Keresés:
Dr. Tardy János

Dr. Tardy János

óraadó
PhD

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

1948-ban születtem Budapesten. Felsôfokú tanulmányaimat az ELTE Természettudományi és Bölcsészettudományi Karán végeztem. Geográfus, okl. középiskolai tanár, okl. kartográfus és okl. könyvtáros végzettséggel, közigazgatási szakvizsgával rendelkezem. A PhD fokozatot 1997-ben nyertem el. 1996-tól c. fôiskolai tanár (DATE), 2001-ben c. egyetemi tanár (SZIE), 2004-ben c. fôiskolai tanár (BGF) cím birtokosa, 2006-tól természetvédelmi szakértô, 2007- tôl az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértôi Testület tagja vagyok. 1974-78 között az ELTE TTK Természetföldrajzi Tsz-en tanársegéd, 1978-tól különbözô beosztásokban az állami természetvédelem munkatársa vagyok. 1990-2002. között a Környezetvédelmi Minisztérium természetvédelemért felelôs helyettes államtitkára, 2002-2007. között kormányzati fôtisztviselô, majd a Természetvédelmi Programiroda vezetôje, miniszteri biztos. Jelenleg az Orsz. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fôfelügyelôség szakmai fôtanácsadója. 1998-tól az MTA Köztestületének és több akadémiai szakbizottságnak tagja, 1992-tôl a Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottság tagja, 1998-tól társelnöke. 1996-tól a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke, 1999-2007. között az UNESCO Világörökség Nemzeti Bizottság alelnöke, 2007-tôl tanácsadója. 2007-tôl a ProGeo Egyesület tb. elnöke, 2008-tól a Novohrad- Nógrád Geopark Nemzetközi Irányító Testületének elnöke. 1997-tôl az ECNC (Európai Természetvédelmi Központ) elsô alelnöke. Fôbb kutatási területeim: természetvédelem-politika, budapesti termálkarszt komplex védelme, térképészeti filológia: a Magna Hungaria-kérdés stb. Oktatott tárgyak tantárgyfelelôsként: „Magyarország természeti értékei és területei" (KVIK, MSc), „környezet- és természetvédelem", ökoturisztika védett területeken (KVIK BSc, továbbá ELTE - Humánökológia-szak, Mikrobiol.Tsz., Geoinformatikai és Térképészeti Tsz.), „Természetvédelmi jog és igazgatás" (SZIE BSc), „Természetvédelmi nemzetközi (EU) jog és igazgatás" (SZIE MSc, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet). 2008-tól a KVIK Turizmus-Vendéglátás Intézetének részmunkaidôs docense vagyok.

Tagságok

Kutatási területek

Természetvédelmi politika, trendek a természetvédelemben.

Földtani természetvédelem, geoturizmus, geoparkok.

Védett természeti területekre,  értékekre irányuló turizmus. Világörökségek.

Barlangklimatológia  és gyógyászat.

Térképtörténet szerepe a magyar őshazakutatásban.

Publikációk

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM