Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
2020.november 11-2021.január 31. 01:00-01:00
Hozzáadom a naptárhoz
Nincs helyszín megadva

Információk

Szervező
KVIK
#
Tájékoztató
Tájékoztató önkéntes tevékenység tanulmányi elismeréséhez


Vonatkozó HKR előírások:

HKR 57.§ (3) bekezdés: A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel – vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt –, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül választhasson.

HKR 57.§ (34) bekezdés: A szabadon választható tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységek körét a kari TB határozza meg az értékeléssel együtt.


1)  A hallgatói ismeretek értékelésére alkalmazható minősítés:

 • kiválóan megfelelt (5)


2)  A hallgató képzései szerint beszámítható maximális kreditmennyiség:

Egy adott képzésen annyi kredit váltható ki önkéntes tevékenységgel, amennyi a tantervben a szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditkeret nagysága (ez alapképzési szakokon jellemzően 9-12 kredit, mesterképzési szakokon 6 kredit). 

1 kredit elismeréséhez legalább 15 órányi (15x60 perc) önkéntes tevékenység elismerése szükséges.


3)  Önkéntes tevékenységnek minősül az, ami az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

 • nem jár pénzbeli vagy egyéb anyagi jellegű ellenszolgáltatással/honoráriummal; 
 • azonosítható haszonélvezője van; 
 • a haszonélvezője magánszemély, közösség vagy nonprofit alapon működő szervezet, illetve közintézmény; 
 • az elvégzett munka időben mérhető, a teljesítmény pedig minőségi tekintetben értékelhető.


4)  Az önkéntes tevékenység csak a megfelelő igazolással fogadható el!

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

 • az intézmény nevét, címét
 • a hallgató nevét, neptun kódját, címét, képzési adatait
 • az önkéntes tevékenységben végzett óraszámot, a végzés időpontját (-tól, -ig)
 • önkéntes tevékenységet igazoló személy nevét, elérhetőségét, aláírását
 • az önkéntes tevékenység rövid leírását.

A kitöltendő igazoló dokumentum a Neptun belépési oldalról letölthető.


5)  A „Kérelem önkéntes tevékenység elismerésére” elnevezésű kérvényt – csatolmányként az igazoló dokumentummal – a Neptun rendszerben azon félév végén kell beadni, amikor a hallgató teljesítette a megfelelő óraszámot. Az önkéntes tevékenység időtartama egy félévnél hosszabb időszak is lehet, az óraszám összevonható, de legalább 15 óra.


6) Az önkéntes tevékenység elismerésének folyamata és a kérelemhez a Neptun rendszerben csatolandó igazoló dokumentum:

1. sz melléklet: Az önkéntes tevékenység elismerésének folyamata a Neptun rendszerben

2.   sz. melléklet: „Igazolás önkéntes tevékenység végzéséről” igazoló dokumentum