Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Állami és miniszteri elismerések

Kollégáink kimagasló munkáját állami és miniszteri elismerésekkel rendszeresen díjazzák, ezekre az egyetem terjeszti fel a kitüntetetteket. Az állami és miniszteri elismerések rendszere az alábbiak szerint alakul.

Állami elismerések


A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben Magyarország Országgyűlése – az állami szuverenitásból következően a kimagasló teljesítmények megbecsülésére és elismerésére – az alábbi állami kitüntetéseket és rendjeleket alapította, illetve újította meg. A köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – többek közt a következő állami kitüntetéseket adományozhatja:

A Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt

A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt adományozható. Az érdemrendeknek és az érdemkereszteknek polgári (zöld) és katonai (piros) tagozatuk van. 

a) nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal,

b) nagykereszt,

c) középkereszt a csillaggal,

d) középkereszt,

e) tisztikereszt,

f) lovagkereszt

a) Magyar Arany Érdemkereszt 

b) Magyar Ezüst Érdemkereszt 

c) Magyar Bronz Érdemkereszt

Miniszteri elismerések


Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által – a feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából –szakmai díjak, szakmai érmek, szakmai elismerések adományozhatóak . Ezek közé tartozik többek közt: 

Kármán Tódor-díj a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő támogató tevékenység elismeréséért adományozható a gazdasági élet szereplőinek. Évente legfeljebb 5 díj adományozható. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása, egyoldalas, Kármán Tódor domború arcképét ábrázolja, és azon a „KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ” felirat található. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

Eötvös József-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatói élethivatás melletti elkötelezettség elismeréséért adományozható az életpályájuk során kiemelkedő munkát végző főiskolai, egyetemi oktatóknak. Évente legfeljebb 5 díj adományozható. A díj bronzból készült kisplasztika, magassága 200 mm. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat) a kiemelkedő oktatási-gyógypedagógiai munka, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréséért adományozható főiskolai, egyetemi oktatók részére. Évente legfeljebb 10 díj adományozható. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét ábrázolja, és azon az „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található. A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

Miniszteri Elismerő Oklevél a miniszter irányítása alá tartozó ágazatok területén végzett példamutató, eredményes tevékenységért, nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismeréséért adományozható. Évente legfeljebb 270 oklevél adományozható oly módon, hogy az 5. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepek, illetve állami ünnep alkalmából alkalmanként legfeljebb 30, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb alkalmak esetében alkalmanként legfeljebb 15 oklevél adományozható. Az elismerő oklevél adományozására az 5. § (1) bekezdésében meghatározott eseményekhez kapcsolódóan kerülhet sor.

Oktatói Szolgálati Emlékérem a legalább 25 éven keresztül végzett, kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréséért adományozható a nyugállományba vonult főiskolai, egyetemi oktatóknak. Évente korlátlan számú érem adományozható. Az érem díszdobozban elhelyezett, ezüstből készült, „proof” kivitelű, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján a felsőoktatást szimbolizáló ábra és az „OKTATÓI SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat látható. Hátoldalán Magyarország címere helyezkedik el, amelyet az „INNOVÁCIÓÉRT ÉS TECHNOLÓGIÁÉRT FELELŐS MINISZTER” felirat övez. Az érem adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.

Nagyon büszkék vagyunk kollégáink értékteremtő munkájára, az azokért kapott elismerésekre! Az állami és miniszteri elismertek listája évenkénti bontásban ITT érthetők el.