Keresés:
Vállalati előnyök és tapasztalatok

A duális képzésben való részvétel számos előnnyel szolgál a partner vállalat számára, melyek közül a legjelentősebbek:

  • a képzés időtartama alatt – és megállapodástól függően akár azt követően is – elkötelezett, teljesítményközpontú, a vállalatot és munkafolyamatait jól ismerő hallgató-munkavállalót foglalkoztathat,
  • a partnerszervezet saját pályázati eljárásban választhatja ki a hallgatót, akivel szerződést kíván kötni, a képzés időtartama alatt pedig felmérheti a hallgató-munkavállaló képességeit, így hosszú távú alkalmazásának kérdésében előzetes minősítés birtokában dönthet,
  • a partnerszervezet az egyetemmel való szoros kapcsolattartás során közvetlenül értesülhet a szakmai újdonságokról, a nemzetközi és hazai kutatásokról, részt vehet közös pályázatokban; illetve munkatársait az intézmény által szervezett szakmai konferenciákon, posztgraduális továbbképzéseken képezheti,
  • a partnerszervezetek konzultációs joggal bírnak az elméleti tananyag súlypontjainak kialakításában is,
  • duális hallgató alkalmazásával jelentős költségmegtakarítás érhető el, részükre a díjazás havi összege minimum a minimálbér 65%-a, a bér tekintetében járulékmentesség illeti meg a vállalkozást. Adót fizetni csak a minimálbért meghaladó rész után kell. 

2020-ban a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a minimálbér havi 161 ezer forintra nőtt. A rendelet 2020. január 1-jén lépett hatályba, ennek megfelelően a január hónapra járó hallgatói díjazásnál már ezt kell alkalmazni.

A duális képzés minden benne résztvevő - partner, intézmény, hallgató - számára előnyökkel - és kötelezettségekkel, vállalt többletfeladatokkal - jár. A kötelezettségekről, feltételekről "csatlakozás menete és feltételei" menüpontban adunk tájékoztatást. 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM