Keresés:
Események
«2020. november»
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Turizmus és Vendéglátás Intézet

Dr. Szalók Csilla

Vezető


Dr. Szalók Csilla
Intézetvezető
Főiskolai tanár
  1. Az Intézet neve: Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus-Vendéglátás Intézete. Az intézet rövidített megnevezése: Turizmus-Vendéglátás Intézet (TV).
  2.  A Turizmus-Vendéglátás Intézet a BGE Szervezeti és Működési Rend (SzMR) 144. § szerint, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenformai Karán (KVIFK) működő szakmai intézet, amely az Egyetemnek olyan önálló igazgatással rendelkező intézeti tanszékeket magában foglaló szervezete, ahol a képzés és a tudományos kutatómunka meghatározott feladatainak megvalósítása történik.

 Az Intézethez tartozó szakirányok:

  • o Idegenforgalom és szálloda szakirány,
  • o Vendéglátás és szálloda szakirány.

 Az Intézet székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.

AZ INTÉZET CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

 

 

(1)          Az Intézet azzal a céllal alakult, hogy kialakítsa és gondozza a Budapesti Gazdasági Egyetemen, az Intézethez kapcsolódó szak szakmai képzését, amely magában foglalja az általános alapozó modulhoz, az üzleti alapozó modulhoz, valamint a szak és szakirányhoz kapcsolódó tantárgyakat.

Az Intézet alapfeladata, hogy a turizmus-vendéglátás üzleti vállalkozásaira és nonprofit tevékenységeire szerveződött intézmények számára a turisták utaztatásával, elszállásolásával és ellátásával, ill. a vendéglátással összefüggő folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására alkalmas, korszerű elméleti ismeretekkel és a szükséges készségekkel rendelkező, idegen nyelveken kommunikálni tudó, gyakorlatra felkészült felsőfokú végzettségű szakembereket képezzen.

 

(2)          A Turizmus Vendéglátás Intézet szakmai intézetként,

 

a)    A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felelős a Turizmus-Vendéglátás BSc/MA szak, továbbá – felmenő rendszerben - az Idegenforgalmi és Szálloda szak, valamint a Vendéglátás és Szálloda szak keretei között folyó szakképzésért és a többi főiskolai szak, illetve tanszék tekintetében pedig az Intézet szakterületébe vágó szakképzési koordinációért, az oktatás szervezéséért, valamint a Kar ez irányú intézményi és személyi kapcsolatrendszerének összefogásáért,

b)   Az Intézet további feladata az idegenforgalmi és szállodai, turizmus-vendéglátó szakképzéshez szükséges szakmai ismeretek szakmaorientált oktatása felsőfokú szakképzés (FSZ), graduális és posztgraduális képzés keretében (magyar és idegen nyelven, nappali, levelező és távoktatási formában), valamint más szakképesítést adó tanfolyami formában; az ismeretek gyakorlati alkalmazásának megismertetése, illetve a szakmába vágó tudományágak művelése és koordinálása. Biztosítja a szakmai ismeretek intézményi szintű rendszerré szervezését, beleértve az érintett tárgyak főiskolai szintű gondozását is,

c)    Szakmai jellegétől függően az egyetemi karon belüli, egyetemi karok közötti közös oktatási szervezetekkel és külföldi, illetve belföldi vállalkozásokkal, intézményekkel is együttműködve szervezi, irányítja és ellenőrzi a hallgatók elméleti és gyakorlati képzését,

d)   Felelős az adott szakterület szakmai kutatómunkájáért. Az Intézet, mint turisztikai és vendéglátó kutatóbázis, feladatának tekinti az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat szorosabbra fűzését, a turizmus-vendéglátás országos irányításáért felelős szervek és intézmények, továbbá az önkormányzatok, az induló és a tevékenységüket kiszélesíteni készülő szakmai vállalkozások segítését szakértői tevékenység és konkrét kutatási feladatok felvállalásának formájában, amely egyaránt támaszkodhat valamilyen együttműködési megállapodásra, vagy egy megbízásos jogviszonyra.

e) Elméleti és gyakorlati kutatóbázisa elvégzi az Egyetem kutatási tervében hozzá rendelt kutatásokat, illetve kutatási részfeladatokat, 

f)     biztosítja az intézeti oktatók szakmai képzését, javaslatot tesz oktatói, kutatói előléptetésre.

g)    korszerűsíti és harmonizálja az Intézet által gondozott tantárgyak számonkérési rendjét,

h)    feltárja a szakmai képzésben a humánerőforrás kihasználásának lehetőségeit,

i)      képviseli az Egyetemet az Intézet által gondozott diszciplínákban a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.

j)     gondoskodik szakmai modulok minőségbiztosításáról a kifejlesztendő mester képzések irányába.

 

(3)          Az Intézet szakmai irányítása mellett, az illetékes dékán-helyettes felügyeletével működik a KVIFK Idegenforgalmi Szakkönyvtára, egyben kutatóhelye, amely a fentieken túlmenően ellátja az Országos Idegenforgalmi Szakkönyvtár és adatbank feladatait is.

 

Az Intézet a fentieken túlmenően ellátja az illetékes, szakmai felügyeletet ellátó Miniszter megbízásából reá háruló speciális szakmai képzési és vizsgáztatási feladatokat is, minősítő vizsga megszervezését, szakmai felügyeletét és lebonyolítását, valamint a vizsga letételét igazoló okirat hiteles kiállítását.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM