Keresés:
A vizsgákról

A BGE NYVK három vizsgarendszert működtet, ezek:

 • az üzleti,
 • az idegenforgalmi–vendéglátóipari és
 • a pénzügyi

szaknyelvi vizsgarendszer. A vizsgák kétnyelvűek, azaz a közvetítő készség is mérésre kerül, így a magyar nyelvűség a vizsga része. A vizsgák mindhárom vizsgarendszerben

 • szóbeli (amely beszédértés és szóbeli vizsgarészből áll),
 • írásbeli (amely egy vizsgarészből áll) és
 • komplex (amely szóbeli, beszédértés és írásbeli vizsgarészekből áll)

típusúak lehetnek és három szinten tehetők:

 • alapfokon (B1),
 • középfokon (B2) és
 • felsőfokon (C1).

A három vizsgarendszer vizsgái formailag azonosak, ám tartalmuk és szókincsük az adott szakra irányul. Az egyes szaknyelvi vizsgarendszerek témakörei itt », a három vizsgarendszer formailag azonos vizsgafeladatainak leírása pedig itt » olvasható. Az egyes szakágakhoz tartozó mintafeladatok itt » tölthetők le.

A BGE NYVK-ban akkreditált  nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben az alábbi nyelvek választhatók:

 • üzleti: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz, japán és kínai (tehát mind a nyolc),
 • idegenforgalmi–vendéglátóipari: angol, német, francia, olasz, spanyol,
 • pénzügyi: angol és német.

A Nyelvvizsgaközpont évente három vizsgaidőszakot szervez. A májusi időszakban minden akkreditált vizsgáját meghirdeti, az augusztus–szeptemberi és a januári időszakokban viszont kevesebbet – az előzetes igényfelmérés alapján. A letehető vizsgák táblázatos összefoglalása itt » megtekinthető.

A vizsgára való felkészülésben segítséget nyújthatnak az egyes témakörökhöz ajánlott irodalmak » listái, valamint a BGE NYVK-val kapcsolatban álló intézmények által szervezett felkészítő tanfolyamok ».

A vizsgákon való részvétel szabályait részletesen a vizsgaszabályzat tartalmazza. A legfontosabb tudnivalók az írásban tett vizsgákról itt », a szóbeli vizsgáról pedig itt » találhatók.

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó megszerzi az elérhető összpontszám 60%-át, valamint az egyes készségek esetében a 40%-os minimumpontszámot (nyelvismereti teszt esetében az eredmény nem 0 pont). Komplex vizsga esetén sikeres komplex vizsgához nem szükséges külön az írásbeli és külön a szóbeli résztípusban is elérni a 60%-ot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik és az sikertelen, de szóbeli vagy írásbeli vizsgáján összpontszáma eléri a sikeres szintet, a készségenkénti eredménye pedig a minimum 40%-os pontszámértéket, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítványt kap. A különböző szintű és típusú vizsgák sikerességéhez szükséges pontszámok összefoglaló táblázatai itt » találhatók.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM