Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME

Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME
Célok, várt hatások

A BGE Közép-Európa egyik vezető alkalmazott tudományok egyetemévé kíván válni, amely közösségek építésével és velük együtt hoz létre és oszt meg releváns tudást hallgatóival, üzleti partnereivel (főleg vállalkozásokkal) és a társadalom szereplőivel.

A fenti vízió elérése érdekében számos fontos fejlesztés történt az elmúlt években. Felismertük, hogy a jelen és a jövő kihívásainak megfelelni, valamint céljainkat megvalósítani akkor leszünk képesek, ha növelni tudjuk szervezeti működésünk hatékonyságát.

A fejlődés következő lépéseihez a külső és belső szabályozás rugalmasabbá tétele, a piachoz jobban alkalmazkodó finanszírozási környezet megteremtése, a forrásteremtő képesség növelése révén a modellváltás megfelelő alapot jelenthet. Az új működési forma közelebb áll egyetemünk jelenleg is erősen piaci alapú működéséhez és szellemiségéhez, mindenkori hallgatóink és kollégáink tehetségének kibontakoztatásához, teljesítményük növeléséhez is előnyösebb és méltóbb helyzetet teremthet. 

A modellváltással összefüggésben az alábbi, az egyetem céljaihoz kapcsolódó főbb hatásokat várjuk: 

 • az oktatás versenyképességének további növekedése 
 • a hallgatói szolgáltatások hatékonyságának és minőségének fokozása 
 • adminisztrációs terhek csökkenése 
 • forrásteremtő képesség növekedése
 • szellemi értékeink közösségi célú megismertetésének kiterjesztése 
 • felhalmozott tudásunk, kutatási eredményeink gazdasági hasznosításának kiterjesztése 
 • többletteljesítmény, kiemelkedő szakmai munka nagyobb elismerésének lehetősége 
 • nemzetközi oktatói kiválóságok bevonzásának lehetősége  
 • könnyebb kapcsolódás az üzleti szférához, bővülő együttműködési lehetőségek 


A jövőben a képzés-stratégiai irányok esetében az Egyetem jelenleg is érvényes stratégiai céljai az irányadók a fenntartóváltástól függetlenül. A rugalmasabb működés és várhatóan nagyobb nemzetközi beágyazottság viszont a jelenleginél is több képzési, tudásszerzési lehetőséget nyithat meg a BGE jelenlegi és leendő hallgatói számára, a várható infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően modernebb, kényelmesebb környezetben. A modellváltás ugyanakkor nem befolyásolja az egyetemen megszerzett diplomák hivatalos elismertségét, és nem változnak a képzésekkel kapcsolatos követelményrendszerek sem.  

A modellváltás egyik fontos eleme a munkatársak munkaügyi helyzetének átalakulása. Az alapítványi fenntartással a munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya helyett az Egyetem a Munka törvénykönyve (Mt.) szerinti foglalkoztatásra tért át. E kétségtelenül jelentős változás során számos garancia épült be a rendszerbe annak érdekében, hogy a munkavállalók jogai, eddigi juttatásai ne csorbuljanak, miközben az Mt. szabadabb tárgyalási pozíciót biztosít a felek számára. A BGE vezetésének célja ezen a területen egyértelmű: az értékteremtő munkatársak számára vonzó foglalkoztatási és jövedelmi helyzetet biztosítani. Az új működési modell lehetőséget teremt újfajta dolgozói motivációs rendszerek kidolgozására, és támogatja, hogy a BGE versenyképes munkáltató legyen. Egy fejlődő, piacon visszaigazolt üzleti modellben működő, jövőbe tekintő intézmény kötelékében dolgozni, együtt építeni tovább egy modern egyetemet szakmailag is vonzó perspektíva lehet azok számára, akik élnek a lehetőséggel.  

A BGE eddig is számos vállalati partnerrel, kisvállalkozással, szakmai és társadalmi szervezettel dolgozott partneri viszonyban, stratégiai céljának megfelelően pedig ezen partnerségek bővítése és mélyítése továbbra is fontos eleme lesz a működésnek. A modellváltással megváltozó szabályozási környezet ehhez rugalmasabb, az üzleti világ működéséhez közelebb álló, és az egyetem vállalkozói attitűdjéhez jobban illeszkedő együttműködési lehetőségeket teremthet, ami a jövendőbeli partnerek számára is megkönnyítheti a BGE-hez való kapcsolódást. A partnerségek bővítése jelentette előnyök pedig, kulcstevékenységeinkben való közvetlen érvényesülésük mellett, az egyetem társadalmi hatásának növelését is támogatják.