Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
További információk a felnőttképzésről

Minőségpolitika


A Budapesti Gazdasági Egyetem minőségpolitikája

Közzétételi lista


A Budapesti Gazdasági Egyetem Oktatási Igazgatóság Felnőttképzési Főosztály az 58/2013. (XII. 13.) a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló rendelet 2.§ (1) bekezdés f) pontja értelmében az alábbi információkat teszi közzé:

2015-ös közzétételi listák

2016-os közzétételi listák

2017-es közzétételi listák

2018-as közzétételi listák

2019-es közzétételi listák

2020-as közzétételi listák

2021-es közzétételi listák

2022-es közzétételi listák

Ügyfélszolgálati adatok


BGE Felnőttképzési Iroda 

Ügyfélszolgálati cím: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13 E épület 31. iroda

Telefonszám: +36 1 469 6702

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig délelőtt 9.00-11.00 és délután 14.00-16.00

Ügyfélszolgálat email címe: felnottkepzes@uni-bge.hu


Panaszfelvételi űrlap

Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Adatkezelési tájékoztatók

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Közzétételi lista

Frissítve:
2022. november 09.

Szabályzatok

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Általános felnőttképzési szerződés - belső képzésekre.docx

Frissítve:
2022. szeptember 20.

Általános felnőttképzési szerződés - céges megrendelés esetén.docx

Frissítve:
2022. szeptember 20.

GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A szakmai képzések körében jelennek meg a korábbi OKJ-ben szakképesítések, szakképesítés-ráépülések egy része, továbbá egyéb, rövidebb ciklusú, tartalmú képzések. Szakmai képzést szakképző intézmény és felnőttképző is szervezhet. Szakmai képzés a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján szervezhető, amelyek folyamatosan bővülő köre elérhető honlapunkon.

A szakmai képzések, szakképesítések listája nem kerül jogszabályban kiadásra. A korábbi OKJ-ben szereplő, a Szakmajegyzék szakmái között meg nem jelenő szakképesítések egy része - és különösen azok, amelyek adott szakmai tevékenység, munkaterület, munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott képesítési követelményként szükségesek - ebben a körben jelennek meg. A szakmai képzés eredményes elvégzéséről a képzésben résztvevő tanúsítványt szerez, amely előfeltétele a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontban teljesíthető képesítő vizsgának. A képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez.

A 2020. január 1-jét megelőzően hatályos és az azt követően hatályba lépett jogszabályok szerint megszerzett bizonyítvány „értékére”, elismertségére vonatkozóan a jogszabályok nem tesznek különbséget.

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy szakképesítés ingyenes megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van lehetőség. A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. Az ingyenesség, a rugalmasság, rövidebb képzési idő, és a már megszerzett szakmai tapasztalat beszámíthatósága, mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés a felnőttek számára vonzóvá váljon. 

 • Kevesebb idő alatt elvégezhető
 • Jobban alkalmazkodnak a piaci igényekhez
 • Nem csak szeptemberben indulnak
 • Rugalmasabb időbeosztás
 • Gyorsabban szerezhetsz szakképesítést
 • Szélesebb képzési kínálat

A felnőttképzés normál esetben önköltséges, azaz a résztvevőknek kell finanszírozniuk a tanfolyam díját és az esetleges egyéb költségeket. Van azonban néhány eset, amikor ez változhat.

A felnőttképzési tanfolyamok finanszírozása az alábbi három módon történhet:

 • egyéni finanszírozás, önköltséges tanfolyam, tehát a résztvevő maga fizeti a képzés díját
 • állami támogatással megvalósuló képzés (beleértve a munkaügyi központ által támogatott képzéseket és az EU-pályázatokat is)
 • a tanfolyam finanszírozását a munkáltató vállalja át, a cégek saját dolgozóik tanulását támogatják

A képzési hitel főbb feltételei és jellemzői: 

 • A felnőttképzésben képzési hitelre az a képzésben részt vevő személy jogosult, aki szakképző intézménnyel a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan tanulói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal, vagy felnőttképzővel legalább három hónapos képzési időt meghaladó képzéshez vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez kapcsolódó felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezik.
 • A képzési hitel felvételének feltétele többek között, hogy az igénylő a hiteligénylés benyújtásakor nagykorú legyen, de az 55. életévét ne töltse be. 
 • Szabad felhasználású hitelt finanszírozási formától függetlenül bárki felvehet, és az bármire felhasználható (pl. megélhetési vagy a képzéssel kapcsolatban felmerült költségekre). Kötött felhasználású hitelt kizárólag önköltséges képzésben részt vevő személyek vehetnek fel, és az csak a képzési költségek kifizetésére használható fel. A kamattámogatásnak köszönhetően a szabad felhasználású képzési hitel kamata várhatóan 1,99%, míg a képzési díjakra fordítható (azaz kötött felhasználási célú) kölcsön kamatmentes lesz.
 • A szabad felhasználású képzési hitel a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt havonta legfeljebb 150.000 forint összegben vehető fel. A szabad felhasználású képzési hitel folyósítása – a képzésben részt vevő személy választása szerint – havonta egyenlő részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben, a képzésben részt vevő személy fizetési számlájára történik. 
 • A kötött felhasználású képzési hitel folyósítása egy összegben a felnőttképző fizetési számlájára történik. A kötött felhasználású képzési hitel a képzési díj megfizetésére 
 • a legalább három hónapos képzési időt meghaladó képzéshez kapcsolódó felnőttképzési jogviszony esetében képzésenként legfeljebb 500.000 forint összegben, 
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés esetén legfeljebb a képzési díj mértékéig vehető fel.
 • A képzési hitel felvételére lehetőséget biztosító maximális időszak megegyezik a képzési idővel. Nem jogosult képzési hitelre a képzésben részt vevő személy a felnőttképzési jogviszony szünetelése időtartamára.
 • A képzési hitel törlesztését a felnőttképzési jogviszony megszűnését követő harmadik hónap elteltével egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszer alapján kell megkezdeni. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a képzési hitelre vonatkozó szerződés megkötésekor választhatja meg években úgy, hogy az legalább egy és legfeljebb tíz év lehet, amelybe nem számít bele a szünetelés időtartama.
 • Fontos újdonság, hogy az igénylés a képzési hitel esetében kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosító használatával történhet majd.
 • A képzési hitelek kapcsán is igénybe vehetik majd az édesanyák a családtámogatási kedvezményeket, vagyis a második gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén elengedik az édesanya képzésihitel tartozásának a felét, a harmadik vagy további gyermek megszületése esetén pedig a teljes adósságot.

A BGE-n szerzett bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalókat előnyben részesítik a munkaerőpiacon, mert a munkáltatók tudják, hogy valós és gyakorlatias tudást tükröznek az eredmények. Ez többek között kiváló oktatóink érdemei. Ezt támasztja alá az is, hogy számos képzésben résztvevőt a cége iskolázza be hozzánk, sőt néhány esetben több munkavállalójukat is egyszerre.

Tanáraink többsége egyetemi végzettséggel rendelkezik, de emellett többéves oktatói és gyakorlati tapasztalattal bírnak. Az órákon vizsgaközpontú és gyakorlatias oktatás folyik. Több tanárunk egyetemünkön is több éve tanít, sőt diplomájukat ők is Egyetemünkön szerezték.

A modulok száma és óraszáma képzésenként eltérő, a pontosabb információt és az időbeosztást a beiratkozáskor kapott órarend tartalmazza.

A 8 órás oktatást tanórával kell számolni, egy tanóra: 45 perc. Minden második tanóra után 10 perces szünet is be van iktatva.

A megengedett hiányzás mértéke az összes óraszám 30%-a, mely modulonként értendő.

Modulzáró vizsga: írásbeli, gyakorlati és/vagy projektfeladat felmérés az adott modul tananyagának elsajátításáról. képzés követelményeinek gazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. A modulzáró vizsga lehet központi (ahol a Minisztérium által összeállított központi feladatlap alapján folyik a vizsga) és házi (ebben az esetben a modult oktató tanár által összeállított feladatsor készül).

Képesítő vizsga: Szakképesítés esetében a képesítő vizsgára a jelentkezés feltétele a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány a szakmai képzés sikeres elvégzéséről. A szakmai vizsgát és a képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpontban kell letenni. Az, hogy a tanúsítvány birtokában meddig kell vizsgára jelentkezni, erre nincs jelenleg előírás.

A felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a FAR-ban tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít. A tanúsítvány részszakma és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés esetében a szakmai képzés elvégzését igazolja. A tanúsítvány a szakmai vizsgára (részszakma esetében), illetve a képesítő vizsgára (szakképesítés esetében) jelentkezés feltétele. A szakmai vizsgát és a képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpontban kell letenni. Az eredményes szakmai vizsga szakmai bizonyítvánnyal zárul, amely államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít. Az eredményes képesítő vizsga képesítő bizonyítvánnyal zárul, amely államilag elismert szakképesítést tanúsít. 

Azt, hogy a munkáltató mit fogad el, (elfogadja-e pl. csak a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt) saját hatáskörben is rögzítheti, ha jogszabály adott munkakör betöltését szakképzettséghez vagy szakképesítéshez nem köti.

A modulzáró vizsga sikertelensége esetén a vizsganaptár alapján lehetőség van újabb időpontban javítóvizsgát tenni. A javító modulzáró vizsga időpontjáról minden esetben a képzőnél kell érdeklődni.

A bejelentett létszámnak megfelelően történik a feladatlapok igénylése, már jóval a vizsga előtt. A központi modulzáró vizsga igénylésének díját a PM felé az intézmények a bejelentett létszám szerint kell megfizetnie. Ha a jelentkező mégsem jelent meg a vizsgán bármilyen okból kifolyólag, a modulzáró vizsga díját a fent említett okokból nem áll módunkban visszafizetni. A bejelentett létszámnak megfelelően történik a feladatlapok igénylése. 

A képzés költségei a következő tételekből állnak: képzési díj, modulzáró vizsgadíj.

A saját tanári jegyzeteket elektronikus formában kapják meg a csoportok. Amennyiben az oktató ajánl további irodalmat (könyvet, jegyzetet, példatárat), azok beszerzése a képzésben résztvevő feladata és költsége. Az oktatásszervezők abban tudnak segítséget nyújtani, hogy hol van lehetőség a megvásárlásukra.

A befizetett díjak összege először az Államkincstár számlájára érkezik, majd onnan kerül tovább utalásra az Egyetem számlájára. Ez után történik meg a kiírás teljesítetté tétele.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő segítséget nyújt a munkaadók számára, hogy egyszerűbben megismerjék az OKJ-s szakképesítéseket. Külföldi munkavállalás során növeli a munkakeresési esélyeket. Magyar, angol, francia és német nyelven lehet igényelni, külön díj ellenében.

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy kérdése van, írja meg nekünk a választott képzés adatlapján feltüntetett oktatásszervező kolléga e-mail címére!