Keresés:
Események
«2020. május»
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dr. Hámori Antal

Dr. Hámori Antal

Egyetemi docens, PhD

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

dr. jur. Hámori Antal OESSH, PhD, Lic. Iur. Can., MA, MA, BA, BA, egyetemi docens

Felsőfokú tanulmány, végzettség

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (2005–2009), hittanár

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (2005–2007), ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú szakos pedagógus

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet (2001–2005), kánonjogász

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1994–1999), jogász

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1993–1998), jogalkotási és jogalkalmazási kiegészítő képzés

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1993–1998), levéltáros

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen (1996), bioetikai posztgraduális képzés

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola (1989–1992), szakoktató

Szakmai, tudományos tevékenység

Budapesti Gazdasági Egyetem Felülbírálati Bizottsága, tag

Budapesti Gazdasági Egyetem Minőségirányítási és -Értékelési Bizottsága, tag

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Fegyelmi Bizottsága, tag

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, vizsgaelnök

Életvédő Fórum, alelnök

Hungarian National Committee of the European Organization for Quality, tag

Ius Naturale Kutatócsoport, tag

Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend, lovag

Magyar Bioetikai Társaság, tag

Magyar Jogász Egylet, tag

Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezetének Fogyasztóvédelmi Szakosztálya, elnök

Magyar Kánonjogi Társaság, tag

Magyar Katolikus Családegyesület, tag

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága, szakértő,

Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Állam- és Jogtudományi Bizottság, köztestületi tag

Országgyűlés Hivatala, szaktanácsadó

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Élet- és Családvédelmi Jogász Fórum, tag

Szent István Társulat, tag

Kutatási terület

Fogyasztóvédelmi jog, életvédelmi jog, kánonjog, bioetika, gazdaságetika

Publikáció

14 szakkönyv, 28 szakkönyvfejezet, több mint 300 szakcikk (pl. Agora, Alma Mater, Budapesti Gazdasági Főiskola Évkönyve, Családi Jog, Debreceni Jogi Műhely, Deliberationes, Fogyasztóvédelem, Fogyasztóvédelmi Szemle, Folia Theologica, Gazdaság és Jog, Iustum Aequum Salutare, Jog-Állam-Politika, Jogtörténeti Szemle, Jogtudományi Közlöny, Jura, Kánonjog, Közjogi Szemle, Levéltári Szemle, Magyar Bioetikai Szemle, Magyar Jog, Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója, Magyar Sion, Minőség és Megbízhatóság, Ökumené, Sapientiana, Studia Wesprimiensia, Távlatok, Teológia, Vallástudományi Szemle, Vigília); fogyasztóvédelmi, etikai könyvek pl. Hámori Antal, Bevezetés a fogyasztóvédelmi jogba, Budapest, 2015, Hámori Antal, Fogyasztóvédelem a jogágak tükrében, Budapest, 2017, Hámori Antal, Etika, Erkölcstani alapfogalmak gazdaságetikai kitekintéssel, Budapest, 2016; részletes: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10000297

Kitüntetés, díj

Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Díja (2016)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszék, Ius Naturale Kutatócsoport „A természetjog kiváló kutatója” címe (2016)

Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Díja (2014)

Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Díja (2013)

„Emese álma” életvédelmi kitüntetés (2001)

„Hűség a Hazához Érdemkereszt” kitüntetés (2000)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr. jur. Hámori Antal OESSH, PhD, Lic. Iur. Can., MA, MA, BA, BA, Associate Professor

Education, qualifications

Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology (2005–2009), teacher of religion

Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology (2005–2007), teacher of ethics (Human, Moral and Religions Studies)

Pázmány Péter Catholic University, Canon Law Institute (2001–2005), canonist

Eötvös Loránd University, Faculty of Law (1994–1999), lawyer

Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities (1993–1998), Legislation and Law Enforcement Studies

Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities (1993–1998), archivist

Haynal Imre University of Health Sciences (1996), Bioethics Studies

College of Commerce and Hospitality (1989–1992), instructor

Academic and Professional Activities

Member of Board of Appeals, Budapest Business School – University of Applied Sciences

Member of Quality Management and Assessment Committee, Budapest Business School – University of Applied Sciences

Member of Disciplinary Committee, Budapest Business School – University of Applied Sciences, Faculty of Commerce, Hospitality and Tourism

Budapest Chamber of Commerce and Industry, Examiner

Forum of Life Protection, Vice-president

Member of Hungarian National Committee of the European Organization for Quality

Member of Ius Naturale Research Group

Knight of Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem

Member of Hungarian Society of Bioethics

Member of Hungarian Lawyers’ Association

President of Section of Consumer Protection, Budapest Organization of Hungarian Lawyers’ Association

Member of Hungarian Society of Canon Law

Member of Hungarian Catholic Family Association

Commission for the Family Pastoral of Hungarian Catholic Bishops’ Conference, Expert

Member of the Public Body of Committee on Legal and Political Sciences, Section of Economics and Law, Hungarian Academy of Sciences

Office of National Assembly, Adviser

Member of Lawyers’ Committee for the Life and Family Protection, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Science

Member of St. Stephen Association

Field of research

Consumer protection law, life protection law, canon law, bioethics, economic ethics

Publication

14 specialist book, 28 chapter of technical book, more than 300 professional article (e.g. in Agora, Alma Mater, Yearbook of Budapest Business School, Family Law, Legal Workshop of Debrecen, Deliberationes, Consumer Protection, Review of Consumer Protection, Folia Theologica, Economy and Law, Iustum Aequum Salutare, Law-State-Politics, Review of Legal History, Journal of Jurisprudence, Jura, Canon Law, Review of Public Law, Review of Archive, Hungarian Review of Bioethics, Hungarian Law, Journal of Saint Luke’s Society of Hungarian Physicaians, Hungarian Sion, Quality and Dependability, Oecumene, Sapientiana, Studia Wesprimiensia, Prospectes, Theology, Review of Religion, Vigil); books of consumer protection and ethics e.g. Antal Hámori, Introduction in the Consumer Protection Law, Budapest, 2015, Antal Hámori, Consumer Protection in the Branches of Law, Budapest, 2017, Antal Hámori Antal, Ethics, Ethical elements with economic ethical review, Budapest, 2016; in detail: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10000297

Honour, prize

Scientific Prize of Budapest Business School – University of Applied Sciences (2016)

„Eminent Scholar of Natural Law” title, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Science, Department of Legal Philosophy, Ius Naturale Research Group (2016)

Scientific Prize of Budapest Business School – University of Applied Sciences (2014)

Scientific Prize of Budapest Business School – University of Applied Sciences (2013)

„Emese’s dream” Pro Life honour (2001)

„Fidelity to the Country Cross of Distinction” honour (2000)

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Alkotmány u. 9-11. II. em. 211. szoba kedd: 13:00-14:00 Szorgalmi időszakban
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM