Keresés:
Események
«2020. február»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Minőségirányítási rendszer

Minőségirányítási rendszer 

 

Minőségirányítási kézikönyv

 Minőségbiztosítás/Vezetőségi átvizsgálások

 Minőségbiztosítás/Intézkedési tervek

 Akkreditációs jelentés 2011

Akkreditációs jelentés mellékletei 2011

 

 

A BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Minőségirányítási rendszere elektronikus változatban a Kar minden munkatársa számára felhasználónév és jelszó segítségével elérhető a belső hálózaton.

 

Minőségügyi nyilatkozat

Minőségpolitikánk

A BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Magyarországon a pénzügyi-számviteli és gazdasági informatikai szakemberképzés egyik legismertebb felsőoktatási intézménye.

Története során - mindenkor alkalmazkodva a kihívásokhoz - az intézmény szerepe (és hozzá neve is) többször megváltozott. Ma a számunkra megnyílt európai perspektíva kihívásai ismét szükségessé teszik küldetésének újrafogalmazását, a folytonosság jegyében hangsúlyozva stabil, korábbi értékeit is.

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar célja a BGF céljaival összhangban a pénzügyi-, számviteli-, informatikai tudományokban, megújult ismeretszerzési módszerekkel, olyan szakemberek kibocsátása, akik korszerű és alkalmazás kész ismeretekkel rendelkeznek, s a számunkra megváltozott Európai térben - úgy hazánkban, mint külföldön - képesek lesznek önálló munkavégzésre, de irányításra is. Intézményünk ezzel továbbra is meg kíván felelni a hallgatói igényeknek, és ezen túl a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, a pénzintézetek, a non-profit intézmények és az államháztartás igényeinek, s így a magyar és a közép-európai felsőoktatás, felnőttképzés élenjáró intézményévé váljon.

Minőségcéljaink:

Célunk teljesítéséhez a következőket kell megvalósítani:

 • Mérhető sztenderdeken és rendszeres visszacsatoláson alapuló, magas szintű képzést kell biztosítanunk;
 • Ebben jelen kell lennie az elméleti megalapozottságnak, de ugyanakkor gyakorlati orientációjú, szakirányú készségekkel, idegen nyelvek színvonalas ismeretével kell felruháznunk hallgatóinkat, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk számukra az előmenetelhez, fejlődéshez;
 • Hallgatóink szakmai életpályára való felkészítése érdekében olyan tanulási környezetet kell kialakítanunk, mely segíti a kritikai készség kialakulását, erősíti a társadalom és a világ iránti nyitottságot és a kommunikációs készséget. Segíti az egészséges munkamorál kialakulását, az önálló munkavégzés és a csoportmunkában való eredményes részvétel képességét. A hallgatók tanulmányi ideje alatti személyiség fejlődése alkalmassá teszi végzettjeinket az értelmiségi szerepkör betöltésére;
 • Fokozottan számításba kell vennünk, és ki kell elégítenünk a munkaerő piac igényeit mind a hallgatói piac, mind a munkaadói piac oldaláról. Továbbra is meghatározó profilnak tekintjük a felsőfokú alapképzésben adott diplomát, ezen túlmenően azonban a jogszabályi lehetőségek adta kereteken belül a képzésünk komplexitását fejlesztjük, beleértve az ennél alacsonyabb képzési szinteket, a felnőttképzést, a felsőfokú szakképzést, de egyes master szintű képzéseket is;
 • Oktatási rendszerünkben alkalmat és lehetőséget kell biztosítanunk az egyéni igények, valamint az üzleti és állami szféra igényeinek kielégítésére;
 • Fenn kell tartanunk, és módszeresen tovább kell fejlesztenünk kapcsolatainkat a megfelelő szakmai testületekkel, regionális, országos és nemzetközi viszonylatban. Részt kell vállalnunk az EU együttműködési folyamatban a pénzügyi, elszámolási és üzleti jogi harmonizációs tevékenységben;
 • Bővítenünk kell az együttműködést és a közös kezdeményezéseket, stratégiai szövetségeket más hazai felsőoktatási intézményekkel;
 • A kar oktatóinak és dolgozóinak egyenlő esélyt kell biztosítanunk egyéni és szakmai fejlődésükhöz, beleértve a tudományos kutatás és a tanácsadói tevékenység támogatását és munkakörülményeik folyamatos javítását;
 • A kar elismeri az oktatási folyamat résztvevőinek gondolati és módszertani szabadságát, lényegesnek tartja, hogy a kutatási tevékenység az oktatás szempontjaival szoros kapcsolatban, azzal összhangban valósuljon meg, biztosítva egyúttal az oktatók egyéni fejlődését és a tananyagok korszerűsítését is;
 • Biztosítanunk kell a tanuláshoz a megfelelő körülményeket, szolgáltatásokat, infrastruktúrát, valamint ezek megteremtéséhez szükséges forrásokat, az oktatás színvonalának ellenőrzését, és az egész intézményen belül a nyílt kommunikáció alkalmazását és továbbfejlesztését.
 • Mindezek biztosítása érdekében konkrét, mérhető minőségcélokat határozunk és valósítunk meg a felsőoktatási, felnőttképzési tevékenységünk továbbfejlesztése érdekében, amely megvalósulását éves rendszerességgel vizsgáljuk felül a belső auditok alkalmával.

A BGF PSZFK vezetése a Kar oktatási tevékenysége során elkötelezettségét fejezi ki az ISO 9001 szabvány követelményeinek betartására, illetve minőségirányítási rendszerének folyamatos fejlesztésére.

 

A minőség

A Kar vezetése céljának tekinti a minőségszemléletű vezetési elvek megvalósítását, a minőség folyamatos mérését, az eredmények elismerését a minőségjavítást lehetővé tevő tervezési, megelőző technikák alkalmazását, amely jelentősen hozzájárul a Kar kedvezőbb társadalmi megítéléséhez, versenyképességének növeléséhez.

A Minőségirányítási rendszerünk speciális helyzete

A PSZK az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményein túl elfogadja és betartja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) és a Felnőttképzési Akkreditáló Testület minőségbiztosítási alapelveit is. A MAB és a FAT akkreditációs rendszerét, mint a fenntartó képviselőjét tekintjük

Ennek érdekében a Kar Minőségbiztosítási rendszere két, egymással párhuzamos eljárás szerint funkcionál.

A 2007-ben bevezetett MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány által szabályozott rendszer követelményei mellett a BGF Önértékelési rendszerét alkalmazzuk, amely az ENQA/2005 Felsőoktatási Minőségi sztenderdeken, valamint az EU-s EFQM Felsőoktatási Kiválóság modell kritériumain alapul.

A BGF-en jelenleg folyik az MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer bevezetése. Rendszerünket csak részben igazítottuk az új szabványhoz, mert a BGF rendszerrel való harmonizációt és az új szabványhoz való igazítást egyetlen lépésben kívánjuk elvégezni.

                A minőségirányítási rendszerben szabályozott tevékenységi körök

A minőségirányítási rendszer érvényessége a felsőoktatás teljes vertikumára és a felnőttképzésre terjed ki. A minőségirányítási rendszer a teljes szervezetünkre vonatkozik, beleértve a salgótarjáni regionális intézetünket is.

Kiszervezett, vállalkozásba kiadott tevékenységeink (out sourcing) az étkeztetés, az épület fenntartási és üzemeltetési szolgáltatások, amelyek felügyeletének szabályozását a Minőségirányítási Kézikönyv 7.4. és 7.5. fejezeteiben és a kapcsolódó Szabályzatokban szabályoztuk.

 

A minőségirányítási szervezet bemutatása

A Karon Minőségirányítási Bizottság működik, melynek elnöke a kar dékánja által kinevezett minőségirányítási vezető. A Minőségirányítási Bizottságnak a tagjait úgy választottuk meg, hogy az egységek képviselete megoldott legyen. A Kari Minőségirányítási Bizottságnak tagja a BGF Minőségirányítási Rendszerének két Operatív Bizottsági tagja, ezáltal biztosítva a főiskola minőségügyi céljainak a megvalósítását.

 A minőségirányítási alapdokumentumok

 • minőségirányítási kézikönyv
 • minőségirányítási eljárások, utasítások
 • minőségirányítási űrlapok

 

 

A minőségirányítási kézikönyv

Az kar vezetése által jóváhagyott, a minőségirányítási vezetés által kiadott összefoglaló leírás az intézmény minőségirányítási rendszeréről.

A kézikönyv önmagában, valamint a hivatkozott eljárásokon, szabályzatokon keresztül szabályozza a kar működését. A kézikönyvből számozott példányok kerültek a példánytulajdonosokhoz.

 Minőségirányítási eljárások

 A minőségirányítási kézikönyv részét képező leírások a főbb folyamatokról és tevékenységekről, amelyek tartalmazzák a teendők leírását és a felelősségi köröket.

 Minőségirányítási dokumentumsablon

A minőségirányítási kézikönyvben rögzítetten, a minőségirányítási dokumentumok szerkezeti elemeivel szembeni követelményeket tartalmazza.

 

Minőségirányítási űrlapok

A dékán által jóváhagyott üres bizonylatok, sablonok, amelyek használatát az eljárások, illetve utasítások teszik kötelezővé.

 

Intézkedési tervek

A minőségirányítási vezető által kiadott, a dékán által jóváhagyott projekttervek, amelyeket az intézmény vezetése határoz meg a vezetőségi felülvizsgálatok során. Az intézkedési tervek és intézkedések határozzák meg a minőségügyi fejlesztési tevékenységeket.

 

Bizonylatok

 A minőségirányítási és szakmai tevékenység során keletkező nyilvántartások, igazolások, feljegyzések és rögzített adatok, amelyek készülhetnek szabad formában vagy az előírt űrlapokon, papíron és/vagy elektronikus formában.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM