Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók
Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Nemzetközi beszerzés és értékesítés
alt

A képzés célja

Bármely szakmában egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező szakemberek alkalmassá váljon arra, hogy nemzetközi üzleti (külkereskedelmi, illetve európai belsőkereskedelmi) méretekben is sikeresen vállalkozhassanak piaci kapcsolatok létesítésére. Ennek érdekében megismerkednek az üzleti munka nemzetközi sajátosságaival, a külpiaci ügyletkötések sikerességéhez szükséges üzleti tudásanyaggal, mélységében és részleteiben is. A továbbképzés lehetőséget kínál arra, hogy más irányú szakismereteiket nemzetközi üzleti szaktudással, a nemzetközi üzleti munka játékszabályaival, a nemzetközi üzlet multikulturális vonatkozásaival kiegészítsék, illetve az e téren meglévő ismereteiket elmélyítsék.

A képzés főbb jellemzői

Levelező
 • MunkarendLevelező
 • FinanszírozásÖnköltséges260.000 Ft / félév
 • Képzési szint(T) szakirányú továbbképzés
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezésenemzetközi beszerzési és értékesítési szaktanácsadó
 • Szükséges végzettségBármely képzési területen felsőoktatási alapképzésben szerzett oklevél (BA, BSc.), illetve a korábbi rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevél.

Ha ezt a képzést választod...

A nemzetközi és a hazai kereskedelem versenyhelyzeteinek sikeres menedzselése új, a megváltozott világgazdasági folyamatokhoz alkalmazkodó tudást igényel.

A Nemzetközi beszerzés és értékesítés szakirányú továbbképzés olyan up-to-date, ismeretanyagot kínál Önnek, melynek révén hatékonyan irányíthatja a beszerzési és az értékesítési tárgyalásait, kiaknázhatja az abban rejlő alku pozíciókat és fölkészülten vehet részt az e-tendereken illetve az e-aukciókon is.

Az e-kereskedelem és az ERP rendszerek kérdésköreivel kibővített képzésünk olyan naprakész ismereteket nyújt, amely képessé teszi Önt arra, hogy a globális ellátási láncok által meghatározott üzleti környezetben, a kereskedelmi folyamatokat a maguk komplexitásában menedzselje, illetve az áru, és a finanszírozási (kockázatkezelési) folyamatokat költséghatékonyan és nyereségesen irányítsa.

Képzési ismeretkörök

Széles körű, az üzleti gyakorlatban jól hasznosítható szaktudás és kompetencia, az egyes tantárgyak ismeretanyagának elsajátításával.

A képzés során az alábbiakkal ismerkedhet meg:

 • az üzleti életben általános és ismert modellszerződések és szokásjog;
 • a nemzetközi tranzakciók típusai és azok jellemzői;
 • a nemzetközi fizetések rendszerével, az egyes fizetési módokkal és szerepükkel a pénzügyi ellátási láncban;
 • a nemzetközi kereskedelem szabályozási környezete, a kereskedelempolitika eszközrendszere;
 • a nemzetközi áruforgalom és az integrált ellátási láncok biztonságát szolgáló a nemzetközi egyezmények, közösségi és hazai szabályok előírásai;
 • a nemzetközi marketing stratégiák;
 • a nemzetközi ügyletek árképzése;
 • nemzetközi tranzakciók kalkulációs szabályai és adójogi szempontból helyes dokumentálási kötelezettségei;
 • a nemzetközi ügyletek kockázatai, a kockázatkezelés eszköztára;
 • az elektronikus üzletkötések jogi és gazdasági feltételei;
 • a közösségi vámjog szerkezeet, a főbb vámjogi és eljárási szabályok és azok gyakorlati alkalmazása;
 • a nemzetközi ügyletek adózása;
 • az üzleti szaknyelv;
 • a vállalatirányítási rendszerek által biztosított információk

Egyes tantárgyakat gyakorlati jegy vagy vizsga zárja. A követelmények sikeres teljesítését követően a hallgatók szakdolgozatot készítenek, azt megvédik és záróvizsgát tesznek.

Elhelyezkedési lehetőségek

Oklevelünk birtokában nemcsak az ellátási láncok aktív szereplőit jelentő termelő, kereskedelmi vállalatok álláslehetőségei között válogathat Európa-szerte, de vezetőként sikeresen tudja irányítani a kis,- és közepes vállalatok kereskedelmi munkáját is.

További információk

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező (szombaton 9.00-18.00 között, alkalmanként pénteken 14.00-19.00-ig)

A képzést hibrid megoldással szervezzük. Az órák nagy része online zajlik, két alkalommal lesz jelenléti oktatás szombati napokon.

Képzés díja: 260.000 Ft/félév (Az önköltséget 2 részletben kell befizetni. Az őszi félévben a díj 45 %-át szeptember elején, a fennmaradó 55 %-ot pedig október 20-ig. A tavaszi félévben a díj 45 %-át február elején, a fennmaradó 55 %-ot pedig március 20-ig.)

A képzés iskolarendszerben, hallgatói jogviszony keretében zajlik, ezért Diákhitel is igényelhető.

Képzés helye: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.

Tantervi háló

Képzési és kimeneti követelmény

A jelentkezési lap ITT érhető el.

Jelentkezési határidő: 2022/23. tanév őszi félév: 2022. szeptember 5.

Beiratkozás várható időpontja: 2022. szeptember közepén

Képzés várható indulása: 2022. szeptember 16.

Felsőfokú végzettségét tanúsító oklevélének másolatát szíveskedjék csatolni az online jelentkezéskor.

Az eredeti egyetemi (főiskolai) oklevelet a beiratkozáskor kérjük bemutatni.

Beszámítás: A hallgató a korábban kredites képzésen tanult és vizsgával lezárt tantárgyból felmentést kérhet. A kreditek beszámításáról kérelem alapján a Kreditátviteli Bizottság dönt.

Szakirányú továbbképzésekkel foglalkozó kollégáink elérhetősége:

Papadopuloszné Nagy Andrea oktatásszervező, telefon: +36-1-469-6767, e-mail: nagy.andrea@uni-bge.hu

Kecskés Magdolna oktatásszervező, telefon: +36-1-469-6600/6912, e-mail: kecskes.magdolna@uni-bge.hu

További képzések a karon

KKK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges290.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges500.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
290.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
500.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges300.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges260.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges470.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
300.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
260.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
470.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges310.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges270.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges480.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
270.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
480.000 Ft / félév