Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Ingatlanfejlesztés

Tárgykód

INES0PA02

Szervező

KVIK Turizmus Tanszék 

Tárgy jellege

Szabadon választható

Rövid tartalom

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a nemzetközi szállodaipar helyzetét, a fejlesztési folyamatban résztvevők szerepét, elsajátítsák a kapcsolódó finanszírozási, megtérülési számítások lényegét. Megismerjék továbbá a kiskereskedelem működtetésének lényegét, fejleszthetőségi irányait.

Témakörök:

• Az ingatlanpiac specialitása, fejlesztés és spekuláció. Az ingatlanfejlesztés folyamata, az ingatlanok életciklusa

• Érdekeltségek az ingatlanpiacon, az ingatlan-nyilvántartás rendszere. Tulajdon-, és használati jogi esettanulmányok

• Szerződések az ingatlanpiacon, befektetői piac. Ingatlanpiac – értékpapírpiac – gazdasági növekedés

• Az ingatlan-befektetések matematikai, pénzügyi, pénzpiaci alapjai, jelenérték számítás, DCF-elemzés. Beépítési számítások

• Fejlesztési projektek előkészítése, Feasibility Study. Az ingatlan-értékbecslés módszertana (értékformák és alkalmazásuk, szállodák piaci értékének becslése)

• Szállodai beruházások finanszírozási módszerei. Konzultáció, esettanulmányok bemutatása

• A kiskereskedelmi piac Magyarországon, összehasonlítva a Nyugat és Kelet Európai piacokkal (fogyasztói szokások, kereskedelmi konglomerátumok, alapterületi sajátosságok és ezek visszavezetése a vásárlóerőre). Az amerikai gyakorlat, hogyan jutottunk el idáig?

• A kiskereskedelem működtetésének gazdasági mutatói. A frontharcos kiskereskedő lehetősége. A Landlord pozíciója és az ő biztonságát szolgáló stratégia. Franchise rendszerek. Elektronikus kereskedelem

• A 21. század kiskereskedelmi fejleszthetőségeinek irányai, szakmai vita a fogyasztók elvárásai és a kereskedelemfejlesztő lehetőségeiről, az ingatlanfejlesztő stratégiájáról. Fentiek alátámasztása esettanulmánnyal

Kurzus nyelve

Magyar

Óraszám

2x7 óra = 14 óra

Beszámítás / kreditérték

2 kredit

Hallgatói kör

Valamennyi BGE hallgató

Értékelés

Írásbeli vizsgafeladat, projektmunka

Előadó

Róna Andrea

Kézdy György Gránit Polus Csoport igazgatóságának elnöke

További információ

KVIK Turizmus TanszékDr. Szalók Csilla

Egyéb

-