Keresés:
Pedagógia Tanszék

A Pedagógia Tanszék az egyetemen folyó MA szintű közgazdász tanárképzésért és az üzleti szakoktató, valamint az andragógia és a közösségszervezés alapképzésért (BSC) felelős.

A közgazdász tanárképzésnek két szakképzettségi ága: vendéglátás-idegenforgalmi, valamint kereskedelem és marketing folyik az egyetemen. A tanszék feladata a tanárszakra való felvételi vizsgák megszervezése, a tanárképzés részét képező elméleti és gyakorlati pedagógiai-pszichológiai tárgyak oktatása, az utolsó féléves iskolai tanítási-nevelési gyakorlatok szervezése, irányítása, továbbá záróvizsgák megszervezése, bonyolítása. A közgazdász tanárképzés jelenleg 4 féléves levelező képzési rendszerben folyik. Erre BA vagy MA szintű közgazdász végzettséggel vagy üzleti szakoktató rendelkezők nyerhetnek felvételt. A korábbi évtizedekben főiskolai szintű tanári képesítést már szereztek, képzési ideje: 3 félév.

Az üzleti szakoktató szak képzési ideje levelező tagozatos formában 7 félév. Erre a szakra a kereskedelmi vagy a vendéglátó szakirányban szerzett szakközépiskolai vagy OKJ alapképzettséget szerzett olyan pályázók nyerhetnek felvételt, akik alapképzettségüknek megfelelő legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A pedagógusképzéssel párhuzamosan a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon a tanszék feladata az alapképzés részét képező magyar és idegen nyelven folyó Turizmus-vendéglátás, valamint a Kereskedelem és marketing alapszakok pszichológia, gazdaságpszichológia, szociológia, tanulásmódszertan és kutatásmódszertan, karrierépítés, üzleti etika, valamint üzleti etikett és protokoll tárgyainak, továbbá az Andragógia és Közösségszervezés BSC alapszak szakmai tárgyainak oktatása.

Hírek

Hírek

3 fős csapatok jelentkezését várjuk 2018. április 12-ig!

Tanuljunk együtt, egymásért! (Sajátos nevelési igényű fiatalok az osztályokban, iskolákban)

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM