Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Tanári
alt

A képzés célja

A képzés célja a közgazdász alapképzés keretében elsajátított szakmai elméleti és módszertani tudás elmélyítése, továbbá az adott szakterület által igényelt kompetenciák elsajátításával a hallgatók felkészítése a közgazdásztanári munkára, a specializációjukhoz kapcsolódó tantárgyak, modulok tanítására és a tanári tevékenységgel összefüggő pedagógiai, pszichológiai feladatok megoldására. Ehhez az egyik képzési cél a mesterfokozatú tanári tevékenységhez nélkülözhetetlen, annak szerves részét képező elméleti és gyakorlati pedagógiai-pszichológiai, valamint módszertani felkészültség elsajátítása. Ezzel szoros összhangban a képzés másik alapvető képzési célja a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus és a gasztronómia témakörében a mesterfokozatnak megfelelő szaktudás elmélyítése.

A képzés főbb jellemzői

Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
 • MunkarendNappali
 • FinanszírozásÁllami ösztöndíjas
 • Képzési szint(M) mesterképzés (MA/MSc)
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseokleveles közgazdásztanár (vendéglátás-idegenforgalmi)
 • Szükséges végzettségKözgazdasági alapképzési oklevél

Ha ezt a képzést választod...

A közgazdásztanár alkalmas:

• a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén a gazdasági szemléletű, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására;

• gazdasági tantárgyak sajátos tartalmának közvetítése során megalapozni a tanulók gazdaságra vonatkozó műveltségét;

• tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére;

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén:

• a szervezetileg egy tanulócsoportba tartozó tanulók közösséggé formálására és a társadalmi csoportok és gazdasági egységek szociálpszichológiai sajátosságainak közvetítésére;

a konfliktusok hatékony kezelésére;

• a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének alakítására, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására;

A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén:

• szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, a gazdasági szakterület – szakirány szerinti – elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására;

• szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, az adott szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására;

• felnőttképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére;

• érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítésre, érettségi, valamint szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására;

A pedagógiai folyamat tervezése területén:

• a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására;

• hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében;

• a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében;

• a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra;

A tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén:

• a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására;

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén:

• az értékelés különböző céljainak, szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására, a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére;

A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén:

• a gazdasági, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretében ezen ismeretek megosztására;

Az autonómia és a felelősségvállalás területén:

• az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó szaktárgyak keretében fejlesztett kompetenciák elméleti, elméletigényes igényes gyakorlati és a gyakorlati képzésben is fejlődést generáló szinergikus hatásainak közvetítésére.


Képzési ismeretkörök

A képzés során a hallgatók magas színvonalú pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteket, továbbá szakmai ismereteket sajátítanak el. Ennek részei: 
• a tanári tevékenységhez nélkülözhetetlen, annak szerves részét képező elméleti és gyakorlati pedagógiai pszichológiai, valamint szakmódszertani felkészültség megszerzése, 
• a mesterfokozatnak megfelelő szakmai törzstárgyak a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus és gasztronómia témaköreiben, 
• kétféléves intenzív iskolai tanítási-nevelési gyakorlat. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett közgazdásztanárok szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, és a szakterületük körébe tartozó felnőttképzés valamennyi szintjén elhelyezkedhetnek tanári, oktatói munkakörben. Feltételezve a PhD tanulmányok megkezdését a gazdasági felsőoktatás keretében az üzleti képzési ágon belül a kereskedelem és marketing, illetve a turizmus-vendéglátás alapképzési szakokon gyakornoki és tanársegédi munkakörben is elhelyezkedhetnek. 

További információk

A képzéssel kapcsolatos felvételi információk itt találhatók. 

A képzésről

play button
01:26
Mesterképzések leendő vezetőknek a BGE-n - Kellerová Júlia
Építs okosan karriert! Jelentkezz a Budapesti Gazdasági Egyetem munka mellett is végezhető mesterképzéseire! A képzésekről és a felvételiről bővebben a https://uni-bge.hu/hu/mesterkepzes oldalon tájékozódhatsz.

További képzések a karon

KVIK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges290.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Német képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Német képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
290.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges240.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
240.000 Ft / félév