Keresés:
TDK november 25.
Felhívás a BGE 2016. évi őszi TDK konferenciájára
2016.07.18

A 2016. évi BGE-szintű TDK Konferencia
2016. november 25-én (pénteken)
kerül megrendezésre a BGE – Pénzügyi és Számviteli Kar szervezésében.

A Konferenciára a főiskola alap-, mester és felsőoktatási szakképzésében résztvevő nappali, távoktatás és levelező tagozatos hallgatóinktól várjuk a pályamunkákat az Országos Tudományos Diákköri Tanács bármely szekciójának területéről, különös tekintettel a Társadalom- és Gazdaságtudományi szekció tagozataira.

Tervezett szekciók/témakörök:
1. Ágazati és regionális gazdaságtan
2. Európai Unió
3. Gazdaságelmélet – Gazdaságtörténet – Gazdaságpolitika
4. Gazdaságinformatika
5. Gazdasági jog
6. Gazdaságpszichológia – Gazdaságszociológia
7. Kereskedelem
8. Kommunikáció – Médiatudomány
9. Környezetgazdaságtan
10. Közszolgálat - Közpénzügyek
11. Külkereskedelem
12. Logisztika
13. Marketing – Fogyasztói magatartás – Reklám
14. Munkaerőpiac
15. Nemzetközi kapcsolatok – Nemzetközi intézmények
16. Pedagógia
17. Számvitel – Adózás
18. Szervezés-vezetés – Stratégiai menedzsment
19. Tőke- és pénzpiacok – Vállalati pénzügyek
20. Turizmus
21. Vállalati gazdaságtan - Vállalkozástan
22. Világgazdaságtan
23. Vendéglátás

A szekciók végleges kialakítása a beadott dolgozatok alapján történik.

A konferenciára jelentkezni elektronikusan, a Modulo rendszeren keresztül lehet, a jelentkezés módját a következő felhívás tartalmazza.
A jelentkezés és rezümé leadásának határideje: 2016. október 26. 23:59
A dolgozat leadásának határideje: 2016. november 7. 23:59

A dolgozat és a rövid tartalmi összefoglaló (rezümé) formai követelménye az alábbi címen (a honlapra történő bejelentkezés után) érhető el:
http://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/bizottsagok/TOVABBIBIZOTTSAGOK/TDK/dokumentumok
A

konferencia előadásainak nyelve magyar, de a hagyományoknak megfelelően német, angol és francia nyelvű dolgozatokat is befogadunk a szakmai szekciókba.

A beadott dolgozatokat/pályamunkákat két-két szakember bírálja (dolgozatonként), valamint egy – az egyetem oktatóiból és külső szakemberekből álló – szakmai zsűri előzetesen értékeli, majd a dolgozatok bemutatása a jelentkezések alapján szervezett szekciókban történik maximum 15 perces előadás/prezentáció és ezt követően egy szakmai vita keretében.
A legkiválóbb pályamunkákat delegáljuk a 2017-ben megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekcióiba.

TDK tevékenység elismerése, beszámítása
A Köztársasági Ösztöndíj pályázatok esetén, a szakirány választásánál, az Erasmus és egyéb külföldi ösztöndíj pályázatok elbírálásánál kiemelt szempont a TDK eredmény, amelyre – a konferencián elért eredménytől függően – többletpontokat kaphatnak a hallgatók. Ugyancsak többletponttal ismerjük el a tanulmányi munkán túlmutató TDK tevékenységet a kollégiumi elhelyezésnél (részletesebben ld. BGE Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata), és a mesterképzésre történő felvételi jelentkezés esetén a Felvételi Szabályzat szerint.

Továbbá a hallgató sikeres TDK részvétele:
 tantárgyi plusz pontokat illetve megajánlott jegyet,
 TDK tantárgyi krediteket,
 záróvizsga könnyítést illetve mentességet jelenthet.

Jó munkát és sikeres pályázást kívánunk!

Budapest, 2016. június

                                      Dr. Ilyésné Dr. Molnár Emese                                           Dr. Németh Patrícia
                                                BGE TDT elnök                                                       BGE TDT titkár
                                                                                                                          KVIK TDT elnök

 

                 Dr. Antalóczy Katalin                              Dr. Király Gábor                                            Dr. Jármai Erzsébet
                       KKK TDT elnök                                  PSZK TDT elnök                                              GKZ TDT elnök


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM