Keresés:
A vizsgafolyamatról

A BGE NYVK évente három vizsgaidőszakot szervez. Az ezekhez kapcsolódó határidőket » és az ezekben lehetető vizsgákat » egy évre előre közzéteszi honlapján.

A BGE NYVK vizsgarendszerei nyitottak, kétnyelvű vizsgáira tehát bárki jelentkezhet, aki betöltötte 14. életévét. A Vizsgaközpont ennek megfelelően lehetővé teszi speciális igényű » (pl. fogyatékkal élő), valamint nem magyar anyanyelvű személyek jelentkezését is.

A vizsgákra történő jelentkezés a vizsgához szükséges adatok megadásával és a vizsga díjának befizetésével válik érvényessé. Az adatok megadása online módon történhet a Vizsgaközpont erre szolgáló weboldalán ». A vizsgadíj befizetése bankkártyás fizetéssel vagy átutalással lehetséges. A vizsgadíj mértékéről és befizetési lehetőségekről részletesen itt » olvasható tájékoztatás.

A vizsgára történő jelentkezés tudnivalói (hogyan, mire, hol és meddig lehet jelentkezni és milyen adatok megadása fontos) itt » olvashatók.

Az aktuális vizsgaidőszakban meghirdetett összes vizsga összefoglaló táblázata itt » található. A Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy nem elegendő számú jelentkező esetén egy eredetileg meghirdetett vizsgát valamely vizsgahelyen, vagy országosan nem szervez meg. Emellett a Központ vizsgázói igények alapján meghirdethet utólagosan a választható vizsgák között eredetileg nem szereplő akkreditált vizsgát is.

A vizsgák pontos helyét és időpontját (a vizsgabeosztást) a vizsgázók online jelentkezési felületükön találják meg az előre meghirdetett időpontban. A beosztásokról a Központ külön írásos értesítést postán nem küld.

Eredetileg meghirdetett és elegendő vizsgázói létszám miatt meg is szervezett vizsgát adott határidőig el lehet halasztani, illetve attól véglegesen vissza lehet lépni. A halasztás és visszalépés szabályai itt » olvashatók.

A vizsga eredményéről (sikeres vagy sikertelen) a vizsgaidőszak első vizsgaeseménye utáni 30. napig kitűzött időpontban minden vizsgázó e-mailben kap rövid tájékoztatást. A részletes vizsgaeredmények a vizsgázók online jelentkezési felületén tekinthetők meg. A Vizsgaközpont az eredményes vizsgákról a vizsgaeseménytől számított 60 napon belül kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki, ezen kívül a sikeres vizsgáról külön írásos értesítőt nem küld. A bizonyítványok a vizsganaptárban előre közzétett időpontban vehetők át, illetve postázásuk is ekkor történik. A bizonyítvány kiállításának folyamata meggyorsítható, ha a vizsgázó az eredményközlés után az eredményeket tartalmazó felületen lemond felülvizsgálati jogáról. A sikeres vizsgáról a bizonyítvány elkészültéig érvényes hivatalos igazolást a Vizsgaközpont jogszabályi előírások miatt nem adhat ki. A bizonyítvánnyal kapcsolatos egyéb tudnivalók itt » olvashatók.

Az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálatról itt » olvasható részletesebb tájékoztatás.

A Vizsgaközpont lehetővé teszi vizsgázói számára dolgozataik megtekintését (mely az esetleges számszaki és adminisztrációs tévedések kiszűrésére szolgál) éppúgy, mint a teljesítményükkel és esetleges jövőbeli felkészülésükkel kapcsolatos szakmai konzultációt. A megtekintés és konzultáció tudnivalói itt » olvashatók.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM