Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Minőségirányítási és Értékelési Bizottság

BEMUTATKOZÁS:

Az Egyetem funkciójának minőségi szinten való teljesítéséhez szükséges fő-, mellék-, rész- és segédfolyamatok rendszeres ellenőrzésére, a hibaforrások megszüntetésére és a működési folyamat rendszerének fejlesztésére Minőségirányítási és Értékelési Bizottságot (a továbbiakban: MÉB) hoz létre. A MÉB az Egyetem minőségirányítási rendszerét és ehhez kapcsolódó tevékenységét koordináló és irányító szervezete, a Szenátus javaslattevő testülete.

A MÉB összetétele

A MÉB az Egyetem karainak, intézeteinek 1-1 képviselőjéből, illetve a hallgatók egy képviselőjéből, valamint a Minőségügyi Iroda vezetőjéből, valamint az elnökből áll. A tagokat a dékánok és az intézetvezetők javaslata alapján a rektor bízza meg.

A MÉB működése

 (1) A MÉB elnöke a tudományos rektorhelyettes, titkára a Minőségügyi Iroda vezetője.

 (2) A MÉB elfogadja a Minőségügyi Iroda által elkészített, Egyetemre vonatkozó minőségügyi munkatervet, valamint a működéséhez szükséges költségvetés tervezetét.

 (3) Az üléseket az elnök hívja össze, de szükség esetén a tagok összehívhatók a dékánok, illetve a rektor kérésére is.

 (4) A MÉB évente egy alkalommal beszámol működéséről a Rektori Tanácsnak.

 (5) A MÉB együttműködik a Minőségügyi Irodával, mint operatív testülettel, hogy évente önértékelést készítsen. Az önértékelési munkának meg kell felelnie az Európai Unió, a MAB, illetve a Felsőoktatási törvény ágazati minőségfejlesztési rendszer modelljének, valamint az ISO 9000 család előírásainak. Az önértékelés célja az intézmény átvilágítása, a működés kritikus pontjainak feltárása, a fejlesztésre szoruló területek megjelölése és a partnerek - dolgozók elégedettségi fokának meghatározása az Egyetem magasabb vezetői számára.

 (6) A MÉB összegezi az Egyetem tevékenységének eredményeit és éves jelentését, majd a rektor jóváhagyását követően - intézkedési javaslataival együtt - a Szenátus elé terjeszti.

(7)A MÉB a Minőségügyi Irodával együttműködve évente összeállítja a belső audit-programo(ka)t, irányítja az audit-program végrehajtását (a kiképzett belső auditorokon és a minőségirányítási megbízottakon keresztül), összefoglalja a belső auditok megállapításait és következtetéseit, majd a rektor jóváhagyását követően - intézkedési javaslataival együtt - a Szenátus elé terjeszti.

(8) A MÉB koordinálja a minőségirányítási rendszer kialakítását a külső tanácsadó és a vezetés között, az Iroda által kialakított minőségirányítási dokumentumokat előzetesen átvizsgálja, majd a rektor jóváhagyását követően - intézkedési javaslataival együtt - a Szenátus elé terjeszti.

(9) A MÉB segíti a Minőségügyi Irodát, hogy naprakészen tartsa a minőségirányítási rendszer alapdokumentumait (minőségirányítási kézikönyv, a minőségpolitika, a minőségcélok, eljárások, stb.).

(10) A MÉB-nek és tagjainak a szervezeti struktúra modellbe való elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti (A MÉB tagja még az ábrán külön nem jelölt BGE HÖK elnök is).

A Budapesti Gazdasági Egyetem, mint a felsőoktatás jelentős képviselője sokoldalú alapképzéssel, szakképzéssel és továbbképzéssel, valamint kutató-fejlesztő tevékenységgel szolgálja a társadalmat és a gazdasági élet szereplőit. Egész életen át történő kötődést és tanulást biztosító intézmény. Versenyképességét a legkorszerűbb eszközök és módszerek alkalmazására és a minőség folyamatos fejlesztésére építi.

A BGE felső vezetése aktívan közreműködik a minőségirányítás teljes körű szervezésében és végrehajtásában.

A Budapesti Gazdasági Egyetem vezetősége meghatározó tényezőnek tekinti a partneri igényeket kielégítő, színvonalas, a hatályos jogszabályoknak megfelelő minőségű felsőfokú szakmai képzések szervezését, annak érdekében, hogy az Egyetem eleget tegyen ezzel kapcsolatban a küldetésében előírtaknak és a gazdasági és társadalmi igényeknek.

A BGE vezetősége a felsőfokú szakmai képzésekkel kapcsolatos minőségi célok elérése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy önértékelésen nyugvó minőségirányítási rendszert vezet be, amelyet minden partnerként vele együttműködő szakközépiskola konstruktív együttműködésével folyamatosan működtet és tökéletesít.

A BGE munkatársait úgy választja ki, hogy a felsőoktatási feladatokat, az oktatást a követelményeknek megfelelően elégítse ki, minőségpolitikáját és minőségirányítási rendszerét időszakosan átvizsgálja, aktualizálja, fejleszti, hogy a mindenkor érvényes Felsőoktatási Törvény előírásainak, a Magyar Akkreditációs Bizottság elvárásainak, valamint az Oktatási Minisztérium felsőoktatás minőségbiztosításával kapcsolatos útmutatásainak megfeleljen.

A BGE minden a felsőfokú szakképzésben közreműködő munkatársa kötelező feladatává teszi a minőségi munkavégzést, a minőségirányítási rendszer előírásainak betartását és annak folyamatos fejlesztésében való közreműködést, melynek érdekében a vezetés kialakítja a minőségtudatos munkavégzés alapelveit.

Külső közreműködőinktől, az együttműködő szakközépiskoláktól is elvárjuk a minőségpolitikai irányelvek iránti elkötelezettséget, hogy hozzájáruljanak a felsőfokú szakmai képzések minőségének folytonos fejlesztéséhez.

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM