Keresés:
Események
«2020. november»
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

REMINDER - H2020 projekt

Hivatkozási szám: 727072

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727072.

REMINDER – Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms
Az európai mobilitás szerepe és hatásai a közbeszédre, vitákra és EU-reformokra

 

A projekt finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, Horizont2020 kutatási és innovációs keretprogramja

Projekt száma: 727072

Projekt futamideje: 2017. I. 1 – 2019. XII. 31.

Elnyert támogatás: 4.910.537,5 euró, azaz kb. 1,52 milliárd forint, ebből a BGE része 16.000 euró, vagyis, kb. 4,96 millió forint

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe, a BGE-s csapat tagjai

University of Oxford, Egyesült Királyság - Koordinátor

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, Magyarország

Stichting European Journalism Centre, Hollandia

Uppsala Universitet, Svédország

Universidad Pompeu Fabra, Spanyolország

International Centre for Migration Policy Development, Ausztria

Universitat Wien, Ausztria

Universiteit Maastricht, Hollandia

TNS Opinion SA, Belgium

Johannes Gutenberg Universität Mainz, Németország

Universidad Rey Juan Carlos, Spanyolország

Goeteborgs Universitet, Svédország

Fondation Migration Policy Institute Europe, Belgium

 

BGE-s csapat:

Dr. habil Bajomi-Lázár Péter – szakmai felelős és megvalósító

Tarnai-Király Zsófia – projektkoordinátor

 

A projekt célja, indoka, a problémafelvetés

A projekt célja azoknak a gazdasági, társadalmi, intézményes és politikai tényezőknek a feltárása, amelyek az Európai unión belüli és kívüli szabad mozgást és az arról szóló nyilvános vitát formálják. Olyan szakpolitikai döntések meghozatalában igyekszik támogatni az európai döntéshozókat, amelyek építik a társadalmi bizalmat, biztosítják a szabad mozgás (munkaerő-áramlás) korrektségét és fenntarthatóságát, és csökkentik a kontinensen belüli egyenlőtlenségeket.

A projekt célja így különösen annak feltérképezése, hogy milyen természete és hatása van az EU-n belüli mobilitásnak, ezen belül pedig miként hat az egyes országok intézményi és politikai környezete az egyének, a háztartások, a munkaerőpiacok, a közszolgáltatások és a közfinanszírozás mobilitására. Igyekszik azt is feltárni, hogyan formálódik az EU-n belül a politikai és médiakommunikáció, különös tekintettel a hagyományos és a társas médiára, a politikai megnyilvánulásokra és a nyilvános viták résztvevőinek szerepére. Emellett megvizsgálja a valós és a feltételezett hatások közötti összefüggéseket is, beazonosítva azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a szabad mozgással kapcsolatos valóságot és félreértéseket. Választ keres arra a kérdésre is, hogy e viták miért különbözőképpen bontakoztak ki az EU egyes országaiban.

A konzorcium olyan kutatókból áll, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az európai szakpolitikák és intézmények terén. A kutatócsoport a projekt multidiszciplináris kutatási stratégiát alkalmaz. A legújabb kutatási módszerek alkalmazásával (például gépi tanuláson alapuló tartalomelemzési és kérdőíves technikákkal) vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak az intézmények és a normák a szabad mozgásra és az arról szóló társadalmi vitára. A projekt kvalitatív és kvantitatív módszerek kombinálásával kívánja a leghatékonyabb eredményt elérni, amelyet az egyes munkacsomagok harmonizációjával úgy old meg, hogy az adatáramlás folyamatos lehessen. Az eredmények ismeretében a kutatócsoport szakpolitikai szakértői konkrét reformjavaslatokat dolgoznak majd ki a politikai döntéshozók számára.

A konzorciumi tagokkal gyakorlott kommunikációs csapat dolgozik együtt azért, hogy a kutatás eredményeit széles körben elérhetővé tegye a politikai döntéshozók, a média szakemberek és más befolyásos emberek, szervezetek számára.

 

A projekt legfontosabb eredményei

Célközönség

Projekt tevékenység

Hatás

Politika (EU, nemzeti, regionális és helyi szinten, számos miniszteri tárcát lefedve)

Az unión belüli és kívüli migráció természetének és gazdasági következményeinek empirikus vizsgálatán alapuló adatbázis létrehozása (WPs 2-6).

A migrációhoz, jóléthez és munkaerő-piacokhoz kapcsolódó politikák értékelési és felülvizsgálati lehetőségeinek fejlesztése

Az EU-n belüli és kívüli szabad mozgásról szóló nyilvános és médiaviták tartalmának és mozgatórugóinak elemzése (WPs 7-11).

A vitákban való jobb szerepvállalás elősegítése és a közérdeklődésre számot tartó témák kezelésének jobb lehetőségei

Szakpolitikai lehetőségek értékelése a migrációval kapcsolatos előnyök kihasználása és a hátrányok mérséklése érdekében, valamint hogy választ adjanak a méltányossággal kapcsolatos aggodalmakra költségmegosztó mechnanizmusokon keresztül (WP1, WP12).

Új megoldások kidolgozása a szabad mozgés fenntarthatóságának fejlesztésére

Média (nyomtatott, elektronikus)

Olyan eszköztár kidolgozása, amely elemzi az EU mobilitásának kulcsfontosságú elemeit, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági és jóléti kérdésekre (WP1).

Az újságírók szakmai fejlődésének elősegítése az uniós mobilitásról és a harmadik országok állampolgárainak bevándorlásáról szóló beszámolók tekintetében

Az EU-n belüli és kívüli szabad mozgásról szóló nyilvános és médiaviták tartalmának és mozgatórugóinak elemzése (WPs 7-11).

Ösztönözni a magasabb minőségű riportkészítési sztenderdeket a médiaiparban önvizsgálati és önszabályozási lehetőségek megteremtésével

Érintettek (pl. társadalmi partnerek, civil szféra, digitális aktivisták és más véleményformálók)

Az unión belüli és kívüli migráció természetének és gazdasági következményeinek empirikus vizsgálatán alapuló adatbázis létrehozása (WPs 2-6).

Képessé tenni a szervezeteket és aktivistákat arra, hogy hatékonyabban tudjanak részt venni politikai vitákban

Olyan eszköztár kidolgozása, amely elemzi az EU mobilitásának kulcsfontosságú elemeit, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági és jóléti kérdésekre (WP1).

Képessé tenni a szervezeteket és aktivistákat arra, hogy hatékonyabban tudjanak részt venni politikai vitákban

Az EU-n belüli és kívüli szabad mozgásról szóló nyilvános és médiaviták tartalmának és mozgatórugóinak elemzése (WPs 7-11).

Képessé tenni a szervezeteket és aktivistákat arra, hogy megvizsgálják a media megjelenéseket és számon kérják a médiát és a politikai szereplőket

Akadémia

(társadalomtudományok és nyelvészeti tudományok)

A tapasztalati hiányok betöltése az EU-n belüli szabad mozgással kapcsolatosan, és új adatbázisok készítése, melyek kulcsfontosságú információ-forrásokat integrálnak

A jövőbeli kutatások ösztönzése a tudásbázis fejlesztésével és a létező adatforrások elérhetőbbé tételével.

Elméleti keretrendszerek és módszerek kifejlesztése a hatások, megfigyelések és az intézmények szerepének szisztematikus és árnyalt leírására

Modellek készítése komplex politikai kérdések mentén történő multidiszciplináris együttműködéshez; ösztönözni a jövőbeni kutatásokat, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak az intézmények szerepének vizsgálatára

 

A projekt honlapja:

https://www.reminder-project.eu/

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM