Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók
Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Nemzetközi gazdálkodás
alt

A képzés célja

A nemzetközi gazdálkodás alapképzés célja a világgazdasági folyamatok, trendek és a nemzetközi kereskedelem összefüggéseinek feltárása, a külgazdasági politika eszközrendszerének ismeretében a nemzetközi tranzakciók (áru- és szolgáltatás-ügyletek) kialakításához és végrehajtásához szükséges ismeretek elsajátítása. A képzés tudásanyagának birtokában a hallgatók képessé válnak a globális ellátási láncok és a nemzetgazdaságok külkereskedelmi stratégiájának, export-import struktúrájának elemzésére, tervezésére, valamint a vállalkozások nemzetközi piacra lépését lehetővé tevő kereskedelmi, logisztikai és finanszírozási szerződések létrehozására. A képzés felkészíti a hallgatókat a nemzetközi üzletfejlesztés, a nemzetközi beszerzés, értékesítés és logisztika területén, hazai és nemzetközi üzleti környezetben végzett munkára.

A képzés főbb jellemzői

Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
Nappali
Nappali
 • MunkarendNappali
 • FinanszírozásÁllami ösztöndíjas
 • Képzési szint(B) alapképzés (BA/BSc)
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseközgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
 • Szükséges végzettségÉrettségi

Választható specializációk

Digitális ellátásilánc-menedzsment
A digitális ellátásilánc-menedzsment specializáció célja a globális áruáramlásokból származó stratégiai és operatív logisztikai folyamatok tervezésének és menedzsmentjének oktatása, olyan új funkciók, területek és együttműködési formák megismertetése, amelyek hatással vannak az integrált ellátási rendszerek tagjainak működésére és fejlődésre.
Gazdaságdiplomácia
A gazdaságdiplomácia specializáció célja, hogy Magyarország külgazdasági stratégiáját ismerő és értő, külgazdaságpolitikáját megvalósítani képes hallgatókat képezzen az alapvető gazdaságdiplomáciai ismeretek mellett az innovatív diplomáciai szakágak és azok gyakorlati alkalmazásának bemutatása segítségével.
Nemzetközi üzletfejlesztés
A nemzetközi üzletfejlesztés specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék a nemzetközi üzleti tevékenységek formáit, a határokon átnyúló expanziójának lehetőségeit és korlátait, átfogó tudás kapjanak a nemzetközi tranzakciók kockázatairól és költségeiről, valamint a megvalósításukhoz szükséges jogi és gazdasági feltételrendszerről. (Nappali munkarendben angol, francia és német nyelven is, levelező munkarendben angolul is)
Üzleti intelligencia és döntések
Az üzleti intelligencia és döntések specializáció új üzleti lehetőségek feltárására, modellek kidolgozására, illetve már működő formák megújítására készíti föl a hallgatókat, akik a képzés során megismerkednek az adattárház építésével, üzleti intelligencia rendszer tervezésével és adatelemzéssel is.
East-Asian Business Studies
Az angol nyelvű East Asian Business Studies specializáció célja, hogy a hallgatók Kelet-Ázsiát jól ismerő szakemberekké váljanak, akik ismerik a térségben meghatározó gazdaságok gazdaságtörténetét, gazdasági intézményrendszereit és az eltérő kulturális beágyazottságból származó különbségeket egyaránt. (Kizárólag angol nyelven és nappali munkarendben)

Ha ezt a képzést választod...

A nemzetközi gazdálkodás alapképzésen végzett hallgatóink: 
• képesek nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve; 
• képesek követni és értelmezni a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszik elemzéseik, javaslataik, döntéseik során; 
• felkészültek a szállítmányozási és külkereskedelmi folyamatok komplex következményeinek meghatározására, gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben a szállítmányozáshoz, a külkereskedelmi folyamatokhoz gazdasági tevékenység tervezésére és szervezésére. 
• ismerik és értik a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkeznek az Európai Unió működésével és más nemzetközi intézmények és szervezetekkel kapcsolatban.  
• tisztában vannak a nemzetközi, multikulturális környezetben végzett munkavégzés sajátosságaival.  
Az angol és a francia nyelvű képzésen a hallgatók kettős diplomaprogram keretében is folytathatják tanulmányaikat, így egy képzési ciklus alatt két oklevél megszerzése válik lehetővé.

Képzési ismeretkörök

A képzés során a hallgató megismerkedik a közgazdaságtani, társadalomtudományi, módszertani és üzleti ismeretek alapjaival  
(pl.: matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, politológia, szociológia, jog) 
 
A képzés fókuszában a nemzetközi gazdálkodási szakmai ismeretek állnak  
(makrogazdasági területen a nemzetközi kapcsolatok és intézmények, világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, EU szervezete és szakpolitikái, magyar külgazdaságpolitika, vállalati szinten pedig külgazdasági pénzügyek, nemzetközi ügyeletek, nemzetközi logisztika, nemzetközi marketing, nemzetközi üzleti kommunikáció). 
 
Négy teljesített szemesztert követően a hallgató addigi ismeretei és jövőbeni céljai függvényében választhat az ajánlott specializációk közül, akár idegen nyelven is. 
A fentieken kívül magas szintű szaknyelvi és informatikai ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett hallgatók a hazai, illetve nemzetközi vállalatok és vállalkozások gyakorlatilag minden területén elhelyezkedhetnek, szakmai és funkcionális területeken közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el. Magas szintű nyelvtudásuk és gazdasági, gazdálkodási ismereteik a külföldi (ill. a hazánkban működő nemzetközi vállalatoknál történő) munkavállalást is könnyen elérhetővé teszik. 

További információk

Idegen nyelvű képzés esetén az idegen nyelvi hozzájárulási díj 160.000 Ft/félév.A kettős diplomaprogram keretében választható partneregyetemeink:

 • Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt am Main, Németország); 
 • Shih Chien University (Taipei, Tajvan); 
 • Thomas More University (Mechelen, Belgium); 
 • Avans School of International Studies (Breda, Hollandia); 
 • Université de Picardie Jules Verne (Amiens, Franciaország). 
 • Würzburg-Schweinfurt University of Applied Sciences (Würzburg, Németország)
   
  A szak duális képzési formában is elvégezhető. A duális képzés előnye, hogy a hallgatók a vállalatnál eltöltött gyakorlati idejük alatt alaposan megismerik a vállalat működését, ami jelentős mértékben hozzájárul nemcsak szakmai tudásuk és kompetenciájuk, de elméleti ismereteik fejlesztéséhez is.

A képzésről

play button
02:35
Az én szakom: nemzetközi gazdálkodás
„Volt olyan óránk, ahol egy vállalkozást kellett kitalálnunk csapatban, majd az üzleti koncepcióját elkészíteni. Vagy egy konkrét terméket találtunk ki és esettanulmányt írtunk hozzá. A Kar nagymértékben hozzájárult, hogy szélesítsem a látókörömet.” – Pál Petra, BGE KKK hallgató Ismerd meg nemzetkö...

További képzések a karon

KKK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges290.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Német képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Német képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
290.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges300.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges260.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges300.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)LevelezőÖnköltséges260.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
300.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
260.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
300.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
260.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges310.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges270.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges310.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)LevelezőÖnköltséges270.000 Ft / félév
Budapest(Francia képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Francia képzés)NappaliÖnköltséges310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
270.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
270.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Francia képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Francia képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév