Keresés:
Dr. Török Hilda

Dr. Török Hilda

egyetemi docens
CSc

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

1983-ban végeztem a budapesti Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen (ma Budapesti Corvinus Egyetem). Részt vettem a Rajk László Szakkollégium munkájában, majd a Társadalomelméleti Kollégium megalapításában. Rendkívül érdekelt a közgazdaságtudomány és a közgazdasági elméletek története, ráadásul nagyon szerettem tanítani, ezért a végzés után tanársegéd lettem az egyetemen. Néhány évvel később doktoráltam, majd megszereztem a közgazdaságtudományok kandidátusa címet és az egyetemi docensi kinevezést.

Sokszor jártam külföldi egyetemeken. Négy hónapot töltöttem például a Yale Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, ahol nemzetközi politikai gazdaságtan tanultam. A Maastrichti nyári egyetemen pedig az európai uniós ismereteimet bővíthettem. 1992-ben néhány kollégával elindítottuk ─ az országban elsők között a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskolán ─ az Európa Tanulmányok szakirányt.

1998-ban azonban gondoltam egyet és a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál vállaltam főszerkesztői állást. 2002-2003 között a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságának voltam a munkatársa, később pedig a Perfekt Kiadó, majd a Napvilág Kiadó főszerkesztője lettem.

2003-ban ismét tanítani kezdtem és néhány évre elvállaltam Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskolán a Közgazdaságtudományi tanszék valamint az Európa Tanulmányok program szakmai vezetését. Jelenleg több tantárgyat tanítok alapképzésen (Gazdaságpolitika, Európai uniós ismeretek, EU integrációs és felnőttképzési politikája), mesterképzésen pedig több tárgynak vagyok felelőse és oktatója (Gazdaság- és pénzügypolitika, Non-profit szektor gazdaságtana, Globalizáció gazdasági és szociális kihívásai, Globalizáció és globalizációkritikák, Érdekérvényesítés és érdekképviselet az EU-ban).

Az oktatás és a kutatás mellett a könyvkiadói (lektori, alkotó szerkesztői) munkát sem hagytam abba. Rendszeresen dolgozom a HVG Könyveknél, részt vettem a BGE KVIK szakmai lapjának, az Agorának megújításában, és rendszeresen vállalok lektori munkát a Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok tanulmánykötetben. 

 

I graduated at Karl Marx University of Economics in Budapest in 1983, that is called now Corvinus University, Budapest. I took part in the work of the Rajk László College for Advanced Studies. I was one of the founders of Social Theory Specific College at the same venue. I was particularly interested in gaining deeper knowledge on economics and the history of economic theories at that time. Additionally, I liked teaching very much, thus after graduation I joined the teaching stuff at my university. I finished my doctoral course a few years later, attaining PhD and a tenure position at the same university.

I have visited foreign universities many times. I spent a 4 month research period in the Institute of International Relations at Yale University, Pittsburg, where I studied International Political Economics. At the summer course of Maastricht University I expanded my knowledge on European Union. With a group of colleagues at the College of Commerce, Catering and Tourism (CCCT) we launched – among the first in Hungary a European Studies course in 1992.

I changed my business profile in 1998 and joined the Publishing House for Economics and Law where I worked as a leading editor. I worked for the European Integration Secretary at Hungarian Ministry for Internal Affairs  between 2002 and 2003, later I worked for two publishing houses (PH Perfekt and later PH Napvilág) as chief editor.

I started teaching again in 2003, and was Head of Department of Economics at CCCT for a few years while I was manager of the study programme at its European Studies course. Now I lecture several subjects at BA level, such as Economic Policy, European Union studies, Integration and Adult Education Policies in the EU.  At MA level I am responsible for subjects such as Economics and Financial Policies, Economics of the NGO sector, Economic and Social Challenges of Globalisation, Globalisation and Criticism of Globalisation, Interest Representation and Lobbying in the EU, while I have been teaching these subjects, too.

Besides teaching and researching I still work for publishing houses. Over the last twelve years I edited some two hundred books and took part in the renewal of one of the periodicals of BGE (called Agora). I am one of the referees of the periodical of the quarterly seminars at BGE called Multidisciplinary challenges, colourful answers. 

My research fields:

Criticism of the Lisbon Strategy and the expectations on Europe 2020 Strategy

Theories of globalisation, its social challenges. Critical theories on globalisation.

Interest representation and lobbying in the EU.

Global financial crisis – Crises of the euro – Finding pasways out of the crisis – Fiscal pact.

Kutatási területek

A lisszaboni stratégia kritikája és az Európa 2020 stratégia reményei
(Jean Monnet program)

A globalizáció elméletei, gazdasági és szociális kihívásai és a globalizációkritikák

Érdekérvényesítés és lobbi az EU-ban

Globális pénzügyi válság - Az euró válsága – Kiútkeresés – Fiskális paktum

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Alkotmány u. 9-11. I. em. 121. Csütörtök 15:00 - 16:00 Előzetes bejelentkezés szükséges a tanárnő e-mailén keresztül!
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM