Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Seregi Andrásné
Vendéglátás Tanszék
óraadó
Seregi Andrásné
Elérhetőségek
 • Iroda:1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Épület:II. emelet, 211-es szoba
 • Telefon:+36 1 374-6200
 • Belső mellék:
 • Email:Seregi.Andrasne@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Seregi András Istvánné vagyok. Középiskolai éveim erősítettek meg abban az elhatározásban hogy tanári pályát válasszak. A családi háttér a biológiai irányultságot adta, ami mellé másik kedvencemet a kémiát választottam. 1973 nyarán végeztem az ELTE TTK Biológia-Kémia Tanár szakon, mint okleveles középiskolai tanár. Még ez év szeptemberében felvettek a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Élelmezéstudományi Tanszékére gyakornoknak. 1973 szeptemberétől 2012 januárjáig, nyugdíjba vonulásomig a KVF, KVIF, BGF KVIK illetve a BGE KVIK főállású oktatója voltam. 1974 szeptemberében tanársegéddé, 1984 januárjában adjunktussá, 1994 októberében docenssé neveztek ki. 2012 januárjától óraadóként dolgozom. Eleinte a Kémia tantárgy oktatása illetve a gyakorlatok kialakítása volt feladatom. Később a különböző tantárgyi nevek alatt futó Italismeret és Élvezeti szerek tantárgyak oktatásában kaptam egyre komolyabb feladatot, végült tantárgyfelelősi megbízást. Ebben nagy segítségemre volt a bortermelő nagyszülők sok-sok tanítása. 1975 szeptemberétől, mint fiatal oktató patronáló tanári megbízást kaptam. Feladatom egy-egy hallgatói csoport segítése volt a felvételtől a diplomáig. Ezt a munkát a patronáló tanári munka megszűnéséig végeztem. 1985-ben Főigazgatói Dicséretben részesültem ezért a munkámért. Főiskolánkon 1980-ban beindultak a külföldön végzett hallgatói cseregyakorlatok. Gothába, majd Herfordba (Németország) kísértem hallgatói csoportokat és segítettem kinti munkájukat. 1988-ban a Főiskola személyzeti ügyintézője, később humánpolitikai előadója lettem. Munkakörömnél fogva részt vettem a Főiskola vezetőségének munkájában. 1988-tól a Főiskolai- majd a Kari Tanács választott tagja voltam. 2004-ben a munkakör megszűnésével fejeztem be ezeket a tevékenységeimet. 1992 szeptemberében a Ketter László Alapítvány Kuratórium titkára lettem. 1997 szeptemberében felkértek hogy vegyek részt az Oktatási Minisztérium Munkavédelmi Oktatási Bizottságának munkájában. Mindkét munkát 2012-ig, nyugdíjba vonulásomig végeztem. 1998-tól a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány szakértője vagyok. 2000-től 2012-ig a Vendéglátó szak HEFOP majd Szakmenedzser képzésének vezetője voltam. 1989-ben és 2000-ben Főigazgatói Dicséretben részesültem az elvégzett munkáimért.

Fogadóóra

Helyeonline
Idejee-mailben egyeztetett időpontban
Megjegyzésszorgalmi időszakban

Szakmai életút

 • 1970-Magyar Biológiai Társaság tagság
 • 1974-1983Élelmianyagismeret gyakorlatok kialakítása és vezetése és a Kémia tárgy oktatása a Vendéglátó képzés minden szintjén
 • 1984-1999Élelmianyagismeret II. és III. tantárgyak kialakítása és oktatása a Vendéglátó képzés minden szintjén
 • 1984-1994tanszéki titkár
 • 1994-2009Vendéglátóipari alapismeretek c. tantárgy Italismeretek rész kialakítása és oktatása az IFO graduális és kísérleti levelező képzésben
 • 2000-2012Italismeret és Élvezeti szerek tantárgyak tantárgyfelelőse és oktatója
 • 2000-2012Beverages Laboratory Practices és Tee and Coffee Laboratory Practices tantárgyak kialakítása és oktatása a Vendéglátás angol nyelvű képzésében
 • 2009-2012Élelmezés és táplálkozási ismeretek részbeni oktatása MA képzésben

Kutatási területek

 • Italok kémiai összetételének vizsgálata
 • Italok és ételek harmóniájának kialakítása
 • Tej és tejtermékek konyhatecnológiai felhasználásának vizsgálata
 • Innovatív gasztronómiai újítások- nemzetközi szabadalmakkal védett technológiák és azok felhasználásának lehetőségei a gasztronómiában