Keresés:
Események
«2020. augusztus»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Dr. Farkas Julianna

Dr. Farkas Julianna

Tanszékvezető
Főiskolai tanár
PhD

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

Dr. Farkas Julianna vagyok, az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1988-ban szereztem magyar-latin szakos tanári diplomát. Az utolsó évben óraadóként latint tanítottam a budapesti Leővey Klára Gimnáziumban. Az egyetem befejezése után 1988-tól két éven keresztül az ELTE Eötvös Collegiumában dolgoztam, majd külső munkatársként a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából XX. századi anyaggyűjtő-feldolgozó munkát végeztem.

1996-tól a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának Pedagógiai Intézetében dolgozom. Elsősorban a pedagógia elméleti tantárgyainak, a neveléstannak és a neveléstörténetnek vagyok a felelőse, ezen kívül olyan gyakorlati szemináriumokat tartottam, mint a kommunikáció, beszédtechnika, pedagógiai proszeminárium, valamint - 10 éven keresztül - a nappali tagozatos hallgatók számára egyhetes terepgyakorlatot, ún. közművelődési gyakorlatot vezettem. Az andragógia szakon a neveléstanon kívül még művelődésszociológiát és filozófiatörténetet is tanítottam.

A 2017 szeptemberében először elindult Közösségszervezés szak felelőse vagyok, ezen a képzésen művelődéstörténetet és lokális társadalomismeretet is tanítok.

1998-ban sikeres felvételi vizsgát tettem az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájába, ahol „Értékazonosság és értékkülönbség a világi és egyházi középfokú oktatásban" című disszertációmat 2005-ben „summa cum laude” védtem meg, amely később könyv formában meg is jelent a Balassi Kiadó gondozásában.

2006-2015 között töltöttem be a kari tudományos dékán-helyettesi, illetve az intézetvezetői feladatkört, melyek keretén belül különféle rendezvények megszervezésével, a kari tudományos élet (TDK, Hallgatói versenyek, K+F, Agora, Kutatói Fórum, Közgazdász Klub, stb.) valamint az intézeti munka koordinációjával foglalkoztam.

Hosszú éveken át tagja voltam a BGF szintű Minőségbiztosítási Bizottságnak, (vezetője a kari szintű Minőségbiztosítási Bizottságnak), a Tudományos Tanácsnak, a Mester Boardnak, valamint a kari Dékáni Tanácsnak. (2008-ban és 2011-ben auditor képzésben vettem részt, melyből sikeres vizsgát tettem.) 2010-től vagyok főiskolai tanár, jelenleg pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudomány és Pedagógiai Intézet Pedagógiai tanszékének vezetője.

Tagja vagyok a Közművelődési Bizottságnak, a Tanárképzők Országos Szövetségének valamint a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési és Bölcsészettudományi Bizottságának.

 

Kutatási területek:

Értékszociológia

Oktatáspolitikai dokumentumok hermeneutikai elemzése

A magyar iskolarendszer (Egyházi iskolák, Alternatív iskolák)

Művelődéstörténet

 

Introduction

My name is Julianna Farkas, I have received my Hungarian-Latin teacher diploma at the ELTE Faculty of Humanities in 1988.

During the last year of my education I served as an assistant secondary teacher at the Leővey Klára High School in Budapest. After graduation, I worked for two years at the Eötvös College of Eötvös Loránd University in 1988, then as an external contributor at the Petőfi Literary Museum. My work mostly consisted of collecting and processing materials mostly from the 19th century.

Since 1996 I have been working at the Pedagogical Institute of the Faculty of Commerce, Catering and Tourism of the Budapest Business School. I am primarily responsible for the theoretical subjects of pedagogy, the different concepts of education and the history of education.

I also had the chance to lead several practical seminars in the field of andragogy, sociology, philosophy, communication and elocution. 
For almost 10 years I have been organizing numerous field trips and practical research opportunities for students. Under the Andragogy Department, I also taught pedagogics, civilizational studies, sociology and the history of philosophy.  

Since 2017 I am the one responsible for the Community Organizations department and I also started to teach cultural history and local society studies.

In 1998, I have successfully passed the entrance examinations of the Doctoral School of Educational Sciences at ELTE.  Seven years later in 2005  after submitting my dissertation entitled "Identity and Value Differences in Secular and Parochial Schools in Secondary Education” I could graduate and receive "summa  cum laude” grade. Later, my dissertation work was published as a book by the Balassi Publisher.

Between 2006 and 2015, I served as vice science dean as well as the head of the institute. My responsibilities included the organization of grand scale events, organizing the scientific life of the faculty (TDK, Student Competitions, R&D, Agora, Researchers Forum, Economist Club, etc.) and the coordination of institutional work.

For many years I have been a member of the BGF Quality Assurance Committee (head of the Faculty Quality Assurance Committee), the Scientific Council, the Master Board, and the Dean of the Faculty. (I participated in auditor training in 2008 and 2011, I passed the exams successfully both times).
Officially a collage professor since 2010, climbing the institutional ladder, currently I serve as the head of Department of Pedagogy under the Institute of Social Sciences and Pedagogy, Budapest Business School – University of Applied Sciences.

Among others I am a member of the Committee on Public Education, the National Association of Teacher Training and the Teacher Training and Humanities Committee of the Hungarian Rectors' Conference.

 

Research Areas:

Sociology based on values

Hermeneutical analysis of educational policy documents

The Hungarian School System (Church and Parochial Schools, Alternative Schools)

History of education

 

Scientific Workmanship (MTMT)

Kutatási területek

 

 

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Alkotmány u. 9-11. Fszt. 10. Csütörtök 10.00-12.00 2018/19. tanév II. félév

Publikációk

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM