Kereskedelembiztonság és üzletfejlesztés
alt

A képzés célja

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék azt a vállalati filozófiát és üzleti magatartást, amely biztosítja, hogy a vállalat nemzetközi áruforgalmi és szolgáltatásnyújtási tevékenysége teljes mértékben összhangban legyen a nemzetközi kereskedelem jogi, fizikai biztonságát célzó jogszabályokkal, irányelvekkel és ajánlásokkal. Elsajátítsák az úgynevezett „trade compliance” stratégiai szemléletmódját, felkészültté váljanak a vállalati nemzetközi tranzakció biztonságtudatos tervezésére, irányítására és az ennek megfelelő szervezetfejlesztés megvalósítására. A hallgatók megismerjék a „trade compliance” követelménye által létrejött új menedzsmenti funkció és felelősség tartalmát. A megszerzett tudás kiterjed a „trade compliance” operatív gyakorlatára, így különösen mindazon intézkedések, szabályzatok összességére, amelyek képesek biztosítani a vállalati termelési, kereskedelmi és szállítási folyamatok integritását. A „trade compliance” operatív implementációját bemutató esettanulmányok során a hallgatók képessé válnak a globális értékláncok működését veszélytető helyzetek feltárására, a vállalaton belüli adat-, áru- és egyéb szolgáltatási folyamatok szakadási, támadhatósági pontjainak azonosítására, valamint a nemzetközi ügyletek teljes folyamatának, a hatályos nemzetközi előírások és európai uniós, illetve nemzeti jogszabályok szerinti megfelelőségének biztosítására.

A képzés főbb jellemzői

Levelező
 • MunkarendLevelező
 • FinanszírozásÖnköltséges260.000 Ft / félév
 • Képzési szint(T) szakirányú továbbképzés
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezésekereskedelembiztonsági szakértő
 • Szükséges végzettségBármely képzési területen felsőoktatási alapképzésben szerzett oklevél (BA, BSc.), illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél.

Képzési ismeretkörök

A képzésen megismerheti:

 • a világgazdaság értékteremtő folyamatainak jellemzőit és a biztonságukat veszélyeztető pontjait
 • az értékláncok (ellátási láncok) sértetlenségét biztosító eszközöket
 • a jogbiztonság összetett követelményrendszere: a nemzetközi, európai uniós (és belföldi) kereskedelem adó-, vám- és egyéb szabályozását
 • a globális kereskedelem irányításának eszközeit és intézményrendszerét
 • a világgazdaság védett működését garantáló nemzetközi egyezmények és együttműködések
 • a nemzetközi kereskedelem kockázatkezelésének új módszereit
 • az üzleti és nemzetközi (logisztikai) szolgáltatásokból keletkezett adatok és információk típusai, elemzési módszerei és gyakorlati alkalmazását
 • a vállalat operatív biztonságának (adat, termelés, épület stb.) tervezési, auditálási folyamatát

Egyes tárgyakat a tanterv szerint gyakorlati jegy, vagy kollokvium zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók abszolutóriumot szereznek.

A hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteniük. A záróvizsga a két opponens által elfogadott szakdolgozat prezentáció keretében történő megvédéséből áll.