Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Szaknyelvpedagógia (angol és magyar képzés vagy német és magyar képzés)
alt

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése és továbbképzése, akik a szaknyelvoktatás elméleti és gyakorlati területein hivatásszerűen dolgoznak vagy dolgozni kívánnak. A célcsoport elsősorban idegennyelv-tanári diplomával, másodsorban a gazdaságtudományok területén felsőfokú diplomával rendelkező oktatással vagy oktatásszervezéssel foglalkozó diplomások köre.

A képzés főbb jellemzői

Levelező
 • MunkarendLevelező
 • FinanszírozásÖnköltséges150.000 Ft / félév
 • Képzési szint(T) szakirányú továbbképzés
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseszaknyelvoktató és szaknyelvpedagógiai tanácsadó
 • Szükséges végzettségGazdaságtudományok, bölcsészettudományok vagy pedagógusképzés területén min. alapképzésben (korábbi rendszerben főiskolai végzettség) szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

Képzési ismeretkörök

A képzés fő tanulmányi területei: elméleti szaknyelvpedagógia, gazdasági ismeretek, a szaknyelvoktatás módszertana, szaknyelvi kommunikáció, interkulturális tanulmányok. A képzés a szaknyelvpedagógia elméleti és szakmódszertani ismeretein túl a szükségletelemzésen alapuló tantervfejlesztés, programértékelés, szaknyelvi tananyagírás és nyelvtudásmérés területeit is tárgyalja, mindezt a gazdasági szaknyelv szakmai tartalmain keresztül. Az alternatív tárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyíthetik ismereteiket. 

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: az egyes tárgyakat a tanterv szerint gyakorlati jegy, vagy kollokvium zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók abszolutóriumot szereznek.

A hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteniük, amely a szaknyelvpedagógia területén végzett empirikus kutatás vagy esettanulmány elkészítését jelenti kb. 30 oldal terjedelemben. A záróvizsga a két opponens által elfogadott szakdolgozat prezentáció keretében történő megvédéséből áll.

Elhelyezkedési lehetőségek

Szaknyelvpedagógiai szakképzettségre elsősorban azoknak az oktatóknak és tanároknak van szüksége, akik szakmai idegennyelv- használatot tanítanak az iskolarendszerű közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a felnőttképzés különböző formáiban. Az oktatáson túl a szaknyelvpedagógiai végzettség alkalmas arra, hogy megalapozza az ún. szaknyelvi vizsgarendszerek vizsgáztatási és vizsgafejlesztési elméletét és gyakorlatát. A végzettség felkészíti a szakembereket az önálló tananyagfejlesztésre, a különböző szakmai területeken elvárható idegen nyelvi készségek fejlesztésére, alkalmas oktatóanyagok kidolgozására. A képzés elméleti tananyaga megalapozza a szükségletelemzésre alapuló tervezést, kurzusfejlesztést. A végzett szakemberek oktatásszervező, tervező, irányító munkakörökben is alkalmazhatják megszerzett ismereteiket.

További információk

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező (pénteken 15.00-20.00-ig, szombaton 8.00-18.00-ig)

Képzés díja: 150.000 Ft/félév (Az önköltséget 2 részletben kell befizetni. Az őszi félévben a díj 45 %-át szeptember elején, a fennmaradó 55 %-ot pedig október 20-ig. A tavaszi félévben a díj 45 %-át február elején, a fennmaradó 55 %-ot pedig március 20-ig.)

A képzés iskolarendszerben, hallgatói jogviszony keretében zajlik, ezért Diákhitel is igényelhető.

Képzés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Tantervi háló

Képzési és kimeneti követelmény

Azoknál a jelentkezőknél, akik a képzés nyelvéből nem rendelkeznek nyelvtanári végzettséggel, a felvétel feltétele a képzés nyelvéből szerzett 10 évnél nem régebbi min. B2 (középfokú) nyelvtudást igazoló bizonyítvány vagy ennek megfelelő szintű nyelvtudás.

A jelentkezési lap ITT érhető el.

Jelentkezési határidő: 2020/21. tanév tavaszi és a 2021/22. tanév őszi félévében nem hirdetjük.

Felsőfokú végzettségét tanúsító oklevélének másolatát szíveskedjék csatolni az online jelentkezéskor.

Az eredeti oklevelet a beiratkozás alkalmával kérjük bemutatni!

Szakirányú továbbképzésekkel foglalkozó kollégáink elérhetősége:

Papadopuloszné Nagy Andrea oktatásszervező, telefon: +36-1-469-6767, e-mail: nagy.andrea@uni-bge.hu 

Kecskés Magdolna oktatásszervező, telefon: +36-1-469-6600/6912, e-mail: kecskes.magdolna@uni-bge.hu

További képzések a karon

KVIK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges305.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges265.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges305.000 Ft / félév
Budapest(Német képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Német képzés)NappaliÖnköltséges305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
265.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
305.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges300.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges300.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
300.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
300.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges200.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
200.000 Ft / félév