Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Önkéntesség

A felsőoktatási jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók a szabadon választható tárgyak helyett önkéntes tevékenységben vehessenek részt. Önkéntes tevékenységek végzésével úgy járulhatsz hozzá személyiséged és képességeid fejlesztéséhez, hogy közben valamilyen szervezet, közösség vagy egyén számára hasznos tevékenységet folytatsz. 

A kreditgyűjtés tekintetében a Budapesti Gazdasági Egyetemen önkéntes tevékenységnek tekintjük azt, ami az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

· nem jár pénzbeli vagy egyéb anyagi jellegű ellenszolgáltatással/honoráriummal; 

· azonosítható haszonélvezője van; 

· a haszonélvezője magánszemély, közösség vagy nonprofit alapon működő szervezet, illetve közintézmény; 

· az elvégzett munka időben mérhető, a teljesítmény pedig minőségi tekintetben értékelhető. 


A Budapesti Gazdasági Egyetemen egy tanulmányi kredit megszerzéséhez 15 órányi (15×60 perc) önkéntes tevékenységet kell igazoltan végezni. A HKR 57.§ (3) bekezdése szerint a hallgatónak jogában áll alapképzés esetén legfeljebb 6 kreditetfelsőoktatási szakképzés, illetve mesterképzés esetén legfeljebb 3 kreditet önkéntes tevékenységgel szabadon választható tárgyként elismertetni.

Az önkéntes tevékenység csak a megfelelő igazolással fogadható el. Az igazoláshoz űrlap mintát a Neptun belépő oldalán találhatsz, IGAZOLÁS ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL néven.   

  • Az elismertetéshez kérelmet kell benyújtanod a Tanulmányi Bizottság részére.  


A kérelmet annak a félévnek a végén kell beadnod, amikor teljesítetted a megfelelő óraszámot.  

Az önkéntes tevékenység időtartama egy félévnél hosszabb időszak is lehet, az óraszám pedig összevonható, de legalább a 15 órát el kell érnie. A kérvény beadásának időszakait a Neptun belépő oldalán találod.

A kérelmet a Tanulmányok/Mintatanterv menüben az Önkéntes tevékenység (ONEG1VA01) tantárgy sorában a „+” jelre kattintva a „Kérvény leadás” lehetőséget választva adhatod le. 

A kérelem kitöltése során kötelező csatolni az önkéntes tevékenységet igazoló dokumentumot.