Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók
Pénzügyi és Számviteli Kar
PSZK
PSZK
Pénzügy
alt

A képzés célja

Célunk olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik mikro- és makrogazdasági, funkcionális közgazdasági és módszertani ismeretek birtokában, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű, releváns és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek lesznek önálló, kreatív, elemző és vezető tevékenységre a vállalati és a közszektorban egyaránt. A mesterképzés elvégzése után a hallgatók olyan analitikus készségekre tesznek szert, amelyek birtokában képesek lesznek önálló szakmai önképzésre, követni tudják a nemzetközi tudományos szakirodalmat. A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek a gazdaságtudományi képzés doktori képzésen (PhD) történő folytatásához.

A képzés főbb jellemzői

Nappali
Nappali
Levelező
Levelező
 • MunkarendNappali
 • FinanszírozásÁllami ösztöndíjas
 • Képzési szint(M) mesterképzés (MA/MSc)
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseokleveles közgazdász pénzügy szakon
 • Szükséges végzettségOklevél

Választható specializációk

Monetáris és közpénzügy
(PSZK nappali és levelező)
Vállalati pénzügy
(PSZK nappali és levelező)

Ha ezt a képzést választod...

a képzés során a hallgatók megismerik: 
 
- a gazdasági-pénzügyi fogalmakat, összefüggéseket és elemzési módszereket, 
- a gazdálkodás különböző területeinek alapvető elveit és eszközeit, 
- a gazdasági kapcsolatok és intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait, 
- a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint a gazdasági szervezés és irányítás alapelveit és módszereit, 
- a nemzetközi gazdaság működésének törvényszerűségeit és politikáit, 
- a közszektor különböző szegmenseinek pénzügyi gazdálkodási sajátosságait, 
- az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket, 
- a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek lehetőségeit, 
- azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel képesek nagy-, közepes és kisvállalkozások, közüzemi vállalatok és költségvetési szervek pénzügyi területét vezetni és irányítani, beleértve azon vállalkozásokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve, 
- a tágabb értelemben vett pénzügyi szféra működésére vonatkozó speciális pénzügyi összefüggéseket, szabályokat, törvényszerűségeket, 
- a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot. 

A képzéssel kapcsolatos felvételi információk itt találhatók.

Képzési ismeretkörök

Alapozó gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek: matematikai-statisztikai elemzési módszerek, adatbányászat, kvantitatív módszerek a gazdasági döntésekben, ökonometria, pénzügyi közgazdaságtan, FinTech, pénzügyi jog. 
 
Szakmai általános ismeretek: pénzügyi elmélettörténet, pénzügyi piacok elemzése, haladó vállalati pénzügyek, pénzügyi kontrolling 1, pénzügyi közvetítők, kockázatok mérése és kezelése. 
 
A szakirányú törzsanyag kötelező ismeretkörei vállalati pénzügy specializáción: alkalmazott vállalatértékelés, beruházási és finanszírozási döntések, pénzügyi kontrolling 2, vállalkozások adózása, felelős menedzsment. 
 
A szakirányú törzsanyag kötelező ismeretkörei monetáris és közpénzügy specializáción: közösségi gazdaságtan, közpénzügyek, államháztartás (Magyarország központi költségvetése) közberuházások finanszírozása, közpénzügyi szektor számvitele, monetáris politika. 
 
Szabadon választható ismeretkörök: szervezeti kultúra, EU pénzügyek, pénzügyi eszközök értékelése és elszámolása, idegennyelvű szakirodalom-feldolgozás, szakkollégium 1, pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával, gazdaságvédelem, pénzügyi visszaélések és vállalati megfelelőség. 
 
Egyéb módszertani ismeretek: haladó kutatásmódszertan. 

Elhelyezkedési lehetőségek

A pénzügy mesterképzési szakunkon végzett hallgatók iránt jelentős a kereslet  

 • a hazai és a nemzetközi pénzügyi szolgáltató vállalatok, könyvvizsgáló cégek tanácsadási részlegein,  
 • a multinacionális vállalatok pénzügyi és elemzési-tervezési osztályain,  
 • az országos hatáskörű intézmények és a helyi önkormányzatok (NAV, Állami Számvevőszék, Nemzetgazdasági Minisztérium, nagyobb önkormányzatok hivatalai), és nem kormányzati közszolgáltató intézmények számviteli, elemzői és ellenőrzési osztályai részéről.  
 • Külön kiemelhető a közszektor speciális ismeretekkel rendelkező pénzügyi közgazdászok iránti igénye. 

További információk

A képzésről

play button
01:19
Mesterképzések leendő vezetőknek a BGE-n - Vajky Gergő
Építs okosan karriert! Jelentkezz a Budapesti Gazdasági Egyetem munka mellett is végezhető mesterképzéseire! A képzésekről és a felvételiről bővebben a https://uni-bge.hu/hu/mesterkepzes oldalon tájékozódhatsz.

További képzések a karon

PSZK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges360.000 Ft/félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges315.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
360.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
315.000 Ft/félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges360.000 Ft/félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges550.000 Ft/félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges315.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
360.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Angol képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Angol képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
550.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
315.000 Ft/félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges395.000 Ft/félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges585.000 Ft/félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges395.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
395.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Angol képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Angol képzés)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
585.000 Ft/félév
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest (Magyar képzés)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
395.000 Ft/félév