Keresés:
KUTATÁSOK

1.      Dr. Fenyvesi Éva, dr. Vágány Judit Bernadett, dr. Lakatos Viktor, dr. habil Székely Ilona, Somogyi Csaba (hallgató): A vendéglátóhelyek üzemeltetési költségeit vagy éppen bevételeit számos törvényes és törvénytelen eszközzel lehet módosítani. A kutatásunk ezeket az eszközöket kívánja beazonosítani, illetve szekunder és empirikus kutatás segítségével megközelítően feltárni ezek nagyságrendjét. Fő kutatási kérdéseink:

  • Hálapénz-e a borravaló?
  • Kötelezővé tehető-e a borravaló?
  • Dobogós helyen van-e a feketemunka a vendéglátásban, és ha igen, mi ennek az oka?

 

2.      Dr. Kajári Karolina: Tárgyak – Vizsgák – Eredmények. A BGE oktató munkájának sikerességében nagy szerepe van az alapozó tárgyakat oktató tanszékeknek, így a Közgazdaságtani Intézeti Tanszéknek is. Az alapozó tárgyak mellet a Tanszék a későbbi évfolyamok oktatásában is részt vesz, így ideális helyzetben van ahhoz, hogy longitudinális eredményességi vizsgálatokat végezzen és értékelje a hallgatók elért eredményeit, akár első évfolyamos, nagy létszámú hallgatócsoportokról, akár kisebb létszámú csoportokról van szó.

A 2014. óta folyó kutatás során, a Tanszéken oktatott alapozó tárgyak eredményességét kutatom a vizsgákon elért eredmények és az órákon nyújtott hallgatói teljesítmények alapján.

 

3.      Dr. Pintér Tibor: Egy ország EU-s integrációjának nemcsak politikai, hanem gazdasági, társadalmi vetületei is vannak. A már EU-tag közép-kelet-európai és csatlakozni kívánó nyugat-balkáni országok sajátosságainak bemutatása, integrációs pályájuk elemzése multidiszciplináris keretrendszert igényel. Ezt a keretrendszert építem kutatásaim során, amelybe a klasszikus integrációs elméletek mellett az intézményi közgazdaságtan, a gazdaságtörténet és a szociológia, filozófia ismeretanyagát is be kívánom építeni.

 

4.      Dr. Kucséber László: A kutatási területem a vállalati fúziók és felvásárlások elemzésére irányul. A munkáimban a magyarországi, a Gazdasági Versenyhivatal által engedélyköteles eseteket vizsgálom saját készítésű adatbázisokon, pénzügyi és statisztikai eszköztárral. 

 

5.      Polák-Weldon Réka: Munkavállalók iránti felelős vállalati magatartás. A kutatásom célja elméleti oldalról a felelős vállalati magatartásról rendelkezésre álló hazai és nemzetkzözi szakirodalom feldolgozása, elemzése, gyakorlati oldalról a felelős vállalati magatartásról rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, elemzése, gyakorlati oldalról pedig annak meghatározása, hogy mely dimenziók mentén mérhető a vállalatok munkavállaló-központú, felelős gyakorlatai. A felelős gykorlatok felmérése arra is lehetőséget ad, hogy egyes szervezeti jellemzők tükrében vizsgáljuk a vállalatok munkavállalókhoz kapcsolódó CSR gyakorlatainak érettségét.

 

6.      Dobó Róbert: Egy politikai szervezet fejlődését jelentősen befolyásolja, a lakossági igények változásának figyelembe vétele. A változás több szinten vizsgálható, amely vizsgálat egyik tényezője a politikai pártok differenciálása és kategorizálása. A felállított kategóriáknak megfelelően értékelni szükséges a szervezetek által használt kommunikációs csatornákat, a szimbólumrendszer és a domináns ideológia összefüggéseit, valamint a pártpropagandát. Feltételezésem szerint amennyiben egy szervezet követi a lakossági trendeket, úgy relatív helyzetének elmozdulása is megfigyelhető egy általam összeállított politikai skálán (ez egy háromdimenziós skála, melynek dimenziói: (1) politikai, (2) személyes és (3) gazdasági szabadságjogok). Így bizonyítható egy szervezet újra-márkázási képessége.

 

 

 

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM