HU - Magyar
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Dr. Hamsovszki Szvetlana
Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék
főiskolai tanár
PhD
Dr. Hamsovszki Szvetlana
Elérhetőségek
 • Iroda:1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Épület:D épület, II. emelet, 43-as szoba
 • Telefon:+36 1 467-7904
 • Belső mellék:904
 • Email:Hamsovszki.Szvetlana@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Oroszországban születtem. A vlagyimiri L.-P. Tanárképző Főiskolán szereztem először angol nyelv és történelem, majd orosz nyelv és irodalom szakon tanári diplomát. 1984-ben itt kezdtem meg pedagógusi pályafutásomat is. Orosz nyelvet tanítottam magyar, amerikai, kínai és dán hallgatóknak. Az akkor szerzett tapasztalataimat, megfigyeléseimet igyekeztem rendszerbe foglalni, e kutató munka eredményeként készült el a kandidátusi disszertációm is, amely az orosz nyelv, mint idegen nyelv oktatásának módszertani elemzésével foglalkozik. A doktori képzésemet 1989 - 1992-ben Szentpéterváron a Herzen Állami Pedagógiai Egyetemen folytattam, a tudományos fokozatomat Szentpétervári Állami Egyetemen védtem meg 1992-ben. 1995-ben családi okok miatt Magyarországra költöztem. Tudományos fokozatomat 2001-ben, a MTA-án is megvédtem. A nyelvoktatás minden szintjét megismertem. Dolgoztam nyelviskolában, középiskolában, majd főiskolán és egyetemen. Tanítottam orosz nyelvet, angol nyelvet, és az időközben szerzett kommunikációs tréneri képesítésemnek köszönhetően kommunikációs gyakorlatot, tanulási stratégiát – kutatást – prezentációt - magyar nyelven. A József Nádor Közgazdasági Szakközépiskola tanáraként a nemzetközi kapcsolatok koordinálása volt a feladatom. Nagyon jó együttműködés alakult ki egy londoni főiskolával és egy larviki (Norvégia) középiskolával; 2012 –től a mai napig a BGE Külkereskedelmi Karán dolgozom főiskolai tanárként. A - Főiskolai tanár - kinevezést 2009. szeptember 1 - én vettem át. A TELC és az ECL vizsgarendszerben vizsgáztattam orosz és angol nyelvből. Jelenleg a BGE nyelvvizsga rendszerében is részt veszek. Tapasztalataimat folyamatosan beépítem a napi munkámba. Gondolataimat, meglátásaimat, kutatásaim eredményét igyekszem megosztani másokkal. Az évek folyamán 49 publikációm jelent meg Oroszországban és Magyarországon. Az „Alaptársalgás oroszul” című nyelvkönyv a kezdő nyelvtanulóknak, „Az orosz, mint idegen nyelv oktatásának módszertana” című tankönyv, melynek társszerzője voltam, (Szentpétervár, RGPU) a nyelvtanároknak nyújt segítséget. Részt veszek a kollégák által írt könyvek lektorálási munkáiban. 2012 - ben Dr. Grzegorz Zietala a lengyelországi rzeszowi egyetem tanárának két kötetes „Az orosz üzleti világ megjelenítése az orosz nyelv, mint üzleti nyelv oktatása során” és 2016 – ban kollégánk, Dr.Trombitás Endre szerkesztésében megjelent „Orosz üzleti nyelv” című tankönyv anyanyelvi lektorálását végeztem; Aktív résztvevője vagyok a nyelvoktatásról rendezett konferenciáknak mind Magyarországon, mind külföldön. E nemzetközi tudományos konferenciák résztvevőjeként előadásokat tartottam többek között Szentpéterváron, a Herzen Állami Pedagógiai Egyetemen, Vlagyimirben, a L.–P. Állami Pedagógiai Egyetemen, Brnóban a Masaryk Egyetemen, Moszkvában a Népek Barátsága Egyetemen (RUDN). Ezen kívül tartottam előadást Prágában, Pozsonyban, Rózsahegyen, Bécsben, Párizsban, Granadában, Nyizsnyij Novgorodban, Szentpéterváron, Budapesten, Pécsen, Zalaegerszegen. 2016 évtől az Orosz Nyelv - és Irodalom Tanárok Magyarországi Egyesületének elnöke vagyok. Az egyesület a szentpétervári székhelyű Orosz Nyelv- és Irodalom Tanárok Nemzetközi Szervezetének a tagszervezete, így az orosz nyelvoktatás nemzetközi alakításában is közreműködök. Az évek folyamán aktív nemzetközi kapcsolatot sikerült kiépíteni a moszkvai RUDN egyetem, a nyizsnyij novgorodi Állami Egyetem nyelvtanáraival; Gyümölcsöző kapcsolat épült ki az Orosz Federáció magyarországi Kereskedelmi Képviseletével is. Egyesületünk közreműködik konferenciák, szemináriumok, találkozók szervezésében és lebonyolításában. A budapesti OKK-val és a nevezett külföldi egyetemek kollégáival együttműködve az orosz nyelvtanárok szakmai továbbképzésének koordinálási feladataiban is segítséget nyújt (2017-ben, a RUDN egyetem, „az orosz, mint idegen nyelv oktatása” szakán 17 magyar kollégánk szerzett nyelvtanári diplomát). Az oktató-nevelői munkát hivatásomnak, életformámnak tekintem.

Fogadóóra

HelyeD.II.43.
Idejecsütörtök/Thursday 11:30-13:00
Megjegyzés

Oktatott tantárgy(ak)

 • Interkulturális kommunikáció (orosz nyelven)
 • Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv A (orosz nyelven)
 • Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv B (orosz nyelven)
 • Tanulásmódszertan (orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/1 (angol és orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/1 (orosz nyelven)
 • Üzleti idegen nyelv B/2 (orosz nyelven)
 • Üzleti készségfejlesztés idegen nyelven (orosz nyelven)

Szakmai életút

 • 1984 - 1995Lebegyev - Poljanszkij Állami Pedagógiai Egyetem, Oroszország, Vlagyimir - oktatott tantárgyak
 • 1989 -1992Herzen Állami Pedagógiai Egyetem Szentpétervár Oroszország, Doktori képzés, Neveléstudományi doktori képzés, Téma
 • 1992 – 1995Lebegyev - Poljanszkij Állami Pedagógiai Egyetem, Oroszország, Vlagyimir - orosz, mint idegen nyelv tanszék – tanszékvezető helyettes
 • 1995 - 1997Atalanta és Katedra Nyelviskola, Budapest, - oktatott tantárgyak
 • 1997 – 2004József Nádor Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Budapest, - oktatott tantárgy
 • 2004 – 2011Harsányi János Főiskola, Budapest, - oktatott tantárgyak
 • 2012Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar
 • 2016Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Magyarországi Egyesületének elnöke

Kutatási területek

 • Az újságok negatívértékű lexikájának feldolgozása idegen nyelvű hallgatók körében” – kandidátusi értekezés, RGPU A.I.Herzen, Szentpétervár, 1992
 • Az idegen nyelv oktatásának módszertana
 • Az orosz és angol nyelv, mint üzleti nyelv oktatása
 • Tanulási stratégiák (blended learning)
 • Orosz nyelv oktatása Magyarországon
 • Kognitív lingvisztika