Keresés:
Dr. Osváth László

Dr. Osváth László

főiskolai docens
PhD

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem 1997-ben. Egyetemi diplomámat az ELTE TTK-n szereztem 2002-ben Geográfus (terület-és településfejlesztés szakirány) és Földrajz tanári szakon. Kétszer választottak az ELTE TTK kiváló hallgatójává. Szintén az ELTE TTK-n avattak doktorrá 2010-ben, ahol egy évvel korábban „A Nonprofit szektor földrajzi képe Magyarországon" című PhD dolgozatomat védtem meg „summa cum laude" minősítéssel.

Első munkahelyem az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) által működtetett magyarországi fejlesztő irodában, az Önkormányzatok és Civil Kezdeményezések Innovációs Központjában volt. Ezt követően az IGE Infrastruktúrafejlesztési és Környezetvédelmi Tanácsadó Kft-nél tevékenykedtem kutató munkatársként, majd független tanácsadó lettem. Emellett számos szervezet számára végeztem megbízásos kutatómunkákat, például: MTA Regionális Kutatások Központja, Williams College (USA), Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK), Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézete.

Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem főiskolai docense vagyok főállásban a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon. Számos tantárgyat tanítottam már. Ezek egy részét jelenleg nem oktatom: ilyenek a Nemzetközi gazdaságtan – International Economics, a Regionális gazdaságtan,  Global Infrastructural Networks (Külkereskedelmi Kar) és különböző Európai Unióval kapcsolatos kurzusok. A jelenlegi tantárgyaim: Gazdaságföldrajz - Economic Geography, Economics 1, Economics 2.

 

I graduated from the Reformed Grammar School in Pápa in 1997. I received my MSc diploma from Eötvös Loránd University (ELTE) Faculty of Science (Budapest) in 2002 as a geographer (regional and urban development specialization) and geography teacher. I was awarded the Excellent Student of the Faculty of Science Award on two occasions. I defended my Ph.D. thesis at ELTE with a grade ‘summa cum laude’ in 2010.

The Urban Institute - Center for Civil and Municipal Innovation, a branch of the United States Agency for International Development (USAID), was my first workplace. Thereafter, I worked as a research fellow at the IGE Infrastructure Development and Environment Protection Consulting Ltd. Following this, I became an independent consultant. I did research for a number of institutions e.g., Hungarian Academy of Sciences Institute for Regional Studies, Williams College (USA), Non-profit Information and Training Center (NIOK), State Audit Office in Hungary.

At present, I am an associate professor at the Budapest Business School (BBS) Faculty of Commerce Hospitality and Tourism. I taught a lot of subjects in Hungarian and English languages. Although I do not teach all of them recently, they included courses such as International Economics, Regional Economics, Global Infrastructural Networks, and European Union related courses. My current subjects are Economic Geography, Economics 1 and Economics 2. 

Kutatási területek

Kutatási területem a társadalmi-gazdasági fejlődés különböző aspektusainak, térbeli összefüggéseinek vizsgálata. 

 

RESEARCH FIELD

Research of the various aspects and spatial relations of social and economic development.

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
ALK.I.121. Friday 14:14 - 15:15 pre-registration required via tutor email (student's neptunk code, degree program, section, brief problem description)
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM