Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
A duális képzésről
A duális képzés a felsőoktatásban megjelenő speciális képzési forma. Célja a jövő szakembereinek gyakorlatorientált képzésén keresztül a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összehangolása. A képzésben való részvétel lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy már a képzés időtartama alatt a vállalatot és munkafolyamatait jól ismerő hallgató-munkavállalót foglalkoztassanak, valamint a szoros egyetemi együttműködésnek köszönhetően közvetlenül értesüljenek a hazai és nemzetközi szakmai újdonságokról. Jelenleg a BGE-n öt alapképzési szakon folytatunk duális képzést, több mint 40 vállalati partnerrel együttműködésben, de folyamatosan bővítjük duális képzési hely portfóliónkat. 


A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) 2014 óta vesz részt a duális képzésben, és azóta folyamatosan növekszik mind a képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek, mind a hallgatók száma. 2020-ban már több mint 40 partnervállalat kínált lehetőséget a leendő hallgatóknak duális képzésben való részvételre. Az oldalon a jelenlegi és a jövőbeni partnervállalatok számára gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat azzal a céllal, hogy segítsük a partnerré válás folyamatát a kapcsolatfelvételtől egészen a szerződéskötésig. 

GYIK

 • gazdálkodási és menedzsment (PSZK)
 • kereskedelem és marketing (KVIK, KKK)
 • nemzetközi gazdálkodás (KKK)
 • pénzügy és számvitel (PSZK)
 • turizmus-vendéglátás (KVIK )

A duális képzés egy nagyon szoros együttműködési forma, amely minden benne résztvevő – partner, intézmény, hallgató – számára kötelezettségekkel és vállalt többletfeladatokkal jár, ugyanakkor óriási előnyökkel bír. Vállalati szempontból kiemelendő: 

 • az elkötelezett, teljesítményközpontú, a vállalatot és munkafolyamatait jól ismerő hallgató(k) foglalkoztatásának lehetősége,
 • az adott partnerszervezet saját pályázati eljárásban választhatja ki a hallgató(ka)t, 
 • közvetlenül értesülhet a szakmai újdonságokról, a nemzetközi és hazai kutatásokról, illetve részt vehet közös pályázatokban,
 • munkatársait az intézmény által szervezett szakmai konferenciákon, posztgraduális továbbképzéseken képezheti,
 • illetve a partnereknek konzultációs joga lesz az elméleti tananyag súlypontjainak kialakításában is,
 • duális hallgató alkalmazásával jelentős költségmegtakarítás érhető el.

A képzés során a partnerszervezet szorosan együttműködik mind az Egyetemmel, mind a hallgatóval, értékeli és saját hatáskörben meghatározott módon dokumentálja a hallgató-munkavállaló teljesítményét projektfeladatokon keresztül, az intézménnyel közösen kidolgozott képzési tervnek megfelelően. 

A képzésben részt vevő partnerszervezetnek biztosítania kell a képzéshez szükséges infrastruktúrát és feltételeket, valamint a képzés időtartama alatt a hallgató-munkavállaló gyakorlati oktatásához szakmailag felkészült gyakorlati oktatókat (szakmai mentorokat), akik tájékoztatást adnak a hallgatói teljesítményekről. 

Emellett a hallgatói munkaszerződés alapján a hallgatót a hatályos törvényi előírások szerint a képzés teljes idejére díjazás illeti meg, azaz a hallgató mind a partnerszervezeti, mind az intézményi periódusok alatt munkabérre jogosult. A partnerszervezet a hallgatói tanulmányok befejezését követően dönthet a hallgató munkaszerződés keretében történő tovább foglalkoztatásáról.

A duális hallgató részére a díjazás havi összege minimum a minimálbér 65%-a, a bér tekintetében járulékmentesség illeti meg a vállalkozást. Adót fizetni csak a minimálbért meghaladó rész után kell.

2020-ban a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a minimálbér havi 161 ezer forintra nőtt. A rendelet 2020. január 1-jén lépett hatályba, ennek megfelelően a január hónapra járó hallgatói díjazásnál már ezt kell alkalmazni.

Első lépésként érdemes tájékozódni a duális formában indított szakokról, képzésekről, melyek ITT érhetők el, valamint a hatályos szabályozásokról . Ezt követően kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy megkezdődhessenek a szerződéskötéshez szükséges egyeztetések, a képzésre érvényes képzési terv közös kidolgozásával együtt.

A képzésért felelős kapcsolattartó kollégánk Csákány Vivien, akit a dualis@uni-bge.hu e-mail címen közvetlenül is kereshet.  

A partnerek részéről a duális képzésben való részvétel feltétele a Duális Képzési Tanács által összeállított (a 230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben foglalt) követelményrendszernek történő megfelelés. Ehhez szükséges

 • a duális felsőfokú képzésben való részvételével elérendő célkitűzések megfogalmazása,
 • a gyakorlati képzésre vonatkozó képzési terv,
 • a hallgatói értékelésére vonatkozó kritériumok kidolgozása,
 • a munkavégzéshez, oktatási tevékenységhez szükséges technológiai feltételek megléte.

Emellett a jövőbeni partnereknek az Oktatási Hivatal Duális Képzési Tanácsa felé önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a képzésben részt vevő szakemberekkel, végzettségükkel, elméleti ismereteikkel kapcsolatban. 

A Duális képzéshez kapcsolódó teljes jogszabályi gyűjtemény ezen az oldalon érhető el.

A gazdálkodó szervezetek gyakran ismételt kérdéseit és azokra adott válaszokat ITT találja.

Ha bármilyen további kérdés merülne fel, kérjük, látogasson el a Duális Diploma oldalra vagy forduljon hozzánk bizalommal hozzánk!

Duális képzésvezető

központvezető

Duális képzési kapcsolattartó

rektorhelyettesi asszisztens
 • Iroda: 1055 Budapest, Markó u. 29-31.
 • Iroda: II/255
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 468
 • Email: csakany.vivien@uni-bge.hu

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

tanársegéd
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 209-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 179
 • Email: debreceni.janos@uni-bge.hu

mesteroktató
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 110
 • Email: kasza.lajos@uni-bge.hu

Külkereskedelmi Kar

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 20-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7845
 • Belső mellék: 845
 • Email: cseko.katalin@uni-bge.hu

főiskolai docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: E épület, II. emelet, 18-as szoba
 • Telefon: +36 1 467-7844
 • Belső mellék: 844
 • Email: hrabovszki.agneszsuzsa@uni-bge.hu

Pénzügyi és Számviteli Kar

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 113-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6891
 • Email: siklosi.agnes@uni-bge.hu