Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Pásztorné Dr. Dévény Ágnes
Gazdasági Szaknyelvek Tanszék
óraadó, ny. egyetemi docens
PhD
Pásztorné Dr. Dévény Ágnes
Elérhetőségek

Bemutatkozás

Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folytattam. 1974-ben szereztem angol nyelv és irodalom, és orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán.; 1974-től 1977-ig a budapesti Teleki Blanka Gimnáziumban angol és orosz nyelvet tanítottam, 1977-től 1987-ig a Kohó- és Gépipari Minisztériumhoz tartozó KG-Informatik, majd később Prodinform nyelvstúdióban intenzív nyelvtanfolyamokon felnőtt csoportokat oktattam.; 1986-től óraadóként, majd 1987-től tanársegédként kezdtem el dolgozni a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Idegen Nyelvi Tanszékén. 2013-ig a Budapesti Gazdasági Főiskola Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézethez tartozó Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék tanszékvezető-helyettese voltam. 2017-ig, nyugdíjba vonulásomig, az Angol Tanszéki Osztály vezetője voltam. Egyetemi docens vagyok, angol üzleti szaknyelvet, orosz üzleti szaknyelvet, orosz célországtanulmányokat és kutatásmódszertant oktatok.; Munkahelyemen aktívan részt vettem az Idegen Nyelvi Intézet oktató-, nevelő- és tudományos munkájában, vezettem a tanszéki tudományos kutatócsoportot, terveztem, szerveztem és koordináltam a csoport munkáját, eredményeiket publikálásra előkészítettem. Több sikeres tudományos konferenciát szerveztem, koordináltam a tanszék oktatóinak hazai és külföldi tudományos konferenciákon való részvételét. Több tankönyvet és jegyzetet írtam, rendszeresen részt vettem a vizsgaanyagok, tantárgyi curriculumok fejlesztésében. A Gazdasági szaknyelv tárgy tantárgyfelelőse, a készségfejlesztő blokk tanszéki koordinátora voltam. Tagja voltam a BGE Felügyelő Bizottságának.; Egyetemi tanulmányaim befejezése óta számos tanfolyamon és továbbképzésen vettem részt: 1998-ban az Európa Tanács által Linz-ben szervezett Communication at Work (szaknyelvi kommunikáció) továbbképzésen; 1998-tól 2001-ig a British Council Service English Project-je keretében a fordítás tanításával foglalkozó, felsőoktatásban dolgozó tanárok számára tartott továbbképzésen, majd a programhoz kapcsolódóan a British Council szervezésében az Edinburgh-i Egyetemen tanulmányozhattam tovább a témát. 1999-ben szintén a British Council szervezésében elvégeztem a „Computers in Language Testing" c. tanfolyamot. Rendszeres résztvevője voltam a szakmai szervezetek módszertani elméleti továbbképzéseinek. 2005-ben elvégeztem a Lancaster University ENTLA projektje keretében a „Klasszikus tesztelmélet: A pedagógiai méréstudomány statisztikai elméleti alapjai" c. tanfolyamát.; 2000-től a Budapesti Gazdasági Egyetem Nyelvvizsga és továbbképző Központjának akkreditált vizsgáztatója voltam.; 2008-ban az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában szereztem PhD fokozatot „summa cum laude" minősítéssel.; 2002 óta 39 alkalommal adtam elő különféle hazai és külföldi szakmai konferenciákon. Több alkalommal meghívott előadóként, illetve szekcióvezetőként vettem részt a konferenciák munkájában. 60 publikációmból 45 kapcsolódik kutatási témámhoz.; Testületi tagságaim nyugdíjazásomig: MTA Köztestületi Tag (jelenleg is!), Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), ALTE (Association of Language Testers of Europe), European Association for Language Testing and Assessment (EALTA), Nyelvvizsgáztatók és Nyelvtudásmérési Szakértők Országos Egyesülete, Kétnyelvű Iskolákért Egyesület (KIE), Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE).

Kutatási területek

  • idegen nyelvi mérés-értékelés
  • idegen nyelvi közvetítés
  • idegen nyelv használatával, oktatásával kapcsolatos szükségletelemzés