Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Pályázati Iroda

A Pályázati Iroda az Egyetem olyan támogató szervezeti egysége, amely ellátja az Egyetem hazai finanszírozású pályázatokkal, kiírásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzsment tevékenységeit.

A Pályázati Iroda feladat- és hatásköre különösen az alábbiakra terjed ki:

 • pályázatfigyeléssel, pályázatok előkészítésével, megírásával és benyújtásával kapcsolatos feladatok;
 • pályázatkészítés támogatása a pályázatok benyújtását megelőző jóváhagyási folyamatban való részvétellel, előzetes projektmenedzsment tanácsadás a szakmai területek részére, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges adminisztráció ellátása;
 • pályázati szerződések megkötésének, aláírásának támogatása;
 • az elnyert pályázatok végrehajtásának koordinálása a pályázat szakmai felelősével együttműködésben, projektmenedzsment tanácsadás; 
 • hazai pályázatokra vonatkozó pályázati nyilvántartási rendszer működtetése.

A kiemelt pályázatok rövid leírása megtalálható ITT.

Irodavezető

pályázati irodavezető
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
 • Iroda: E épület 29.
 • Telefon: +36 1 469 6600
 • Belső mellék: 6963
 • Email: vocsei.katalin@uni-bge.hu

Munkatársak

pályázati szakértő

pályázati szakértő
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.
 • Iroda: E épület 29.
 • Telefon: +36 1 469 6600
 • Email: balla.timea@uni-bge.hu

Pályázati felhívások

Az Egyetemi tanulmányokat külföldön folytató magyar hallgatók nyári gyakorlatának támogatása pályázat célja, hogy az Egyesült Királyság, Németország, Ausztria, Hollandia, Dánia és Franciaország egyetemein tanuló tehetséges, magyar állampolgársággal rendelkező diákok nyári gyakorlat keretében bekapcsolódjanak a hazánkban működő vállalkozások, elismert felsőoktatási és kutatóintézeti kutatócsoportok kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységébe, ezáltal a gyakornokok alkalmazhatják megszerzett tudásukat, megismerhetik a vállalatok, illetve az egyes kutatócsoportok működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak a vállalat, illetve kutatócsoport sikeréhez, továbbá betekintést nyerhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekbe. A jövőbeni kutatás-fejlesztési projektekhez szükséges emberi erőforrás, kutató-fejlesztői utánpótlás biztosítása érdekében a sikeres projektek eredményeként a gyakornokok munkatapasztalatot szereznek és hazai kapcsolatokat építenek és a gyakornokot fogadó intézmények hasznosítják a gyakornokok tudását és ötleteiket, valamint potenciális munkaerőt próbálhatnak ki.

Támogatható tevékenységek köre

Kutatás-fejlesztéshez szükséges emberi erőforrás biztosítása, kutató-fejlesztői utánpótlás és képzés, tehetséggondozás. Az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Dániában és Franciaországban tanuló, magyar állampolgársággal rendelkező BSc, BA, MSc, MA (beleértve az osztatlan) képzésben tanuló hallgató vagy PhD hallgató magyarországi nyári gyakorlat keretében történő foglalkoztatása.

A támogatási kérelmet a fogadó intézmény nyújthatja be. Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázat futamideje 1, 2, 3 hónap. Támogatási kérelmenként és gyakornokonként az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege minimum 500.000 Ft - maximum 1.500.000 Ft. Minden egyes gyakornok esetén külön támogatási kérelem benyújtása szükséges. Ugyanazon gyakornok foglalkoztatására egyidejűleg csak egy támogatási kérelem nyújtható be, és ugyanazon gyakornok foglalkoztatása csak egyszer részesíthető támogatásban. A projekt keretében kizárólag egész hónap számolható el (arányosításra nincs lehetőség). Az elszámolható támogatás átalány összege 500.000 Ft/hó.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtása a Pályázati e-ügyintézés felületen (EPTK) a kitöltő program élesítésétől 2022. február 28. 16 óráig lehetséges.

Bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán érhető el. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-tanulmanyokat-kulfoldon-folytato-magyar-hallgatok-nyari-gyakorlata-2022-123-gyak/palyazati-felhivas

A fiatal kutatói kiválósági program legfontosabb célja a kutatói kreativitás, kiválóság megerősítése, olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. 

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel. A pályázat benyújtásának feltétele PhD/DLA 2010. január 1. után szereztek tudományos fokozatot, valamint a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia. Projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 42 millió forint támogatás igényelhető.

A pályázatokat angol nyelven szükséges benyújtani, a magyar nyelvű pályázat kizárólag előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. A projekt futamideje legfeljebb 48 hónap. A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie.

Bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán érhető el. 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Fiatal kutatói kiválósági program (FK_22)

A posztdoktori kiválósági program legfontosabb célja a hazai posztdoktori rendszer fenntartása, valamint a posztdoktori időszak utáni önálló kutatói életpálya megkezdésének támogatása, és a kutatói kreativitás, kiválóság megerősítése.

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel. A pályázat benyújtásának feltétele PhD/DLA 2017. január 1. után szerezett tudományos fokozat, valamint a befogadó intézménynél főállású munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. Projektenként legfeljebb 36 hónapra legfeljebb 28,5 millió forint támogatás igényelhető.

A pályázatokat angol nyelven szükséges benyújtani, a magyar nyelvű pályázat kizárólag előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. A projekt futamideje legfeljebb 36 hónap. A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie.

Bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán érhető el. 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Posztdoktori kiválósági program (PD_22)

A kutatási témapályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitással rendelkeznek, tudományterületek nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálva. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánják elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. 

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel. A pályázat benyújtásának feltétele PhD/DLA fokozat, valamint a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A pályázatokat angol nyelven szükséges benyújtani, a magyar nyelvű pályázat kizárólag előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján nyújtható be. A projekt futamideje legfeljebb 48 hónap. A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük.

Bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán érhető el. 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Kutatási témapályázat (K_22)

A magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. Kiemelt cél a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel. A pályázat benyújtásának feltétele PhD/DLA fokozat, valamint a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A pályázatokat angol nyelven szükséges benyújtania. AZ NKFIH Hivatal lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben 2022. március 10-én 16.00 óráig. A projekt futamideje relációtól függően legfeljebb 36, illetve 48 hónap. A projekteknek 2022. november 1. és december 1. között kell megkezdődniük.

Bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán érhető el. 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Magyar-osztrák-szlovén kutatási témapályázatok

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása (2021-412-NEMZ_KI)


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybevételét támogassa a kutatók számára:

„A” alprogram: A kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználásának támogatása, - különösen azon infrastruktúrák esetében, amelyekhez Magyarország teljes jogú tagként csatlakozott.

„B” alprogram: A jelentős hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi kutatók általi kihasználásának támogatása, elősegítve ezzel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolásukat és a tudásáramlást. Előnyt élveznek azok a hazai kutatási infrastruktúrák, amelyek szervesen kapcsolódnak valamely nemzetközi kutatási infrastruktúrához (pl. Node), amelyben Magyarország teljes jogú tagként vesz részt.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása több szakaszban lehetséges: 2021. november 05.2022. április 30. és 2022. augusztus 31. 16:00.

Támogatható tevékenységek köre

„A” alprogram esetén:

 • Kiutazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató ki- és beutazása az adott célországban található KI relációjában,
 • Tartózkodás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató külföldi tartózkodása az adott célországban található KI relációjában,
 • Egyéb utazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató magyarországi és célországon belüli (adott KI relációban), projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége
 • Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek),
 • Műszerhasználati díj: a fogadó kutatási infrastruktúra használatának díja, amelyről az igazolást a kötelező vállalásokkal együtt a beszámolóhoz csatolni kell.

„B” alprogram esetén:

 • Beutazás: külföldi kutató/PhD hallgató be- és kiutazása (a magyarországi KI relációjában),
 • Tartózkodás: külföldi kutató/PhD hallgató magyarországi tartózkodása a mérés idejére,
 • Egyéb utazás: külföldi kutató/PhD hallgató Magyarországon belüli, a projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége,
 • Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek
 • Anyag, eszköz és műszerhasználat költség: a kutatás megvalósítása során, a fogadó intézménynél felmerülő anyag és eszköz igény.

A projekt futamideje

A projekt futamideje maximum 24 hónap.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | EU-programokban való részvétel ösztönzése (2021-123-EU-KP)

 

Felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését. A pályázati felhívás célja hogy ösztönözze a magyar pályázókat az Európai Unió Horizont Európa kutatási, fejlesztési és innovációs keretprogramjában és az ehhez kapcsolódó közös programokban (pl. partnerségek, COST) (a továbbiakban Horizont Európa programban) való minél nagyobb számú és támogatási részesedésű részvételre, valamint arra, hogy minél többször vállaljanak konzorciumvezetői (koordinátori) szerepet ezekben a programokban.

A Felhívásban elnyerhető támogatással a kedvezményezetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy utólagos finanszírozást kapjanak a pályázat benyújtásához szükséges nemzetközi konzorcium kialakításával, illetve a konzorciumi megállapodás és a pályamű elkészítésével kapcsolatosan felmerült költségeikhez.

Támogatási kérelmet benyújtani kizárólag a 2021-ben indult Horizont Európa programokban való sikeres részvétel esetén lehet.

A támogatható célkitűzések köre

 • Konzorciumépítés nem munkacsomag vezető konzorciumi tagként
 • Konzorciumépítés konzorciumvezetőként vagy munkacsomag vezető konzorciumi tagként

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege konzorciumvezető vagy munkacsomag vezető konzorciumi tagként 2 millió Ft, nem munkacsomag vezető konzorciumi tagként 1 millió Ft.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | ERA-NETCOFUND és EJP-COFUND (2019-217-ERA-NET)


A pályázati felhívás célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND programok, illetve ezen programok működési mechanizmusát követő egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa. A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy:

-         az ERA-NET COFUND és EJP COFUND, valamint ezen programok működési mechanizmusait követő egyéb multilaterális programok keretében támogatott projektekben részt vevő nemzeti szervezetek közti stratégiai együttműködések erősödjenek,

-         az ERA-NET COFUND és EJP COFUND valamint ezen programok működési mechanizmusait követő egyéb multilaterális programok keretében támogatott projektek magyar résztvevői tapasztalatokat szerezzenek a nemzetközi K+F együttműködések területén, amely az érintett technológiai területeken hozzájárulhat a Horizont 2020 programban való magyar részvétel erősödéséhez,

-         a projektek keretében kialakított partnerség megalapozzon későbbi tudományos és gazdasági együttműködéseket.

Hazai támogatásra támogatási kérelmet önállóan vagy nemzeti konzorciumi formában lehet benyújtani. Egyazon nemzetközi projektben résztvevő magyar partnereknek a hazai támogatásra nemzeti konzorciumot alkotva kell támogatási kérelmet benyújtaniuk.

A támogatható célkitűzések köre:

Önállóan támogatható tevékenységek: alapkutatás (kizárólag kutató-tudásközvetítő szervezet), alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek: alapkutatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás), projekt koordinációs tevékenység, piacra jutás, iparjogvédelmi tevékenység, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

További lényeges feltételek:

A támogatási kérelem benyújtására csak olyan pályázó jogosult, aki:

-         a mindenkori nemzetközi program értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumának magyar tagja, vagy

-         a mindenkori nemzetközi program értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő.

Beadási határidő: 2022. június 30.

Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Pályázati eljárás rendje 20211014

pdf (166.05 KB)
Frissítve:
2022. június 17.

Pályázati kísérőlap_2022

docx (62.92 KB)
Frissítve:
2022. június 17.