Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Turizmus-vendéglátás
alt

A képzés célja

A képzés célja olyan idegen nyelveket beszélő, szakmailag felkészült szakemberek kibocsátása, akik ismerik a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozások gazdálkodási és szervezési sajátosságait, gyakorlati tudásuk birtokában tudják, képesek értékelni, elemezni a szükséges változásokat és optimális döntéseket hozni. Továbbá olyan ismereteket is szereznek, amelyekkel átlátják és irányítani tudják a térségi turizmus menedzsment intézményeit. A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek turisztikai vállalkozások és non-profit szervezetek alapítására és menedzselésére.

A képzés főbb jellemzői

Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
Nappali
Nappali
Nappali
Nappali
 • MunkarendNappali
 • FinanszírozásÁllami ösztöndíjas
 • Képzési szint(B) alapképzés (BA/BSc)
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseközgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
 • Szükséges végzettségÉrettségi

Választható specializációk

Egészség-, sport- és ökoturizmus
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az egészségturizmus, továbbá sport és ökoturizmus területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére. Képessé válnak szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak egészség-, öko- és sportturisztikai létesítmények, sportrendezvények menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására. A specializáció a magyar és angol nyelvű képzésen választható. (nappali magyar, nappali angol)
European tourism
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá ismerik az európai szintű turizmusfejlesztési és irányítási rendszert. Képessé válnak szakmai kis és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak a turisztikai desztinációk menedzselésével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátására, nemzetközi szintű projektekben való hatékony közreműködésre. A specializáció az angol nyelvű képzésen választható. (nappali angol)
Intézményi vendéglátás
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és az intézményi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására; speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint intézményi vendéglátásra (is) specializálódott kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói. A specializáció a magyar nyelvű képzésen választható. (nappali magyar)
Kereskedelmi vendéglátás
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és a kereskedelmi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására; speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint vendéglátó kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói. A specializáció a magyar és angol nyelvű képzésen választható. (nappali magyar és levelező magyar, nappali angol)
Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve a térségfejlesztés, a termékfejlesztés, a desztináció-menedzsment területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére. Képessé válnak szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit. Alkalmasak egy idegenforgalmi desztináció fejlesztésével, menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására. A specializáció a magyar nyelvű képzésen választható. (nappali, magyar)
Utazás- és rendezvényszervezés
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az utazási vállalkozások és rendezvényszervezés területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére; megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, utazási, rendezvényszervező közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit, alkalmasak a területi irányítási rendszerben levő feladatok ellátására. A specializáció a magyar, angol és német nyelvű képzésen választható. (nappali magyar és levelező magyar, nappali angol és nappali német)
Vendéglátó rendezvényszervezés
A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek felkészítése, akik a széleskörű elméleti közgazdaságtudományi, társadalomelméleti és alkalmazott módszertani ismereteik mellett részletes elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a vendéglátó rendezvények területén. A végzettek képesek lesznek több típusú vendéglátó rendezvény önálló előkészítésére, a munkafolyamatok megszervezésére és a szolgáltatások lebonyolítására. Ennek során alkalmazzák a szakmai protokoll, az alkalmazott számítástechnika és a nyereséges működtetés alapelveit és vezetői eszköztárát. Speciális, komplex és gyakorlatorientált tudásuk birtokában biztonsággal látják el a hazai és multinacionális környezetben működő kis-, közepes és nagyvállalatok vezetéséhez, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó vezetői pozíciókat. A specializáció a magyar nyelvű képzésen választható. (magyar, nappali)

Ha ezt a képzést választod...

 • A szakon végzettek ismerik a turisztikai ágazat működésének elveit, a turizmus hazai és nemzetközi piacát és trendjeit, a piaci szereplők jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat. 
 • Képesek a turisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljes körű üzleti tervezésére, szervezésére irányítására és ellenőrzésére, önálló turisztikai szervezetek létrehozására. 
 • Képesek a turisztikai termékek innovatív fejlesztésére, start-up vállalkozások indítására. 
 • Rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességekkel, interkulturális, többnyelvű kommunikáció által a vendégkapcsolatokkal összefüggő problémák felismerésére és hatékony kezelésére. 
 • Jól alkalmazzák a szakterülethez tartozó informatikai ismereteket és képesek projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködésre, a térségi szereplők hatékony összefogására. 

Képzési ismeretkörök

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, 
Társadalomtudományi alapismeretek.


Szakmai gazdálkodás és menedzsment törzsanyaga: 
fenntartható turizmus alapjai; szállodamenedzsment 1,2,3; turizmusmarketing; gasztronómiai alapismeretek; Magyarország turizmusföldrajza, KKV-k a turizmusban és vendéglátásban 


Elhelyezkedési lehetőségek

 • Az egyes turisztikai és vendéglátás szakterületeken jelentkező feladatok és munkakörök ellátására (vállalkozások, önkormányzatok, Nemzeti Parkok, Turisztikai Információs Irodák, légitársaságok, autókölcsönzők) 
 • A turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására (szálloda, panzió, étterem, rendezvényszervező vállalkozás, utazási iroda) 
 • Vonzó és élményszerű kínálat kialakítására a turizmus fejlesztésével kapcsolatos helyi, regionális és országos szervezeteknél (látogatóközpontok, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek) 
 • A területi szinteken megjelenő koordinációs és marketing feladatok tervezésére, ellátására és irányítására. 

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésen való folytatására. 

További információk

Idegen nyelvű képzés esetén az idegen nyelvi hozzájárulási díj 160.000 Ft/félév.

A képzésről

play button
02:16
Az én szakom: turizmus-vendéglátás
„Kiemelhetném a csoporttársaimmal a közös programokat, az utazásokat, amiket együtt szerveztünk, a tanáraimat… Nekem a legszebb éveim azok az egyetemi évek, az biztos!” Szomjas Jennifer, BGE KVIK végzett hallgató Ismerd meg turizmus-vendéglátás alapszakunkat! Képzéseinkről és nyílt napjainkról tájé...

További képzések a karon

KVIK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges290.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Német képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Német képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
290.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Német képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges240.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
240.000 Ft / félév