Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Prof. Dr. Gundel János
Vendéglátás Tanszék
a BGE Professzor Emeritusa, óraadó
PhD
Prof. Dr. Gundel János
Elérhetőségek
  • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
  • Épület:II. emelet, 208-as szoba
  • Telefon:+36 1 374-6266
  • Belső mellék:183
  • Email:Gundel.Janos@uni-bge.hu

Bemutatkozás

1941. október 1-én, Budapesten születtem, egy a vendéglátásban dolgozó családba. Általános iskoláimat és a gimnáziumot Budapesten végeztem, majd felvételt nyertem (akkori nevén) a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, ahol 1963-ban szereztem agrármérnöki oklevelet. 1991-ben, „A táplálóanyag-felvételt befolyásoló tényezők vizsgálata a sertéshizlalás-ban” című disszertációm megvédése után, az MTA Tudományos Minősítő Bizottságától, megkaptam a mezőgazdaság tudomány kandidátusa tudományos fokozatot, majd ennek alap-ján 1996-ban az egyetemi doktori címet a Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Karán, ahol két évvel később habilitáltam is. Első munkahelyemen, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben brigád agronómusként dolgoztam. 1966-ban kerültem az Országos Takarmányminősítő és Ellenőrző Felügyelőséghez, majd egy átszervezési során kerültem az Állattenyésztési Kutatóintézetbe (1967). Itt tudományos munkatárs lettem, és kiegészítésként, mint előadó, bekapcsolódtam felsőoktatásba. Új feladatként a monogasztrikus állatok fehérje/aminosav ellátása és az ehhez kapcsolódó állatkísérleti és kémiai-analitikai munka került előtérbe. Ebben az időben kezdtem foglalkozni a számítógépek alkalmazhatóságával a kutatásban és a takarmányozási gyakorlatban. 1972-1989 között, egy hét ország kutatóintézeteit reprezentáló, nemzetközi (KGST) kutatócsoportot vezettem, amelyik a monogasztrikus állatok fehérjeforgalmával illetve a sertés- és baromfi takarmányozás egyéb elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Az időszak legfontosabb kutatási eredményei közé sorolható az „Integrált sertés-hústermelési lánc” bevezetése három vágóhídi körzetben (a programban kb. 75.000 sertés levágására került sor). Egyidejűleg, a kutatómunka színvonalának emelése érdekében, rendszeresen foglalkoztam a kutatási módszerek, az intézeti könyvtár és általában a számítástechnikai infrastruktúra fejlesztésével. Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben, a tudományszervezési feladatokon túlmenően más szervezési feladataim is voltak. Így többek között, a ‘70-es években, mint főosztályvezető helyettes a Takarmányozási Főosztály munkájának irányításában vettem részt. Megalapításától (1980) tartozott közvetlen irányításom alá a Sertéstakarmányozási Osztály. 1985. decemberétől, igazgatói munkakörben, voltam felelős a Takarmányozási Intézet működtetéséért és tudományos munkájáért. Egy 1986. évi belső átszervezés feladatommá tette valamennyi Herceghalomban működő létesítmény üzemeltetését, beleértve a kísérleti telepet, a vágóhidat, a takarmánykeverőt, a fenntartást, a felújítást, stb. Ez a tevékenység mintegy 250 kutató–segéderő–fizikai dolgozó munkájának az irányítását jelentette. Az ÁTK 1991-es átszervezése után feladatköröm, a Takarmányozási Intézet igazgatójaként, már az egész intézet tudományos munkájának szervezése, a tudományos munka feltételeinek biztosítása lett. újabb átszervezésekor tudományos főigazgató helyettesi beosztást kaptam, amit 2006. szeptember 30-ig töltöttem be, majd mint tudományos tanácsadó dolgoztam tovább. 2008. február 1-től, a Budapesti Gazdasági Főiskola (2016. januárja óta Egyetem) Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán, előbb főiskolai docensként, majd tanszékvezető főiskolai tanárként tanítottam 2013. június 30-ig, amióta óraadó professzor emeritusként oktatok. 2013-2018. között a Sapientia Egyetem Élelmiszermérnöki Karán, Csíkszeredán, illetve 2014-2019 között, a SOTE Egészségtudományi Karán is oktattam.; Tudományos munkásságomat több intézeti és MÉM kitüntetéssel is honorálták. 1983-ban MTA elismerésben részesültem, 1985-ben a MÉM különdíját nyertem el. A Debreceni Agrártudományi Egyetem 1996-ban egyetemi magántanárrá nevezett ki, majd 1999-ben tiszteletbeli doktorává választott. 1999-ben MTA Akadémiai-díjat kaptam. Széchenyi professzori ösztöndíjas voltam 2000-2003 között. 2005-ben, a humán és állat-táplálkozástudomány érdekében kifejtett munkásságomért, megkaptam a Magyar Táplálkozás Tudo