Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME

Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME
A modellváltás folyamata

A BGE-n a modellváltással kapcsolatos összetett folyamatok gördülékenysége érdekében az átállás alatt professzionális projektmenedzsment rendszerben dolgozunk. 

A folyamat során öt munkacsoportban több, mint 20 kollégánk dolgozik a fenntartóváltás előkészítésén és az egyetemünk történetében kezdődő új fejezet megalapozásán. A munkacsoportokban az egyetem munkatársait a Projekt Irányító Bizottság által delegált szakemberek is támogatják, többek közt tanácsadóként a világ egyik legnagyobb stratégiai tanácsadó cége, a Boston Consulting Group (BCG) magyar irodája. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány létrehozását a Sárhegyi ügyvédi iroda koordinálja. A BGE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) is felkérést kapott a munkacsoportokban való részvételre, így a hallgatók számára releváns kérdésekben közvetlen egyeztetésre van lehetőség.  

Az egyes munkacsoportok által végzett feladatok aktuális státuszáról az egyetemi hírekben, körlevelekben számolunk be. 

A modellváltás folyamatát a Projekt Irányító Bizottság (PIB) irányítja, amely kéthetente ülésezik.

Ezeken a találkozókon a jövendő kuratórium tagjain kívül részt vesz a BGE rektora, kancellárja, a projekt egyetemi vezetője, valamint a BCG projekt csapata. A PIB szerepe, hogy stratégiai kérdésekben iránymutatást adjon munkacsoportok számára, és döntést hozzon a modellváltással kapcsolatos működési kérdésekben a munkacsoportok előterjesztése alapján.

A modellváltás tervezett menetrendje ezen az oldalon tekinthető meg.

Munkacsoportok

Feladat: a Működési modell kidolgozásáért felelős munkacsoport elsődleges feladata az egyetem 2021. augusztus 1-től hatályos szervezeti és irányításmodelljének előkészítése. Ennek része a modellváltó egyetemek alapító okiratainak, a kuratórium és a szenátus közötti hatáskör megosztás alternatíváinak áttekintése és a BGE jelenlegi vezetési, szervezeti szerkezetének és a szervezeti egységek hatásköreinek felülvizsgálata is. 

Célok: a cél egy olyan javaslat kidolgozása, amely megalapozza a hatékonyabb, agilis működéshez szükséges keretrendszert. Az egyetem szervezetében meghatározott esetleges változásokat a BGE új Szervezeti és Működési Rendjében fekteti majd le, míg a kuratórium és a szenátus közötti hatáskörmegosztást az újonnan készülő alapító okirat szabályozza majd.

Feladat: a munkacsoport feladata, hogy a munkavállalókat érintő, a Munka Törvénykönyvére való átállás következtében keletkező döntési pontokra javaslatot dolgozzon ki (pl.: bérezés, szabadságok, vezetői kinevezések, Mt. szerinti szerződések alapvetései). A Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szakszervezettel történő egyeztetés után az új munkáltatói szabályokat az egyetem Foglalkoztatási Követelmény Rendszere tartalmazza majd. A kidolgozott alapvetések mentén készülnek majd el az Mt. szerinti szerződések. 

Célok: a HR transzformáció munkacsoport célja, hogy a Munka Törvénykönyvére való átállás az egyetem kollégái számára a lehető leginkább zökkenőmentes legyen. A munkacsoport mindenek felett arra törekszik, hogy a munkatársak számára az új modell ne jelentsen hátrányt, valamint, hogy ahol lehet, egyszerűsítse és az adminisztrációs többlet-feladatoktól mentesítse a jelenlegi HR rendszereket. 

Feladat: a munkacsoport elsősorban a számviteli, adózási rendszerek és folyamatok átállításán és az állami egyetem gazdálkodásának lezárásán dolgozik augusztusig. A gazdasági rendszerek átállásának folyamatában a kincstári rendszerből való kiválás mellett a számviteli, bérszámfejtési és pályázati rendszerek átalakítása és a vagyonelemek tulajdonba vétele is megtörténik. Zajlik a felkészülés a 2021 őszétől hatályos új állami finanszírozási rendszer bevezetésére, amelyet az ITM készít elő. Emellett zajlik az SAP Gazdasági modul implementációja, valamint a kincstári rendszerből való kiválás részeként a munkavállalók oktatása.

Célok: a gazdasági rendszerek hatékony és hosszú távon fenntartható működése áll a fókuszban. A munkacsoport javaslatot tett az eredmény-szemléletű költségvetési struktúrára, valamint átvilágítja és szükség szerint módosítja az egyetem gazdálkodási szabályzatait.

Feladat: a munkacsoport felel az egyetemi polgárok tájékoztatásáért. Feladata, hogy a hallgatóink és munkatársaink rendszeres és megbízható tartalmú tájékoztatást kapjanak a modellváltással kapcsolatos fejleményekről, melyet az erre létrehozott, folyamatosan frissülő honlapon és körlevelek formájában tesz közzé. A belső kommunikáción kívül a külső érintettek felé való kommunikáció is a munkacsoport feladata, beleértve az üzenetek kidolgozását és implementációját. Az alapítványi átmenet kommunikációja mellett az intézményi érintettekkel történő egyeztetés is folyamatos (pl. HÖK, Közalkalmazotti Tanács).

Célok: a belső és külső érintettek informálása, az egyetemi polgárokat érintő változások kapcsán pontos, megbízható információforrás biztosítása.  

Feladat: a munkacsoport feladata, hogy előkészítse és elvégezze az Alapítvány kialakításának és az egyetem modellváltásának jogi és adminisztrációs feladatait, illetve felállítsa az Alapítvány működési modelljét. A munka része a Kuratórium jogköreinek tisztázása, valamint az Alapítvány éves ülésezési tervének kialakítása más operatív feladatokkal együtt. A munkacsoport feladata emellett a fenntartóváltással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, valamint az Alapítvány alapító okiratának előkészítése, megszövegezése.

Célok: a jogi és adminisztrációs elvárásoknak való megfelelés, a jogkörök hatékony és optimális felosztása, a hosszú távú működés operatív feltételeinek megteremtése.