Keresés:
Gyakran Feltett Kérdések

 

Jelentkezhetek két vizsgára egy vizsgaidőszakban?
Egy vizsgaidőszakban több vizsgára is lehet jelentkezni, de a jelentkezőnek számolnia kell azzal, hogy a különböző vizsgák azonos típusú vizsgarészeinek időpontja egybeeshet, és erről csak vizsgabeosztásának megtekintésekor tud értesülni. Ez országosan érvényes, azaz a különböző vizsgahelyeken szervezett vizsgatípusokra is vonatkozik.

Szeretnék jelentkezni a következő vizsgaidőszakra, de a jelentkezéskor nem tartózkodom Magyarországon. Megoldható a vizsgákra való jelentkezésem?
Igen. Minthogy vizsgáinkra online módon lehet jelentkezni, a jelentkezés megfelelő fizetési mód választása esetén nem igényel a Vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen történő személyes megjelenést.

Szeretnék jelentkezni, de a bizonyítványra a kiírt dátumnál korábban volna szükségem. Megoldható korábbi átvétel?
A Vizsgaközpont által közzétett » bizonyítványátvételi dátumot (akár két héttel) megelőzően is lehetséges bizonyítványkiadás. Ehhez az szükséges, hogy az eredmények közlése után önként lemondjon a sikeres vizsgázókat is megillető felülvizsgálati jogáról. A lemondás határidejét és a bizonyítvány lemondás esetén érvényes átvételi időpontját az eredményközléskor tesszük közzé.

Nem kaptam írásos értesítőt postán a vizsgaidőpontokról. Mi a teendőm?
A Vizsgaközpont a beosztásról írásos értesítőt postai úton nem küld. A vizsgabeosztásokat online felületén, illetve a Központ honlapjának megfelelő menüpontjában tudja megnézni a következő adatok megadásával: saját nevének első betűje + édesanyja nevének első betűje + személyi igazolvány száma. Régi típusú személyi igazolvány számnál ne használjon kötőjelet vagy szóközt.

Mi a teendő akkor, ha közvetlenül a vizsgát megelőző napokban veszítem el a jelentkezési lapon megadott igazolványom és így már nincs idő a Központot értesíteni?
Ha közvetlenül a vizsgát megelőzően veszíti el igazolványát, akkor egy másik okmánnyal is megjelenhet a vizsgán (mely szintén csak személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány lehet, kivételes esetben ideiglenes azonosító lap), és a vizsga előtt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a vizsgára vitt igazolvány valóban az Ön tulajdona.

A beszédértés vizsgát az írásbelivel egy napon írjuk, mégis a szóbeli vizsgatípus része?
Igen, a beszédértés részvizsga a szóbeli vizsgatípus része, viszont írásban tett vizsga, ezért kerül a gyakorlatban az írásbeli részvizsgával egy napon megrendezésre.

Meg lehet-e tudni a beszédértés vizsga eredményét még a szóbeli vizsga előtt?
Sajnos erre a javítási folyamat követelményei folytán nincsen lehetőség.

Komplex vizsgára jelentkeztem, ami nem sikerült. Írásbeli vizsgám eredménye azonban elérte a sikeres szintet. Kaphatok-e róla bizonyítványt?
Igen, sikertelen komplex típusú vizsga esetén a megfelelő részvizsgák sikeressége esetén szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

Hónapokkal ezelőtt nyelvvizsgáztam, eredményemet megnéztem az Interneten, ott azt olvastam, hogy sikerült. Miért nem kaptam még bizonyítványt?
A Vizsgaközpontnak a vizsgaidőszak lezárulta utáni 60 napon belül kötelessége a bizonyítványokat eljuttatni a sikeresen vizsgázóknak. Ha bizonyítványát 60 napon belül nem kapta meg, telefonon érdeklődjön a Központnál. Munkatársaink utánanéznek, hogy a bizonyítvány feladásra került-e. Ha igen, és Ön mégsem kapta kézhez, írnia kell egy levelet a központnak, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a postázás ellenére Ön a bizonyítványát nem kapta meg. Ezután a központ tudakozványt indít a postánál.

Szükségem lenne a magyar nyelvű nyelvvizsga-bizonyítványom idegen nyelvű fordítására. A nyelvvizsgaközpont állít ki ilyet?
A BGE NYVK 5000 Ft eljárási díj ellenében állít ki fordítást az általa 2005 májusa előtt kiadott bizonyítványokról.

Mikor van pótvizsga a sikertelen vizsgát tett vizsgázóknak?
Pótvizsgát a Vizsgaközpont nem szervez. A sikertelenül vizsgázók döntésük szerint egy következő vizsgaidőszakra jelentkezhetnek.

Visszakaphatom-e a sikeres nyelvvizsga díját?
A visszatérítés lehetőségéről minden esetben az adott felsőoktatási intézmény dönt. Arról tehát, hogy a visszatérítés lehetséges-e és ha igen, annak mi a módja, az Ön felsőoktatási intézményének tanulmányi osztályán szíveskedjék érdeklődni. A Vizsgaközpont a folyamatban csak a számla kiállításáért felel.

1997-ben tettem Önöknél sikeres nyelvvizsgát. Szükségem volna egy másolatra a bizonyítványomról. / Szükségem volna egy igazolásra arról, hogy nyelvvizsga-bizonyítványom államilag elismert.
A Vizsgaközpont és az itt letehető vizsgák 2000 májusában nyertek akkreditációt. A korábban tett vizsgák államilag nem elismertek, így másolatot/igazolást nem áll módunkban kiállítani.

[Folyamatosan bővítjük. - NYVK]


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM