Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
2023. március 22. 15:00-19:00
Hozzáadom a naptárhoz
BGE KVIK

1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. fszt. 30. sz. tanácsterem

Információk

Díj
ingyenes, de regisztrációhoz kötött
Szervező
Dr. Hámori Antal egyetemi docens
#
Munkatársaknak

A Budapesti Gazdasági Egyetem Vendéglátás Tanszéke Fogyasztóvédelmi Kutatócsoportjának II. Fogyasztóvédelmi aktualitások című konferenciával egybekötött tudományos ülése

 

A nyilvános konferencia időpontja: 2023. március 22. (szerda) 15:00–19:00.

A Fogyasztóvédelmi Kutatócsoport tudományos ülése: 14:00–14:45.


A konferencia helyszíne: BGE KVIK, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. fszt. 30. sz.


Üléselnök: dr. jur. Hámori Antal PhD, kutatócsoportvezető, egyetemi docens (BGE)


A konferencia programja:

15:00–15:05 dr. habil. Lugasi Andrea PhD, főiskolai tanár, dékán (BGE KVIK) köszöntő beszéde

15:05–15:25 Prof. dr. habil., dr. jur. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár, prodékán (SZE DF ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék): A fogyasztói kollektív képviseleti keresetekre vonatkozó szabályok uniós harmonizációja

15:25–15:45 Prof. dr. habil., dr. jur. Frivaldszky János PhD, tanszékvezető, egyetemi tanár (PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék): A transzhumanizmus és a poszthumanizmus fogyasztói emberképének népszerűsítési módjai és az emberi méltóság kérdése – természetjogi megközelítésben

15:45–16:05 dr. Totth Gedeon CSc, ny. főiskolai tanár, szaktanácsadó (BGE KKK Marketing Tanszék), Szabó Edit mb. oktató (BGE KKK Marketing Tanszék): A fogyasztóvédelem és a reklám, különös tekintettel a gyermekekre

16:05–16:25 dr. habil., dr. jur. Bencsik András PhD, egyetemi docens (ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék): A mesterséges intelligencia alkalmazásának fogyasztóvédelmi aspektusai

16:25–16:45 dr. jur. Filó Mihály PhD, LL.M., adjunktus (ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék): Büntetőjog-filozófia és fogyasztóvédelem

16:45–17:00 Kérdések, hozzászólások

17:00–17:10 Szünet

17:10–17:30 dr. jur. Veres Zoltán PhD, mb. oktató (PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszék): A fogyasztók tájékoztatáshoz való joga, mint a pénzügyi fogyasztóvédelem egyik sarkalatos pontja – szabályozási kiindulópontok és joggyakorlati példák

17:30–17:50 dr. Hamar Farkas PhD, főiskolai docens (BGE KVIK Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék): A fogyasztóvédelem és a központi költségvetés kapcsolatának egyes aktuális kérdései

17:50–18:10 dr. jur. Szilágyi Gábor LL.M., tanársegéd (BGE KVIK Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék):

A fogyasztóvédelem és a szellemi alkotások jogának összefüggései

18:10–18:30 Fekete-Frojimovics Zsófia PhD, mb. tanszékvezető, egyetemi docens (BGE KVIK Vendéglátás Tanszék): Paraszociális kapcsolatok vizsgálata a vendéglátásban, különös tekintettel az Instagram felületre

18:30–18:45 dr. jur. Hámori Antal PhD, kutatócsoportvezető, egyetemi docens (BGE KVIK Vendéglátás Tanszék): Fogyasztóvédelem a Budapesti Gazdasági Egyetemen (intézménytörténeti megközelítésben), a felszolgálási díj- és fogyasztó-kérelmező-ügyfél-kutatás legújabb (2023. évi) eredményei, a kibontakozás lehetséges útjai

18:45–19:00 Kérdések, hozzászólások, záró gondolatok


A konferencián való részvétel díjtalan, a hamori.antal@uni-bge.hu e-mailcímen – 2023. március 20. napjáig – lehetséges regisztrációhoz és létszámtól függő elfogadáshoz kötött.


Program

1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. fszt. 30. sz. tanácsterem