Közgazdálkodás, közpénz menedzsment
alt

A képzés célja

Az államháztartás mindennapi működésében szűk keresztmetszetet jelentenek a terület gazdálkodását (a szabályokat, összefüggéseket és sajátosságokat) jól értő szakemberek hiánya. Az új Alaptörvény következtében átalakuló szabályrendszer és az ezt érvényre juttatni képes szakembergárda biztosítása jelentős kihívást jelent. Különösen égetőnek tűnik az államháztartási gazdálkodásban jártas szakember utánpótlás biztosítása. A képzés célja olyan közösségi gazdaságtani és közpénzügyi elméleti alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek az államháztartás központi és helyi szintjén, különböző munkakörökben (irányító és végrehajtó szerveknél) az operatív gazdálkodási feladatokat, illetve a tervezési és beszámolási feladatokat elvégezni. Fontos célunk olyan tudás átadása, amelynek birtokában a végzettek alkalmassá válnak a folyamatos önképzésre.

A képzés főbb jellemzői

Esti
  • MunkarendEsti
  • FinanszírozásÖnköltséges195.000 Ft / félév
  • Képzési szint(T) szakirányú továbbképzés
  • HelyszínBudapest
  • NyelvMagyar képzés
  • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseközgazdálkodás, közpénzügyi menedzsment szaktanácsadó
  • Szükséges végzettségAlapképzésben szerzett (BA, BSc) fokozatú végzettség, vagy a korábbi rendszerben szerzett főiskolai, illetve egyetemi végzettség.

Képzési ismeretkörök

A képzés alatt megismerheted:

  • A Közösségi gazdaságtan alapjait: Közpénzügyek alapjai, Könyvvezetés az államháztartásban, EU intézményi ismeretek, Az államháztartás intézményrendszere.
  • Szakmai tárgyakat: Költségvetési tervezési ismeretek, Kincstári ismeretek, Létszám és bérgazdálkodás az államháztartásban, Helyi önkormányzatok gazdálkodása.
  • Szakirányú tárgyakat: Közfeladatokat ellátó intézmények gazdálkodása, A közszolgáltató vállalatok gazdálkodási sajátosságai, A hatáselemzés és közszolgáltatási teljesítményértékelés módszerei, Az államháztartás kontrollrendszere.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: az egyes tárgyakat a tanterv szerint gyakorlati jegy, vagy kollokvium zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók abszolutóriumot szereznek.

A hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteniük. A záróvizsga a két opponens által elfogadott szakdolgozat prezentáció keretében történő megvédéséből áll.