Keresés:
Dr. Király Éva

Dr. Király Éva

főiskolai docens
PhD

Elérhetőségek:
  • Szobaszám: ALK. fsz. 32. Dékáni Hivatal
  • Telefon: 1/374-6200/211 mellék, 1/374-6284, 1/374-6219
  • Email: Kiraly.Eva@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Felsőfokú tanulmányaimat Intézményünk kereskedelmi, valamint közgazdásztanár szakán kezdtem, majd ezt követően a BKÁE gazdálkodási szakán szereztem diplomát. 2011-ben a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában szereztem Ph.D. fokozatot, kutatási témám a kiskereskedelmi üzletláncok és beszállítóik üzleti kapcsolati hálói. A főiskola befejezésétől a Kereskedelmi Intézet – most már Kereskedelem Tanszék – Értékesítési csoportjának tagjaként többféle logisztikai, ellátási lánc menedzsment témájú tantárgyak, illetve üzleti szimulációk oktatásában veszek részt az alap- és a mesterképzésben, valamint az FOSZK képzésben résztvevő hallgatók számára. Oktatói munkám mellett korábban tanszékvezető helyettesként, megbízott tanszékvezetőként, jelenleg oktatási dékánhelyettesként segítem karunk és tanszékünk munkáját, hogy az, valamint az oktatás gördülékenyen működhessen. A feladataim közé tartozik a munkatársakkal való együttműködés mellett – hozzáteszem számomra a tanítás mellett a legkedvesebb, hozzám leginkább közelálló feladat – a hallgatókkal való kapcsolattartás, információszolgáltatás, az esetleges személyes és a közösséget érintő kérdések, problémák megoldása.

Ahogy a mondás tartja: „Válassz olyan munkát, amit szeretsz és egy napot sem kell dolgoznod az életedben.” Én úgy hiszem, ráleltem...


INTRODUCTION

I graduated as an Economist in Commerce BA and a Teacher of Economics at Budapest Business School. Later, I attended and graduated as a Master of Science in Business Administration at Budapest University of Economics. I received my PhD degree in Management and Business Administration at the Doctoral School of Szent Isván University, Gödöllő in 2011. The topic of my research was corporate relationships in the Hungarian retail practice. After graduation I started to teach subjects related to logistics and supply chain management at Department of Commerce of Budapest Business School – University of Applied Sciences. I also run business simulations for BA and MA students during vocational trainings of higher education. Besides I am a lecturer, I have been functioning previously as Vice Head of Department of Commerce first, then as head of the same department, currently I am the Vice Dean for Education at Budapest Business School, Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism. My main goal is to achieve smooth operation in education of the Faculty. As Vice Dean for Education my main tasks are co-operation with colleagues (for me, besides teaching, this is the most favorite task that is the closest one to me), keeping contact with students and providing information to them and solving issues related to certain people or whole communities.

They say ‘Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.' I think I have already found it…

 

Tagságok

Magyar Közgazdasági Társaság

Magyar Logisztikai Egyesület


MEMBERSHIPS

Hungarian Economics Society

Hungarian Logistics Association

 


Kutatási területek

Ellátási lánc menedzsment:     

Kapcsolati hálók a hazai kiskereskedelemben

Teljesítménymérés és döntéstámogatás az üzleti szférában


RESEARCH TOPICS

Supply Chain Management:

Corporate relationships in the Hungarian retail practice

Performance measurement and decision support in business sector


Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Alk. fsz. 32. Az aktuális félévre vagy vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok a hírek menüpontban találhatók
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM