Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Munkahelyi mentálhigiéné
alt

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek munkahelyi környezetben a dolgozók pszichés, mentális egészségének megőrzését és fejlesztését szolgálni, ezzel a munkavégzés hatékonyságát növelni. A képzés során olyan technikákat és ismereteket sajátítanak el, melyek széles körűen alkalmazhatók a vezetésben, a munkafolyamatok szervezésében, a munkavállalók irányításában és az oktatásban – képzésben. A képzés során sok gyakorlattal (tréningekkel, önismerettel, esetmegbeszéléssel és szupervízióval) és a szükséges elmélettel a hallgatók olyan ismereteket és készségeket sajátíthatnak el, melyekkel mind a saját életükben, mind a munkahelyi környezetükben hatékonyan hozzájárulhatnak a lelki egészség kialakításához és fenntartásához, a pszichés problémák megelőzéséhez.

A képzés főbb jellemzői

Levelező
 • MunkarendLevelező
 • FinanszírozásÖnköltséges250.000 Ft / félév
 • Képzési szint(T) szakirányú továbbképzés
 • HelyszínBudapest
 • NyelvMagyar képzés
 • Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezésemunkahelyi mentálhigiénés szakember
 • Szükséges végzettségBármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Ha ezt a képzést választod...

Azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni

 • az általános pszichológiai alapismereteket;
 • a szociálpszichológiai ismereteket;
 • a személyiség- és fejlődéspszichológiai ismereteket;
 • a munka- és szervezetpszichológia alapjait;
 • a mentálhigiénés ismereteket;
 • a krízis lélektanát, intervenciós lehetőségeket;
 • az egészséges, jól működő, pozitív személyiség jellemzőit;
 • a pszichopatológia alapjait;
 • a fizikai és a gazdasági környezet lelki egészségre gyakorolt hatásait;
 • a rendszerszemléletű megközelítéseket
 • a tanácsadói alapismereteket.

Képzési ismeretkörök

A hallgató képessé válik tanulmányai végeztével saját és mások emocionális állapotának a beazonosításán keresztül az arra való reflexióra. Hatékonyan használja a képzés során elsajátított figyelési és kommunikációs skilleket, megoldásaiban kreatív és rugalmas. Megszerzett ismeretei lehetővé teszik számára, hogy a rálásson környezete szükségleteire és ahhoz mérten javasoljon fejlődési utakat vagy egyéb szakmai támogatást.

A végzett hallgató képességei:

 • önismereti igény, az önreflexió képessége;
 • verbális és nonverbális kommunikációs elemek tudatos és készségszintű használata;
 • kommunikációs gátak felismerésének és oldásának képessége;
 • konfliktuskezelő technikák ismerete és alkalmazása;
 • problémafeltáráshoz és segítségnyújtáshoz szükséges kérdéstechnikák elsajátítása;
 • krízishelyzetek felismerése, segítségnyújtás megszervezése;
 • kooperatív technikák alkalmazása;
 • csoportdinamikai folyamatok ismerete és alakítás;
 • közösségépítés és csoportok vezetésének képessége;
 • segítségnyújtás stressz kezeléséhez, megküzdési technikák alkalmazásához;
 • segítségnyújtás a burn-out szindróma megelőzéséhez és felismeréséhez;
 • szenvedélybetegségek felismerése;
 • karriermenedzsment;

Egyes tárgyakat a tanterv szerint gyakorlati jegy, vagy kollokvium zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók abszolutóriumot szereznek.

A hallgatóknak szakdolgozatot kell készíteniük. A záróvizsga a két opponens által elfogadott szakdolgozat prezentáció keretében történő megvédéséből áll.

Elhelyezkedési lehetőségek

Minden területen, így a munkahelyi környezetben is nagy szükség lenne pszichológiailag kiművelt, a tudásukat a hétköznapi gyakorlatban is alkalmazni tudó szakemberekre. Számos olyan munkakör és tevékenység létezik, ahol a dolgozónak módja van befolyásolni a munkatársai, beosztottjai pszichés jólétét. Ráadásul a mentálhigiéniás szempontból egészségesebb légkörben a szervezet eredményessége is javul. Gyakran a dolgozó saját lelki egészségét fenyegeti veszély a munkatevékenységből fakadóan.

A „munkahelyi mentálhigiénés szakember szakirányú továbbképzés” mindkét csoportnak konkrét segítséget kíván nyújtani. A végzettek az alábbi konkrét helyzetekben alkalmazhatják a képzésen megszerzett tudásukat:

 • A pszichés szempontból potenciálisan veszélyeztetett személyek vagy csoportok kiszűrése, a tünetek megelőzése, szükség esetén megfelelő segítségnyújtás megszervezése.
 • A dolgozók munkahatékonyságának és elégedettségének növelése a munkakörök megfelelő megtervezése, személyre szabása által.
 • Adott munkafolyamat elvégzésére a megfelelő csoport megszervezése, közösségépítés.
 • A munkacsoportok különböző feladatokra való felkészítése tréning elemek alkalmazásával.
 • A szervezetben fellépő személyközi problémák felismerése, és azok kezelése megfelelő kommunikációs és konfliktuskezelő technikák alkalmazásával.
 • A dolgozókat ért negatív stressz csökkentése a megfelelő kommunikációs és konfliktuskezelő technikák alkalmazásával, az optimális környezet biztosításával.
 • Hatékonyabb vezetés, a munkatársakkal való harmonikus együttműködés kialakítása a személy saját én-védelmének, pszichés ellenálló-képességének fokozása által.
 • Empatikus és segítő viszonyulás az egyéni krízishelyzetekben.

További információk

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező (pénteken 15.00-20.00-ig, szombaton 8.00-18.00-ig – szorgalmi időszakon belül 8-9 hétvége)

Az órákat online szervezzük.

Képzés díja: 250.000 Ft/félév (Az önköltséget 2 részletben kell befizetni. Az őszi félévben a díj 45 %-át szeptember elején, a fennmaradó 55 %-ot pedig október 20-ig. A tavaszi félévben a díj 45 %-át február elején, a fennmaradó 55 %-ot pedig március 20-ig.)

A képzés iskolarendszerben, hallgatói jogviszony keretében zajlik, ezért Diákhitel is igényelhető.

Képzés helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

Tantervi háló

Képzési és kimeneti követelmény

A jelentkezési lap ITT érhető el.

Jelentkezési határidő: 2022/23. tanév őszi félév: 2022. augusztus 19.

Beiratkozás várható időpontja: 2022. szeptember 8.

Képzés várható indulása: 2022. szeptember 16.

Felsőfokú végzettségét tanúsító oklevélének másolatát szíveskedjék csatolni az online jelentkezéskor.

Az eredeti oklevelet a beiratkozás alkalmával kérjük bemutatni!

Szakirányú továbbképzésekkel foglalkozó kollégáink elérhetősége:

Papadopuloszné Nagy Andrea oktatásszervező, telefon: +36-1-469-6767, e-mail: nagy.andrea@uni-bge.hu 

Kecskés Magdolna oktatásszervező, telefon: +36-1-469-6600/6912, e-mail: kecskes.magdolna@uni-bge.hu

További képzések a karon

KVIK
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges290.000 Ft / félév
Budapest(Angol képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Angol képzés)NappaliÖnköltséges500.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
290.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Angol képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
500.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)NappaliÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)NappaliÖnköltséges330.000 Ft / félév
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Önköltséges
330.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
310.000 Ft / félév
Helyszín és nyelvMunkarend (tagozat)Finanszírozási forma
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÁllami ösztöndíjas
Budapest(Magyar képzés)LevelezőÖnköltséges240.000 Ft / félév
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Helyszín és nyelv
Budapest(Magyar képzés Nyelv)
Munkarend (tagozat)
Levelező
Finanszírozási forma
Önköltséges
240.000 Ft / félév