Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Heitlerné Lehoczky Mária
Kommunikáció Tanszék
mestertanár
Heitlerné Lehoczky Mária
Elérhetőségek

Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányaim befejezése óta dolgozom a felsőoktatásban. 1990-ben tanársegédként részt vettem a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának elődjén, a Külkereskedelmi Főiskolán a Kommunikáció tanszék megalapításában és profiljának, portfóliójának kialakításában, melyek módosításokkal a mai napig megtalálhatók a jelenlegi tartárgyi struktúrában. Azóta is, egy rövid megszakítással, a BGE-n dolgozom. Érdeklődési köröm és szakmai tevékenységem főként üzleti- gazdaságpszichológiai területre irányul, így karrierem építésében célirányosan több területen szereztem diplomát. Az ELTE Pszichológus szaka után elvégeztem a Marketingkommunikáció szakközgazdász szakot (Külkereskedelmi Főiskola), majd Total Quality Managementből (Külkereskedelmi Főiskola) is diplomáztam. A Magyar Pszichológiai Társaság által elismert szakmai módszerspecifikus végzettségeim: Tréning-csoport vezető, Autogén tréning csoport vezető, Individuálpszichológiai tanácsadó. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet által minősített oktató és tréner, valamint Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó (Nemzetgazdasági Minisztérium). Jelenleg az ELTE szakosító képzésében Tanácsadó szakpszichológus Krízistanácsadás specializációját végzem. A Magyar Pszichológiai Társaság és az Individuálpszichológiai Egyesület aktív tagja vagyok. Fő kutatási területem a pszichológiailag megalapozott, személyiséghez köthető erőforrások és munkaerő-piaci jellemzők közötti összefüggések feltárása, melyek a humán tőke egy speciális eseteként, a munka világában kimutathatóan megtérülnek, miközben a mentális egészséget, a szubjektív jóllétet is szolgálják. 2014-ben elnyertem a BGF Tudományos Díj PhD hallgatói kategória díját a következő publikációval: Sociodemographic correlations of Psychological Capital, European Scientific Journal, 2013. (A cikkre a legjelentősebb hivatkozás: Luthans, F.-Youssef,-Morgan, C. M. -Avolio, B. J.: Psychological Capital and Beyond, Oxford University Press 2015.,ISBN-13: 978-0199316472, page 85.) Egyetemi oktatói munkám fókuszában a készségfejlesztő kurzusok mellett az következő tantárgyak állnak, Gazdaságpszichológia, Fogyasztáspszichológia, Pszichológia, Szociálpszichológia, Kommunikációpszichológia, Üzleti kommunikáció, Tárgyalástechnika, Szervezetpszichológia, Tanulásmódszertan. Pályám során számos felsőoktatási intézményben dolgoztam óraadóként, legutóbb Gazdaságpszichológia kurzust vezettem 2016. és 2017. őszi félévében a Budapesti Corvinus Egyetemen. A BGE Minőségirányítási rendszerének kialakításában, bevezetésében és működtetésében kezdetektől részt vettem, 2007-2010-ig a BGF KKK Minőségügyi Operatív Bizottság vezetője, Kari minőségfelelős voltam, majd 2010-től minőségügyi belső auditorként dolgoztam, közben akkreditált belső auditori minősítést szereztem, legutóbb az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány alkalmazásából. 2004-ben az akkori Kommunikáció tanszéken elindítottuk a Kari Mentálhigiénés tanácsadást, amelyet 2015. óta egyedül tartok, célja a hallgatók pszichológiai támogatása, életvezetési, tanulási tanácsadás, magánéleti problémákkal, konfliktusokkal való megküzdés segítése, stresszkezelési tanácsadás. Évente kb. 30-40 hallgató veszi igénybe, általában hat üléses konzultáció formájában. 2018-2019-bekapcsolódtam a BGE Esély Központ munkájába, mint tanácsadó és kari összekötő, amely magában foglalja a hallgatók támogatását a tanulmányaik elősegítésében: pályaorientációs, tanulásmódszertani, pszichológiai-életvezetési tanulmányi területeken Gyakorlati szervezetfejlesztői munkám az interperszonális és szervezeti kommunikációs folyamatok menedzselésére, vezetői tanácsadásra irányul, melyet a teljeskörű minőségirányítás (TQM) szemléleti keretében végzek: a diagnózisalkotás-változástervezés-készségfejlesztés-visszajelzés folyamatában. A tapasztalati tanulásra épülő soft skillek-re irányuló készségfejlesztő tréneri, tanácsadói munkámban

Oktatott tantárgy(ak)

 • Gazdaságpszichológia (magyar nyelven)
 • Kommunikációs készségfejlesztés (magyar nyelven)
 • Nemzetközi üzleti kommunikáció (magyar nyelven)
 • Pszichológia (magyar nyelven)
 • Pszichológia a gyakorlatban (magyar nyelven)
 • Szervezet- és munkapszichológia (magyar nyelven)
 • Szociálpszichológia (magyar nyelven)
 • Tanulás- és kutatásmódszertan (magyar nyelven)
 • Tárgyalástechnika (magyar nyelven)

Kutatási területek

 • A pszichológiailag megalapozott, személyiséghez köthető erőforrások és munkaerő-piaci jellemzők közötti összefüggések feltárása, melyek a humán tőke egy speciális eseteként, a munka világában kimutathatóan megtérülnek, miközben a mentális egészséget, a szubjektív jóllétet is szolgálják
 • Munkahelyi pszichoszociális tényezők