Keresés:
 Dr. Nagy Adrienne

Dr. Nagy Adrienne

THM német képzésvezető
egyetemi docens
PhD

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

A Turizmus Intézeti Tanszék munkatársa vagyok 1998 óta. A tanszék nemzetközi kapcsolatai, szakmai gyakorlatok és Erasmus ösztöndíjak szervezését követôen az oktatásban 2000 óta veszek részt. A német nyelvû Tourismus - Gastronomie képzés megbízott vezetője vagyok. Ebbôl következôen intenzív szakmai kapcsolatot ápolok több német szakmai fôiskolával és egyetemmel. A kempteni (Bajorország) partner fôiskolán vendégelôadóként „Tourismus heute" témakörben elôadásokat tartottam. A KVIF diploma „Közgazdász idegenforgalom és szálloda szakon" után a Miskolci Egyetem GT Karán közgazdász diplomát szereztem. Fôiskolai tanulmányaim alatt Tempus ösztöndíjjal külföldi részképzés keretében 3 szemeszteren át az FH Kempten hallgatója voltam. Jelenleg a Pécsi Egyetem TTK, Földtudományok Doktori Iskola abszolutóriumot szerzett hallgatója vagyok Kutatási területem az idegenforgalmi kastélyhasznosítás a turizmus intézeti tanszék oktatói és ennek lehetséges területfejlesztô hatásai, tipológiája. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevôje valamint a Magyar Földrajzi Társaság tagja vagyok. Az oktatásban fô témaköreim az egészségturizmus és a térségi turizmus. Ezen belül több terület kapcsolódik hozzá, a fürdômenedzsment, mozgás és az egészségturizmus alapjai témakörök. Ezen tárgyakat magyarul és németül is tanítom. A távoktatásban a Településmenedzsment tárgy felelőseként, illetve az Fsz képzésen „Az együttműködés a térségi turizmusban" modul felelőseként dolgozom.

Tagságok

Kutatási területek

kastélyhasznosítás

Észak-Magyarország turizmusa

egészségturizmus

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Markó utca fszt. 11. csütörtök 14h-15h, továbbá emailben egyeztetve

Publikációk

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM