Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók
Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Kereskedelem és marketing
alt

A képzés célja

A kereskedelem és marketing képzésünk nagy hagyományokkal és piacvezető adottságokkal rendelkezik a marketing és kereskedelem oktatás terén. Célja olyan korszerű üzleti ismeretekkel, szaktudással és készséggel rendelkező szakemberek munkaerőpiacra történő kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek, szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, képesek kkv-k és nagyvállalatok kereskedelmi, marketing és logisztikai tevékenységének irányítására. A képzés két karon is folyik, melyet a választható specializációk különböztetnek meg, és amelyek az egyes karok alapvető szakmai profilját tükrözik. A Külkereskedelmi Karon fókuszban a marketing, a profitorientált vállalkozások, valamint nonprofit szervezetek marketingkommunikációs, illetve digitális marketing tevékenysége és gyakorlata, a kapcsolódó ismertetek és képességek további mélyítése. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon fókuszban a kereskedelem, a hazai és nemzetközi kereskedelmi, valamint szolgáltatási folyamatokhoz kapcsolódó kereskedelmi, gazdálkodási, logisztikai, illetve marketing tevékenység és gyakorlat, a kapcsolódó ismertetek és képességek további mélyítése. A szak kellő mélységű elméleti ismeretet biztosít a képzés folytatásához mester ciklusban.

A képzés főbb jellemzői

Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
 • MunkarendNappali
 • FinanszírozásÁllami ösztöndíjas
 • Képzési szint(B) alapképzés (BA/BSc)
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseközgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
 • Szükséges végzettségérettségi

Választható specializációk

Digitális marketing
A specializáció célja, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az átalakuló (digitális) világ kihívásairól, és képesek legyenek ezekre releváns választ adni üzleti, illetve marketing szempontból mind vállalati, mind ügynökségi környezetben. A specializáció a Külkereskedelmi Karon választható. (KKK nappali és levelező)
Kereskedelem
A specializáció az áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról. A specializáció célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelmi érzék és az elemző készség kialakításához, valamint ismertesse a kereskedelmi szakma összefüggésrendszerét. A specializáció Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható. (KVIK nappali és levelező)
Kereskedelmi kommunikáció
A specializáció képzési célja, hogy a hallgatók a specializáció szakmai ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá alkalmassá váljanak a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre. A specializáció Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható. (KVIK nappali és levelező)
Kereskedelmi logisztika
A specializáció képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, „átlássák” általában a vállalati – kiemelten a kereskedelmi vállalati –, azaz a kapun belüli logisztikai, valamint a kapun kívüli logisztikai, ellátási lánc folyamatok működését, képesek legyenek a vállalati logisztikai és ellátási lánc menedzsment összefüggéseinek és korszerű gyakorlati megoldásainak ismeretében a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok rendszerszemléletű áttekintésére, szervezésére és fejlesztésére, a folyamatok irányításában való hatékony közreműködésre. A specializáció Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható. (KVIK nappali és levelező)
Marketingkommunikáció
A specializáció célja, hogy a végzett hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközrendszerének a vállalati, valamint ügynökségi alkalmazására, a folyamatok megtervezésére, irányítására. A specializáció a Külkereskedelmi Karon választható. (KKK nappali és levelező)
Marketingmenedzsment
A specializáció a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé. A specializáció a Külkereskedelmi Karon választható. (KKK nappali és levelező)

Ha ezt a szakot választod...

A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak.  
 
A képzés alapvetően gyakorlatorientált, amelyhez alapos és magas szintű közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek kapcsolódnak, melynek birtokában a végzett hallgatóink képesek: 

• vállalkozások és intézmények helyzetének átfogó értékelésére, 
• vállalati, illetve részstratégiák megalkotására, 
• marketing és kereskedelmi szervezeti egységek, vállalkozások vezetésére, 
• gazdasági tevékenységek, projektek tervezésére, szervezésére, vállalkozás, gazdálkodó szervezet irányítására és ellenőrzésére,  
• a kereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, 
• hatékony munkára gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, gazdálkodó szervezetekben. 

Képzési ismeretkörök

Közgazdasági, módszertani és üzleti ismeretek 
(közgazdaságtan, gazdasági matematika, üzleti statisztika, nemzetközi gazdaságtan, marketing, vállalati gazdaságtan alapjai, pénzügyek alapjai, szervezeti és humán menedzsment, számvitel alapjai, üzleti kommunikáció) 
 
Társadalomtudományi alapismeretek: 
(gazdaság jog alapjai, környezet-gazdaságtan, gazdaságpolitika, gazdaságföldrajz, európai uniós ismeretek) 
 
Szakmai általános ismeretek: 
(kereskedelem és marketing szaknyelv, kontrolling alapjai, piackutatás, eladásmenedzsment, marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás, szolgáltatás és B2B marketing, kereskedelem menedzsment, online marketing, vállalati és marketingstratégia) 
 
Valamint a specializációkhoz kapcsolódó speciális ismeretek. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett szakemberek az alábbi területeken helyezkedhetnek el: 
• kereskedelmi vállalatoknál,  
• marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél,  
• logisztikai szolgáltatóknál, 
• profitorientált vállalatok kereskedelmi, logisztikai és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői pozíciókban,  
• non-profit szervezetek marketing tevékenységének irányításában. 

További információk

Idegen nyelvű képzés esetén az idegen nyelvi hozzájárulási díj 160.000 Ft/félév.

További képzések a karon

KKK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges305.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges265.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges305.000 Ft / félév
Budapest(Német képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Német képzés)NappaliÖnköltséges305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
265.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges260.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges240.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges260.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)LevelezőÖnköltséges240.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
260.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
240.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
260.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
240.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges285.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges245.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges285.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)LevelezőÖnköltséges245.000 Ft / félév
Budapest(Francia képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Francia képzés)NappaliÖnköltséges285.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
285.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
245.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
285.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
245.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Francia képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Francia képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
285.000 Ft / félév