Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Szabályzatok
A hallgatókra és tanulmányaikra vonatkozó általános szabályokat a Hallgatói követelményrendszer (HKR) tartalmazza. Ez magában foglalja az alapvető jogszabályi előírásokat és kiegészíti azokat az Egyetem saját szabályaival.      

A tantervek mutatják be, hogy egy-egy szakon mit kell teljesíteniük a hallgatóknak ahhoz, hogy diplomát szerezzenek. A tantervek része a mintatanterv (vagy ajánlott tanterv), ami a tárgyak ajánlott félévi beosztását és fő jellemzőit tartalmazza. 

Néhány követelményhez külön eljárásrendek tartoznak. Ilyenek pl. a szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat készítése vagy a záróvizsga rendje. Az eljárásrendek az ezekkel kapcsolatos részletes teendőket tartalmazzák.      

tantárgyi tematikák az egyes tárgyak tartalmát írják le, kitérve a tárgyak által fejlesztett képességekre, illetve a kötelező és ajánlott irodalmakra. A máshol teljesített tárgyakat a tematikák alapján lehet elismertetni. 

tantárgyi követelmények azt határozzák meg, hogy mit kell teljesíteni az adott tárgy érdemjegyének megszerzéséhez. Ez különböző típusú feladatokat foglalhat magában a szorgalmi időszak során és/vagy a vizsgaidőszakban. 

A tematikák és a tantárgyi követelmények a Neptun, a Coospace és a Moodle rendszerekben találhatóak, egységes megjelenítésük rendszere fejlesztés alatt áll. 

Mennyire szigorúak a hallgatói szabályok? 

Az általános szabályoktól való (kismértékű) eltérést időnként maga a szabályzat is megengedi. Ez jellemzően határidő lekésése miatti pótlólagos teljesítésnél fordul elő, pl. utólagos tárgyfelvétel esetén. Ilyen esetekben kérvényt kell beadni és különeljárási díjat kell fizetni.      

Szabályaink egy részét jogszabályokból vettük át, többnyire szó szerint. Ilyen pl. az, hogy egy tárgyból szerzett hat elégtelen után a hallgatót el kell bocsátani (a nemzeti felsőoktatási törvény írja elő, itt nem szó szerint idéztük). A jogszabályok alól a BGE nem adhat felmentést. Szabályzatainkban a bekezdésekhez fűzött lábjegyzetekben jelöljük, ha az adott bekezdés jogszabály átvételével keletkezett.      

A saját magunk által alkotott szabályok alkalmazása alól – különösen indokolt, kivételes esetben – adhatunk felmentést. Méltányossági kérelmet adhatsz be akkor, ha önhibádon kívül nem tudod teljesíteni valamelyik kötelezettségedet. Általában egészségügyi vagy családi okok jelenthetnek ilyen akadályt.