Keresés:
Szakdolgozat és záróvizsga

Teendők áttekintése

 

SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA – ÁTTEKINTÉS

 

SZABÁLYOK

A szakdolgozat-készítésre és a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb általános szabályok a Hallgatói követelményrendszer 69-70. paragrafusaiban olvashatók.

Az egyes szakokra vonatkozó követelményeket a tantervek tartalmazzák (9. pont: dolgozat, 11. pont: záróvizsga):

 A fenti tantervek a tanulmányaikat 2017-ben megkezdő hallgatókra vonatkoznak. A korábban beiratkozók záróvizsga-előírásait a Hallgatói követelményrendszer III/1. melléklete tartalmazza.

 

FOLYAMAT

1. Előkészületek

A képzés során a hallgatók megismerkednek a dolgozat elkészítésének módszereire vonatkozó tudnivalókkal és a lehetséges kerettémákkal. Erre alapszakon a Kutatásmódszertan című tárgy szolgál.

Felsőoktatási szakképzésen a hallgató szakmai gyakorlatára épülő projektmunka készül, itt nem elvárás a tudományos módszertan alkalmazása.

 

2. Témaválasztás

A dolgozat tervezett leadása előtti félévben témát és konzulenst kell választani (a konzulens a témaválasztástól függ). A választás menetét és a lehetséges témákat az alábbi oldalakon találja:

 

3. Kutatás és dolgozatírás

A dolgozat készítése konzultációs támogatással történik, de alapvetően a hallgató önálló munkáját feltételezi. A készítés ütemezéséről, a dolgozat tartalmáról a konzulenssel kell egyeztetni.

A dolgozat formai követelményei itt találhatók:

 

4. A dolgozat leadása

A dolgozat hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit a Moodle-rendszerbe kell feltölteni, ahol plágiumszűrésre is kerül sor.

A dolgozatot egy db nyomtatott példányban is le kell adni a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon (HSZO-n). A nyomtatott példány a záróvizsgán történő betekintés célját szolgálja, a vizsga után a hallgató visszakapja.

 

5. Jelentkezés záróvizsgára

Záróvizsgára abban a félévben lehet jelentkezni, amelynek a végére a hallgató meg tudja szerezni az előírt összes kreditet és le tudja adni a dolgozatát. A jelentkezés a Neptunban történik (Neptun-segédlet 9.4 pont).

 

6. Felkészülés

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. Tanszékünk ugyanakkor záróvizsga-tájékoztatást tart, melyen a részvétel ingyenes és nincs feltételhez kötve.  Az aktuális időpont a Tanszék ’Hírek’ menüpontjában kerül közzétételre.

 

7. Témakörök

  • A felsőoktatási szakképzés záróvizsgáján az itt található témák segítik a szakmai kérdés megválaszolására való felkészülést.

 

  • Új mintatanterves alapszakos záróvizsgán az itt található témákban kell jártasnak lenni a szakmai vitára való felkészülés érdekében. A záróvizsga keretében zajló szakmai vita témaköreire a belső bíráló tesz javaslatot maximum 3 főtéma és összesen 6-8 főtémákhoz kapcsolódó altéma megjelölésével. A záróvizsga bizottság a bírálati lapon feltüntetett témakörökhöz kapcsolódóan tesz fel kérdéseket.

 

  • Kifutó  mintatanterves alapszakos záróvizsgán a jelen vírus veszélyhelyzetre való tekintettel az itt található témákban kell jártasnak lenni a szakmai vitára való felkészülés érdekében. A záróvizsga keretében zajló szakmai vita témaköreire a belső bíráló tesz javaslatot maximum 3 főtéma és összesen 6-8 főtémákhoz kapcsolódó altéma megjelölésével. A záróvizsga bizottság a bírálati lapon feltüntetett témakörökhöz kapcsolódóan tesz fel kérdéseket.

 

8. A záróvizsga menete

  • Felsőoktatási szakképzésen a gyakorlati félévről összeállított összefoglaló írásbeli munka (záródolgozat) védésére és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.
  • Új mintatanterves alapszakon a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához. A kiadott témakörök azt jelzik, hogy a szakmai vita során milyen témák merülhetnek fel. A vizsga lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó, szintetizált szaktudás meglétéről való meggyőződés.
  • Kifutó mintatanterves  alapszakon a jelen vírus veszélyhelyzetre való tekintettel  a vizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához. A kiadott témakörök azt jelzik, hogy a szakmai vita során milyen témák merülhetnek fel. A vizsga lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó, szintetizált szaktudás meglétéről való meggyőződés.

 

9. A záróvizsga után

A hallgató jogosult az oklevél átvételére, amennyiben rendelkezik a tantervben előírt nyelvvizsgákkal és azokat bemutatta a HSZO-n.

 

HATÁRIDŐK

A folyamat egyes lépéseire vonatkozó határidők itt találhatók:

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM