Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
A BGE felvételi rendszere 2024-től

Változások


A 2023-as felvételinél leírt változások mellett továbbiakra is sor kerül:

 • módosulnak a tanulmányi és érettségi pontok megállapításának egyes szabályai;
 • többletpontok helyett intézményi pontokat lehet szerezni.

Az 500 pontos rendszer alapvetően megmarad, azzal a különbséggel, hogy az önkéntes katonai szolgálatért további többletpontokat lehet kapni (az elméleti maximális pontszám így 564 lehet).


Tanulmányi pontok: középiskolai eredmények


A középiskolai eredményeket öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összegéből számítják. Ebből négy kötelezően előírt:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom).
 • Az ötödik tárgy választható.

Újdonság 2024-től, hogy a korábbinál jóval szélesebb a választható tárgyak köre (korábban csak természettudományi tárgyakat lehetett választani).

A BGE szakjaira történő jelentkezéshez választható tárgyakat a lap alján lévő melléklet tudományterületenként tartalmazza.


BGE tipp: Tanulmányozd alaposan a választható tárgyak listáját – sokkal nagyobb a választék, mint a korábbi években felvételizők számára! Azt is vedd figyelembe, hogy az érettségi pontok számításának változása miatt nagyobb lesz a tanulmányi pontok jelentősége. Nehezebb lesz ugyanis az érettségi pontok kétszerezésével maximalizálni a felvételi pontszámodat.

Tanulmányi pontok: érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga


A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy választható érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.

A BGE szakjaira történő jelentkezéshez választható érettségi tárgyakat a lap alján lévő melléklet tudományterületenként tartalmazza.. A listákon szereplő tárgyak között előfordulnak olyanok, amelyekből 2024-ben már nem lehet érettségizni, vagyis csak a korábban érettségizett jelentkezők választhatják azokat.

BGE tipp: Fontold meg, hogy milyen tárgyat választasz – azok lehetnek a legértékesebbek számodra, amelyekből az általad kiválasztott alapszakon érettségi pontot lehet számolni! Ha ugyanis egy ilyen tárgyból emelt szintű érettségit teszel, plusz 50 intézményi pontot is kapsz érte.

Érettségi pontok


Az érettségi pontokat két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható).

Fontos változás, hogy 2024-től eltérő módon számítják az érettségi pontokat a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi esetében: az utóbbinál a pontszám megegyezik a vizsga százalékos eredményével (100% = 100 pont), míg középszinten a pontszám a vizsgaeredmény kétharmada lesz (100% = 67 pont).

Az emelt szintű érettségi általános követelményként 2023-ban eltörlésre kerül. A 2024-es felvételitől kezdődően az egyetemek maguk határozhatják meg, milyen szintű érettségit írnak elő az egyes szakokon. A BGE-n továbbra is felvételi követelmény marad minden alapszakon legalább egy érettségi vizsga emelt szinten való teljesítése. Mi a BGE-n olyan jelentkezőket várunk, akik az átlagosnál többet szeretnének teljesíteni céljaik elérése érdekében. Ezt a motivációt kiemelt jelentőségűnek tartjuk mind az egyetemi tanulmányok eredményes elvégzése, mind a sikeres karrier felépítése szempontjából.

A BGE alapszakjain teljesítendő érettségi vizsgatárgyakat a lap alján lévő melléklet tudományterületenként tartalmazza.


BGE tipp: Az új felvételi rendszerben a BGE-n emelt szintű érettségi a korábbinál is értékesebb. Nemcsak teljes érettségi pont jár érte, hanem 50 intézményi pont is (ha legalább 45%-os eredményt érsz el). Vagyis még egy 45%-os emelt szintű érettégi is többet ér, mint egy 100%-os középszintű (az előbbi 95 pontot, az utóbbi 67 pontot eredményez számodra, bár a különbséget némiképp csökkenthetik az érettségi tárgyak átlagából számított tanulmányi pontok). Igazából azt érdemes mérlegelned, hogy csak egy vagy inkább két emelt szintű érettségit teljesítesz. A pluszpontok sokat számíthatnak, ha állami ösztöndíjas helyre szeretnél bekerülni.

Különösen ajánljuk, hogy idegen nyelvből teljesítsd az emelt szintet (vagy legalább az egyiket)! Ha ugyanis a vizsgán legalább 60%-os eredményt érsz el, az érettségid középfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű. Ez ugyan nem ad már többletpontot (hisz az emelt szintért kapsz 50-et), de segíti felkészülésedet az egyetemi évekre és a későbbi karrieredre.

Intézményi pontok


A korábbi többletpontokat 2024-től az intézményi pontok váltják fel (maximum 100 pont szerezhető). Az intézményi pontok jelentősége a BGE-n abban áll, hogy legtöbb szakunkon ezek révén lehet elérni vagy bebiztosítani az állami ösztöndíjas helyekre való bejutást.

Az intézményi pontok rendszere egyetemenként jelentős eltéréseket mutathat. A BGE-n szerezhető pontok fő jogcímeit az alábbiakban ismertetjük.


Nyelvtudás

A megfelelő idegennyelv-tudás ma már a sikeres karrier egyik alapvető feltétele a legtöbb szakmában. A BGE ezért nagymértékben támogatja a hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztését. Az érdemi eredményekhez azonban erős alapokra van szükség. Ezért kiemelten szeretnénk ösztönözni a nyelvvizsgával rendelkezők jelentkezését egyetemünkre.

Így a korábbiakhoz képest több pontot adunk a nyelvvizsgákra: a középfokúért 35 pont, a felsőfokúért 50 pont jár 2024-től. További újdonság, hogy a nyelvvizsgák pontszáma összeadható, így akár 100 pontot is elérhet az a jelentkező, akinek több különböző nyelvből vannak vizsgái.


Emelt szintű érettségi

Az emelt szintű érettségit nemcsak előírjuk, de jutalmazni is szeretnénk: vizsgatárgyanként 50 pontot kap az a jelentkező, aki legalább 45%-os eredményű vizsgát tesz érettségi pontot adó tárgyból.


Szakképzettség

A szakmai alapok megszerzése után történő továbbtanulás erős motiváltságot jelent, ezért szakképzettséget igazoló bizonyítványért vagy oklevélért – bizonyos feltételek mellett – 35 intézményi pontot adunk.


Esélyegyenlőség

A BGE-n alapvető fontosságúnak tartjuk az átlagosnál nehezebb élet- vagy tanulási körülmények között levő hallgatók támogatását, ezért folyamatosan fejlesztjük a nekik szánt támogatási formákat és speciális szolgáltatásokat. A támogatás első lépcsője az egyetemre való bejutás megkönnyítése, ezért többféle jogcímen 40-40 pontot adunk.


Sporteredmények

Egyetemünk büszkeségei közé tartoznak az eredményes tanulás mellett kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók. Sikerességüket rugalmas oktatásszervezéssel, díjakkal és elismerésekkel, valamint ösztöndíjakkal egyaránt támogatjuk. A BGE-re való felvételüket pedig az eredményeiken alapuló pluszpontokkal támogatjuk, jelentősen kiterjesztve a korábbi pontrendszert.


Tanulmányi versenyek

A BGE a legtehetségesebb hallgatók számára különféle lehetőségeket biztosít képességeik kibontakoztatására (pl. szakkollégiumok, tudományos diákkörök keretében), illetve kiemelkedő ösztöndíjakkal honorálja eredményeiket. Az egyetem előtt elért tanulmányi versenyeredményeket pedig felvételi pontokkal honoráljuk.

Az intézményi pontok részletes ismertetését a lap alján az intézményi pontok szóra kattintva éred el..

Mellékletek

A tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik középiskolai tantárgy listái


Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listái


Érettségi vizsgatárgyak az érettségi pont számításához


Intézményi pontok