI ADATLAPOT?

Jelen pályázati adatlap kizárólag évközi kollégiumi jelentkezés / kollégiumi várólistára jelentkezés alkalmával lehet benyújtani. A jelentkezés pályázatot a Kollégium részére elektronikus formában benyújtani a felhívásban feltüntetett e-mail címre.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM