Nemzetközi tanulmányok
alt

A képzés célja

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak célja, hogy a nemzetközi politikai, gazdasági, diplomáciai kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, más kultúrák megismerésére nyitott nemzetközi kapcsolatok szakértőket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati, közigazgatási és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra és nemzetközi kapcsolatfejlesztésre.

A képzés főbb jellemzői

Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
 • MunkarendNappali
 • FinanszírozásÁllami ösztöndíjas
 • Képzési szint(B) alapképzés (BA/BSc)
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezésenemzetközi kapcsolatok szakértő
 • Szükséges végzettségÉrettségi

Ha ezt a képzést választod...

A nemzetközi tanulmányok alapképzésen végzett hallgatóink képesek: 

 • a megszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában felkészültek egy adott világpolitikai konfliktus és válság külpolitikai, valamint egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére;
 • képesek tájékozódni a különféle nemzetközi szervezetek döntéshozatali mechanizmusában, valamint képesek megérteni az egyes nagyhatalmak főbb külpolitikai döntéshozatali mechanizmusát
 • képesek menedzselni egy szervezet, vállalkozás nemzetközi partnerhálózatát, tárgyalásokat szervezni és folytatni vállalkozásokkal, nemzetközi szervezetekkel, más országok hatóságaival.


Képzési ismeretkörök

 • Társadalomtudományi alapismeretek: 
  (pl.: Egyetemes és európai történelem, Politikatudomány, Szociológia, Jogi alapismeretek, Közigazgatási és közszolgálati ismeretek, Közgazdaságtan) 
 • Módszertani és készségfejlesztő ismeretek:  
  (pl.: Prezentációs készségfejlesztés, Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve) 
 • A nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek: 
  (pl.: A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia története és intézményei, Gazdasági és kiberbiztonság, Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem, Nemzetközi kapcsolattartás és tárgyalások technikái, A diplomácia elmélete és gyakorlata, Nemzetközi etikett és protokoll, Vállalkozások hazai és nemzetközi környezetben, Munka és karrier nemzetközi intézményeknél és vállalkozásoknál, az EU hatáskörei, szakpolitikái, EU program- és projektmenedzsment.) 

A fentieken kívül két idegen nyelvből magas szintű szaknyelvi ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik, 3-3 félévben, heti 4 órában. 

Elhelyezkedési lehetőségek

 • minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, nemzetközi szervezetek nemzetközi és európai uniós kérdésekkel foglalkozó egységeinél; 
 • európai uniós ismereteik birtokában önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban; 
 • európai uniós pályázatkezeléssel, projektmenedzsmenttel foglalkozó intézményeknél, gazdasági társaságoknál.