Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Közéleti ösztöndíj pályázat 2018/2019. tanév tavaszi félév
2019.02.13
A Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév tavaszi félévére.

 

1.  Jogosultság meghatározása

A Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 89.§ (15) bekezdése, valamint a 92. § (7) bekezdése alapján közéleti ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő, az Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet folytat hallgatótársai javára az alábbi területek valamelyikén:

 

a) hallgatói érdekképviselet,

b) tanulmányok támogatása,

c) beilleszkedés elősegítése,

d) az Egyetemhez kötődő szabadidős programok szervezése.

 

 

2. Értelmező rendelkezés

A HKR 89. § (16) bekezdése értelmében közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére – a Szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás.

 

A HKR 92. § (10) bekezdése alapján a közéleti ösztöndíj havi vagy átlagosan egy hónapra jutó összege legfeljebb a Szabályzat 89. § (5) bekezdés a) pontjában megállapított éves hallgatói normatíva összegével megegyező nagyságú lehet. A tanév során az őszi és tavaszi félévben legfeljebb hat-hat hónapra jutó kifizetés számolható el.

 

 

3. A közéleti ösztöndíj pályázatok leadásának rendje

3.1. Azon tisztségviselők, képviselők, ügyvivők, megbízottak, akik meghatározott időszakra, havonta (rendszeresen) részesülnek közéleti ösztöndíjban a félév első hónapjának 30. napjáig kötelesek eljuttatni pályázatukat az EHÖK elnökéhez – a karuknak megfelelő részönkormányzaton keresztül.

 

3.2. Akik a 3.1. pontban meghatározott időpontot követően kerülnek megválasztásra vagy kinevezésre, a megválasztást, kinevezést követő hónap 10. napjáig kötelesek pályázatukat eljuttatni az illetékeshez.

 

3.3. Azon közéleti tevékenységet végző hallgatók, akik egyszeri juttatásban részesülnek, a közéleti tevékenység teljesítését követően 30 napon belül kötelesek pályázatukat - a tevékenység jellegére való tekintettel - a részönkormányzathoz, vagy az EHÖK-höz eljuttatni.

 

3.4. A 3.3. pontban meghatározott határidő jogvesztő.

 

3.5. A Közéleti Ösztöndíj pályázatokat az Egyetem honlapján található Hallgatói Önkormányzati dokumentumtárból letöltött űrlapon kell benyújtani.
link:

https://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/EHOK/dokumentumok/Kozeleti-osztondij-palyazati-lapok-2018-2019.-tanev-tavaszi-felev

 

4. A közéleti ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje

4.1. A beérkezett pályázatokat az EHÖK elnöke megvizsgálja és előterjesztés formájában javaslatot tesz az EHÖK Küldöttgyűlés számára, hogy mely hallgatók, mekkora mértékű közéleti ösztöndíjban részesüljenek.

 

4.2. Az előterjesztéseket az EHÖK elnöke minden hónap 15. napjáig köteles elkészíteni.

 

4.3. Az EHÖK Küldöttgyűlés minden hónap 15. és 20. napja között bírálja el a beérkezett pályázatokat. Az EHÖK Küldöttgyűlés döntését minden esetben írásba kell foglalni, és haladéktalanul továbbítani kell a HTJB részére, a döntés jóváhagyása érdekében.

 

5. Jogorvoslat

A hallgató a HTJB döntése ellen, jogszabály vagy szabályzatsértésre hivatkozással fellebbezéssel élhet, amelyet a HKR rendelkezéseinek megfelelően a Felülbírálati Bizottsághoz kell benyújtani.

 

Budapest, 2019. február 13.

 

Hallgatói Önkormányzat


Hírek

Hírek

A Budapesti Gazdasági Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójára.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév tavaszi félévére.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójára.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM