Keresés:
Nemzetközi Kapcsolatok Központja

A Nemzetközi Kapcsolatok Központja az Egyetem intézményi szintű, önálló funkcionális szervezeti egysége, amelynek alapvető feladata az egyetemi szintű, nemzetközi területre vonatkozó tartalmi koordináció, adat-, információ- és tartalomszolgáltatási funkció ellátása. A Nemzetközi Koordinációs Iroda a rektornak közvetlenül alárendelt központi szervezeti egység. Az Iroda feletti közvetlen szakmai felügyeletet az általános rektorhelyettes látja el.

A Nemzetközi Koordinációs Iroda feladat- és hatásköre:

a) az Egyetem és a karok vezetői, szervezeti egységei részére nemzetközi vonatkozásban szakmai háttéranyagok összeállítása, információszolgáltatás;

b) az Erasmus-programon kívüli nemzetközi ügyekkel kapcsolatos információk kezelése és karbantartása az Egyetem nemzetközi adatbázisában;

c) az Egyetem CEEPUS-programban történő részvételével kapcsolatos intézményi koordinátori feladatok ellátása;

d) segítségnyújtás a nemzetközi partnerekkel történő kapcsolatfelvételhez, nemzetközi szintű partnerkereséshez;

e) a nemzetközi megállapodások, a belső felhasználású nemzetközi dokumentumok nyilvántartása, követése;

f) magyar és idegen nyelvű levelezés, a nemzetközi kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz kapcsolódó fordítási feladatok elvégzése;

g) a Rektori Hivatallal együttműködve részvétel külföldi delegációk egyetemi szintű programjának, magyarországi tartózkodásának előkészítésében, lebonyolításában;

h) részvétel egyetemi szintű nemzetközi tárgyalásokon, magyar és idegen nyelvű emlékeztetők készítése;

i) az Egyetem tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében, jelentések, beszámolók, tájékoztató anyagok készítése a nemzetközi együttműködésekre vonatkozóan;

j) az Egyetem képviselete meghatározott nemzetközi fórumokon;

k) az Egyetem honlapjának az Irodával, illetve a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó oldalainak magyar és idegen nyelven történő szerkesztése, gondozása;

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM