Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Prof. Dr. Gundel János
Vendéglátás Tanszék
a BGE professor emeritusa, óraadó
PhD
Prof. Dr. Gundel János
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Épület:II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon:+36 1 374-6266
 • Belső mellék:183
 • Email:Gundel.Janos@uni-bge.hu

Bemutatkozás

1959-ben érettségiztem és még ugyanabban az évben felvételt nyertem az akkori nevén Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára. 1963-ban szereztem agrármérnöki oklevelet. 1991-ben, disszertációm megvédése után az MTA Tudományos Minősítő Bizottságától megkaptam a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa tudományos fokozatot, majd ennek alapján a mosonmagyaróvári karon az egyetemi doktori címet. 1996-ban habilitáltam ugyanitt. 1966-ban kerültem az Országos Takarmányminősítő és Ellenőrző Felügyelőséghez, majd 1967-ben, felsőbb átszervezési utasítással az Állattenyésztési Kutatóintézet Takarmányozási Osztályára. Itt munkám a tudományos munkatársi feladatoknak megfelelően bővült, illetve ennek kiegészítéseként, mint előadó, bekapcsolódtam (elsősorban a posztgraduális) felsőoktatásba. Az intézeti tevékenységem során a kutatómunka színvonalának emelése érdekében rendszeresen foglalkoztam az in vitro és in vivo kutatási módszerek, az intézeti könyvtár és általában a számítástechnikai infrastruktúra fejlesztésével. Kutatói pályám befejező szakaszában sokat foglalkoztam azzal, hogy milyen speciális lehetőségek vannak az állati termékek humán táplálkozási szempontú minőségének befolyásolhatóságára takarmányozási módszerekkel. A tudományszervezési feladatokon túlmenően más szervezési feladataim is voltak, például – mintegy húsz éven keresztül – felelős voltam az intézmény munkavédelmi helyzetéért. Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben 1980-as megalapítása óta tartozott közvetlen irányításom alá a Sertéstakarmányozási Osztály. Majd 1985 decemberétől igazgatói munkakörben voltam felelős a Takarmányozási Intézet működtetéséért és tudományos munkájáért. Az ÁTK 1991-es átszervezése után feladatköröm a Takarmányozási Intézet igazgatójaként az egész intézet tudományos munkájának szervezése, a tudományos munka feltételeinek biztosítása, továbbá a Sertéstakarmányozási Osztály közvetlen szakmai felügyelete volt. Az intézet 2003. évi újabb átszervezésekor tudományos főigazgató-helyettesi beosztást kaptam, amit 2006-ig töltöttem be, ezt követően mint tudományos tanácsadó dolgoztam tovább. 1996 és 2007 között a DATE MTK-n (most DE AC) a takarmányozástan tantárgy felelős oktatója voltam, ahol hazánkban elsőként szerveztem meg egy keveréktakarmány-gyártási szakmérnöki szakot. Ugyanitt, a kétezres évek elejétől tartok speciálkurzust a PhD-hallgatók részére. 2008-tól a Budapesti Gazdasági Főiskola (2016 januárja óta Egyetem) Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán először mint beosztott, később mint tanszékvezető főiskolai tanár tanítottam 2013-ig, azóta óraadó professor emeritusként oktatok jelenleg is. Itt és más felsőoktatási intézményekben konzulensként több szakdolgozat és disszertáció elkészítését irányítottam, de minden évben záródolgozatok bírálatára is kapok felkérést, emellett eddig öt hallgatóm védte meg sikeresen PhD-disszertációját. Több alkalommal voltam kandidátusi vagy PhD-értekezések opponense, illetve tagja a kandidátusi vagy PhD-értekezést bíráló, továbbá különböző habilitáltató bizottságoknak. Rendszeres előadója voltam/vagyok hazai és külföldi tudományos konferenciáknak és egyéb rendezvényeknek, emellett különböző hazai felsőoktatási intézményeknek. Eddig megtartott tudományos és ismeretterjesztő előadásaim száma összességében meghaladja a hatszázötvenet (ebből hozzávetőlegesen 150 idegen nyelven). Szakirodalmi tevékenységemet tekintve, eddig 15 könyv (közülük három kiadói nívódíjas) társszerzője voltam, és több, mint 350 közleményem egy része a hazai lapokon kívül külföldön (idegen nyelven) is megjelent. Mintegy 62 közleményemre való, több száz külföldi és hazai hivatkozásról van tudomásom. Öt, társszerzőkkel készített szabadalmamat fogadták el.

Fogadóóra

Helyeonline
Idejee-mailben egyeztetett időpontban
Megjegyzésszorgalmi időszakban

Oktatott tantárgy(ak)

 • Élelmiszerismeret (magyar és angol nyelven)
 • Vendéglátástörténet (magyar és angol nyelven)
 • Gasztronómiai alapismeretek
 • Különleges ételek és italok
 • A gasztronómia és az egészség elmélete és gyakorlata

Szakmai életút

 • 1963-1966Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet – brigádagronómus
 • 1966-1967Országos Takarmányminősítő és Ellenőrző Felügyelőség – ellenőr, fejlesztő mérnök
 • 1967-2007Állattenyésztési Kutatóintézet – tudományos munkatárs/főmunkatárs, osztály- és főosztály-vezető, igazgató, tudományos főigazgató-helyettes, tudományos tanácsadó (az intézet jogelődjében, illetve jogutódaiban)
 • 1996-2007Debreceni Agrártudományi Egyetem MTK (most DE AC) – oktató, c.egy.tanár
 • 2008-BGF/BGE KVIK – oktató, tanszékvezető főiskolai tanár, professor emeritus
 • 2013-2019Sapientia Egyetem Élelmiszermérnöki Kar – professzor, oktató
 • 2013-2018SOTE Dietetikai Kar – vendég előadó
 • --
 • 1983MTA-elismerés
 • 1985MÉM különdíja
 • 1999Debreceni Agrártudományi Egyetem, tiszteletbeli doktorrá avatás
 • 1999megosztott MTA Akadémiai-díj
 • 2000-2003Széchenyi professzori ösztöndíj
 • 2005Magyar Táplálkozástudományi Társaság Tangl Ferenc-díja
 • 2009Debreceni Agrártudományi Egyetem egyetemi emlékérem
 • 2013Budapesti Gazdasági Főiskola, professzor emeritus
 • 2016Óvári Gazdászok Szövetsége Wittmann Antal-díja
 • 2019Magyar Természetgyógyászok Szövetsége Természetgyógyászatért-díja
 • 2021Életfa Emlékplakett, Magyar Agrárminiszter
 • --
 • 1988-1995Európai Állattenyésztők Szövetsége (EAAP) Takarmányozási Szekciója– titkár
 • 1993-2007MTA Állatnemesítési-, Állattenyésztési- és Takarmányozási Bizottsága – rendes tag, titkár
 • 2001-2007MTA Közgyűlés, Agrártudományok Osztálya

Kutatási területek

 • abrakkeverék-gyártás
 • monogasztrikus állatok fehérje-, illetve aminosav-ellátása
 • a sertések táplálóanyag szükséglete és hasznosítása (többek között energia, aminosavak, ásványi anyagok), a kapcsolódó kutatási metodikák fejlesztése)
 • szintetikus aminosavat tartalmazó takarmányreceptek kidolgozása
 • lineáris optimalizálással kialakított takarmánykeverékek használata
 • rPST (rekombináns sertésszomatotropin) hatásvizsgálata
 • a full-fat szója takarmányértékének megállapítása
 • a potenciális sertéstakarmányok hőkezelésének a hatásvizsgálata
 • a szaponinmentes lucerna alkalmazhatósága
 • a keveréktakarmányok N- és P-tartalmának felülvizsgálata a környezetterhelés csökkenthetősége érdekében
 • állati termékek, főként a húsok humán táplálkozási szempontú minőségének befolyásolhatósága takarmányozási módszerekkel
 • élelmiszerek/ételek minőségének változása a különböző konyhatechnológiák hatására
 • a hazai és a nemzetközi gasztronómia története