Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Önkéntesség

A felsőoktatási jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók a szabadon választható tárgyak helyett önkéntes tevékenységben vehessenek részt. Önkéntes tevékenységek végzésével úgy járulhatsz hozzá személyiséged és képességeid fejlesztéséhez, hogy közben valamilyen szervezet, közösség vagy egyén számára hasznos tevékenységet folytatsz. 

A kreditgyűjtés tekintetében a Budapesti Gazdasági Egyetemen önkéntes tevékenységnek tekintjük azt, ami az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

· nem jár pénzbeli vagy egyéb anyagi jellegű ellenszolgáltatással/honoráriummal; 

· azonosítható haszonélvezője van; 

· a haszonélvezője magánszemély, közösség vagy nonprofit alapon működő szervezet, illetve közintézmény; 

· az elvégzett munka időben mérhető, a teljesítmény pedig minőségi tekintetben értékelhető. 


A HKR 57.§ (3) bekezdése szerint a hallgatónak jogában áll, hogy a szabadon választható tárgy helyett önkéntes tevékenységben vehessen részt és ezt szabadon választható tárgyként elismertesse. 

Az önkéntes tevékenység csak a megfelelő igazolással fogadható el, melyet a Neptun belépő oldalon talál.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

  • az intézmény nevét, címét;
  • a hallgató, nevét címét, képzésének megnevezését;
  • az önkéntes tevékenységben végzett óraszámot, a végzés időpontját (-tól, -ig)

Az igazoláshoz űrlap mintát talál a Neptun belépési oldalán.

Az elismertetéshez kérelmet kell benyújtani a Tanulmányi Bizottság részére az alábbiak szerint:

A kérelmet annak a félév végén kell beadni, amikor a hallgató teljesítette a megfelelő óraszámot. Az önkéntes tevékenység időtartama egy félévnél hosszabb időszak is lehet, az óraszám összevonható, de legalább 15 óra (1 kredit). Ahhoz, hogy az önkéntes tevékenység az adott félévre kerüljön beszámításra, a kérelem beadás időszakát a Neptun kérelmek beadási időszakai nevű tájékoztatóban találja.

A kérelmet a hallgató az Tanulmányok/Mintatanterv menüben az Önkéntes tevékenység (ONEG1VA01) tantárgy sorában a „+” jelre kattintva a „Kérvény leadás” lehetőséget választva adhatja le.

A kérelem kitöltése során kötelező csatolni az önkéntes tevékenységet igazoló dokumentumot.